Landemærket 57 / Gothersgade 87

 

Gothersgade 87 - Landemærket 57 - lille - th                    Gothersgade 87 - Landemærket 57 - lille - tv


Opført: 1750

Matrikelnummer: 129, Rosenborg Kvarter

Fredet: nej

Arkitekt: Johan Meske / Ole Guldbrandsen, Knud Harild og K. E. Sand Kirk 


Beskrivelse

Hjørnehuset blev opført 1750 med kælder og tre etager af snedkermester Johan Meske. Der er ni fag mod Gothersgade og fire fag mod Landemærket.

 

Gothersgade 87 - Landemærket 57 - 1

Facaden til Gothersgade; Landemærket ses til venstre

Foto fra april 2010

 

Gothersgade 87 - Landemærket 57 - 2

Foto fra april 2010

 

Gothersgade 87 - Landemærket 57 - 3

Facaden til Gothersgade

Foto fra april 2010

 

Gothersgade 87 - Landemærket 57 - 4

Indgangsdøren fra Gothersgade

Foto fra april 2010

 

Gothersgade 87 - Landemærket 57 - 5          Gothersgade 87 - Landemærket 57 - 6

To små plader ses til venstre for indgangsdøren fra Gothersgade, der begge skyldes præmieringer af huset

i henholdsvis 1975 fra Foreningen til Hovedstadens Forskønnelse (t.v.) og 1978 fra Københavns Kommune (t.h.)

 

Gothersgade 87 - Landemærket 57 - 7

Facaden til Landemærket

Foto fra april 2010

 

Huset blev i 1977 restaureret og ombygget til beboelse under ledelse af arkitekterne Ole Guldbrandsen (f.1928), K. Harild (f.1926) og K. E. Sand Kirk (f.1922). Året efter præmierede Københavns Kommune dette arbejde.

 

 

Beboere

Etatsråd Martfeldt havde her adresse i 1790 og som vejviseren rigtigt nok fortæller boede han på hjørnet af Gothersgade og Slippen. Sidstnævnte udgjorde det stykke af Landemærket, som går fra hjørnet ved Åbenrå og hen til Gothersgade.

 

Blandt 1800-tallets største danske malere var Wilhelm Marstrand (1810-1873), der boede her omkring 1833, hvor han i vejviseren ses med benævnelsen Portraitmaler.

I 1826 begyndte han som elev af C. W. Eckersberg (1783-1853) og tre år senere optoges han på Kunstakademiets modelskole. Han vakte tidlig opmærksomhed på grund af sit usædvanlige talent og i 1836 drog han på sit første udlandsophold, som endte i Rom, hvor han mødte billedhuggeren Berthel Thorvaldsen (1770-1844). Senere opholdt han sig i München og derfra vendte han hjem i 1841. Frem til det næste udlandsophold i 1845 portrætterede han bl.a. Tivolis stifter Georg Carstensen (1812-1857).

Netop hjemvendt fra studieophold i Italien blev han i november 1848 udnævnt til professor ved Kunstakademiet. Flere kendte mennesker blev efterhånden portrætteret af Marstrand og her kan eksempelvis nævnes fysikeren H. C. Ørsted (1777-1851), arkitekten Gottlieb Bindesbøll (1800-1856) og kunsthistorikeren L. N. Høyen (1798-1870). 

I årene 1864-1866 malede han til Roskilde Domkirke det berømte Christian den 4. på Trefoldigheden (ca.1863) og i festsalen på Københavns Universitet kan ses det store maleri Universitetets stiftelse, som han kun nåede at male skitserne til; maleriet blev senere færdiggjort af Carl Bloch (1834-1890).

Marstrand døde i 1873 som følge af en lungebetændelse. Her fra Gothersgade flyttede Marstrand til en nu nedrevet ejendom i Børsgade.

Wilhelm Marstrand

 

Herunder ses et lille udvalg af Marstrands værker:

 

Wilhelm Marstrand (1810-1873)

Familien Waagepetersen

1836 – Statens Museum for Kunst, www.smk.dk – public domain

 

Wilhelm Marstrand (1810-1873)

Christian IV på Trefoldigheden

Det Nationalhistoriske Museum på Frederiksborg Slot – public domain

 

Wilhelm Marstrand (1810-1873)

En gadescene i hundedagene

1832 – Statens Museum for Kunst, www.smk.dk – public domain

 

Wilhelm Marstrand (1810-1873)

Maleren Constantin Hansen

1862 – Statens Museum for Kunst, www.smk.dk – public domain

 

Wilhelm Marstrand (1810-1873)

Kunsthistorikeren, professor N. L. Høyen

1868 – Statens Museum for Kunst, www.smk.dk – public domain

 

Wilhelm Marstrand (1810-1873)

Maleren Christen Købke

1839 – Statens Museum for Kunst, www.smk.dk – public domain

 

Wilhelm Marstrand (1810-1873)

Arkitekten Gottlieb Bindesbøll

1834 – Statens Museum for Kunst, www.smk.dk – public domain

 

Wilhelm Marstrand (1810-1873)

Kunstnerens hustru og børn i atelieret på Charlottenborg

1861-1862 – Statens Museum for Kunst, www.smk.dk – public domain

 

Wilhelm Marstrand (1810-1873)

C.W. Eckersberg på Charlottenborgs trappegang

tegning fra ca.1830 – Statens Museum for Kunst, www.smk.dk – public domain

 

Wilhelm Marstrand (1810-1873)

Krinolinens besværligheder

tegning uden datering – Statens Museum for Kunst, www.smk.dk – public domain

 

 

Kunstnerkollegaen Christen Købke (1810-1848) malede i 1836 nedenstående portræt af Wilhelm Marstrand

 

Christen Købke (1810-1848)

Maleren Vilhelm Marstrand

1836 – Statens Museum for Kunst, www.smk.dk – public domain

 


Vil du vide mere

 

Bøger, tidsskrifter m.v.

Dansk Biografisk Leksikon. Red. Svend Cedergreen Bech. Gyldendal, 3.udgave. 1979-1984  Se webudgaven her

Den præmierede by. Hans Helge Madsen & Otto Käszner. Arkitektens Forlag. 2003 (s. 264).

Historiske huse i det gamle København. Nationalmuseet. 1972 (s. 74).

Minderige huse – kendte mænd og kvinders boliger. Kraks Forlag. 1922.

Weilbachs Kunstnerleksikon. Red. Sys Hartmann m.fl. Forlagene Munksgaard og Rosinante. 1994-2000  Se webudgaven her

 

Links

Københavnske Jævnførelsesregistre 1689-2008 – læs her om ejendommens matrikelhistorie (søg under matrikelnummeret)

OIS – Den Offentlige Informationsserver – oplysninger om alle ejendomme på Indenforvoldene.dk kan søges her

 


Rettelser eller tilføjelser til indholdet på Indenforvoldene.dk bedes mailet til webmaster@indenforvoldene.dk