Læderstræde 32a-b-34 / Amagertorv 29-29a-c

Klostergården / Det Petersenske Jomfrukloster

 

Amagertorv 29-29a - Læderstræde 32a-b-34 - lille - tv                    Amagertorv 29-29a - Læderstræde 32a-b-34 - lille - th


Opført: 1797-1798 / 1918

Matrikelnummer: 36a, Strand Kvarter

Fredet: 1926

Arkitekt: Joseph Guione / Bent Helweg-Møller


Beskrivelse

Her lå tidligere Det Petersenske Jomfrukloster, som af C. F. Harsdorff (1735-1799) blev opført i årene 1768-1769. Det brændte imidlertid i 1795, men blev allerede i 1797-1798 genopført stort set uændret i tre etager af arkitekten Joseph Guione (1746-1808). Omkring 1880 forhøjedes forhuset til Amagertorv med den fjerde etage. Huset blev fredet i 1926 og bærer stadig forgængerens navn. 

 

Amagertorv 29-29a - Læderstræde 32a-b-34 - 1

Foto fra maj 2008

 

Amagertorv 29-29a - Læderstræde 32a-b-34 - 2

Den syv fag brede facade på Amagertorv 29

Foto fra maj 2008

 

Amagertorv 29-29a - Læderstræde 32a-b-34 - 3

Bemærk indskriften med ordene Monumentum Pietatis Petersenianae,

der betyder Mindesmærke for den Petersenske fromhed

Foto fra maj 2008

 

Amagertorv 29-29a - Læderstræde 32a-b-34 - 4

Elegant er indgangspartiet – her med morgenaviser!

Foto fra maj 2008

 

Amagertorv 29-29a - Læderstræde 32a-b-34 - 12

Foto fra maj 2008

 

Ejendomsselskabet Klostergården overtog ejendommen i 1918 og lod arkitekten Bent Helweg-Møller (1883-1956) restaurere den da godt 120 år gamle ejendom. Hertil skabte han de tre gårde og den hvælvede gang mod Læderstræde og samtidig fik forhuset en etage til gården, hvor også porten blev etableret. Disse ændringer bevirkede at Københavns Kommune i 1923 præmierede for ombygningen.

 

Amagertorv 29-29a - Læderstræde 32a-b-34 - 5

Indgangen til Klostergården der går ud til Læderstræde

Foto fra maj 2008

 

Amagertorv 29-29a - Læderstræde 32a-b-34 - 6

Tavlen i porten ved Amagertorv

Foto fra maj 2008

 

Amagertorv 29-29a - Læderstræde 32a-b-34 - 7          Amagertorv 29-29a - Læderstræde 32a-b-34 - 8          Amagertorv 29-29a - Læderstræde 32a-b-34 - 9

Første sidehus og mellembygning i Bankgård 1 (billederne tv. og i midten) samt bagsiden af forhuset samt mellembygningen (billedet th.)

Fotos fra maj 2008

 

Amagertorv 29-29a - Læderstræde 32a-b-34 - 10

Mellembygningen i Bassingården

Foto fra maj 2008

 

 

Om husene til Læderstræde foreligger der for øjeblikket hverken oplysninger eller billeder (pr. 31.januar 2023).

 

 

Beboere

Den senere så kendte kogebogsforfatterinde Anne Marie Mangor (f.Bang; 1781-1865) boede i 1824 på adressen Læderstræde 34.

Hun blev enke i 1812 og måtte slide for at ernære både sig selv og sine tre døtre. Igennem nogle år havde hun samlet på madopskrifter og i 1837 udgav hun anonymt Kogebog for Smaa Husholdninger. I 1840 fulgte Syltebog for Smaa Husholdninger, 1841 Fortsættelse af kogebog for smaa Husholdninger, 1847 Kogebog for Smaa Piger og endelig i 1864 Kogebog for Soldaten i Felten, som hun i øvrigt forærede væk i tusindvis. 

Hendes kogebøger var gennemprøvede både af hende selv og andre. Den livsglade og humørfyldte madam Mangor levede af indtægterne af de ca. 500.000 bøger, som hun fik udgivet.

Anne Marie Mangor

 

Officeren Frederik Ferdinand Henckel (1799-1855) boede her i perioden 1843-1847 på adressen Læderstræde 32. 

      F. F. Henckel

 

 

Virksomheder                    

PET-kommissionen der afsluttede sit arbejde i 2009 havde til huse på 2.sal i 29a. Det skabte en masse politisk røre og forargelse, fordi huslejeudgifterne siden kommissionen lejede sig ind i 1998 beløb sig til godt 10 millioner kroner.

 

Amagertorv 29 - Annonce fra Illustreret Tidende nr.704, 23.marts 1873

Annonce fra Illustreret Tidende\Ill.Tid. nr.704, 23.marts 1873

 


Vil du vide mere

 

Bøger, tidsskrifter m.v.

Amagertorv i fortid og nutid. Steffen Linvald. Sparekassen Jylland. 1979.

Den præmierede by. Hans Helge Madsen & Otto Käszner. Arkitektens Forlag. 2003 (s. 175).

Dansk Biografisk Leksikon. Red. Svend Cedergreen Bech. Gyldendal, 3.udgave. 1979-1984  Se webudgaven her

Den Store Danske Encyklopædi. Gyldendalske Boghandel, Nyt Nordisk Forlag A/S. 1994-2003. Se webudgaven her

Historiske huse i det gamle København. Nationalmuseet. 1972 (s. 17).

Hvem byggede hvad. Red. Harald Langberg. Politikens Forlag. 2.udgave. 1968 (bind 1, s. 26).

København før og nu – og aldrig. Forlaget Palle Fogtdal A/S. 1996-1999 (bind 4).

Minderige huse – kendte mænd og kvinders boliger. Kraks Forlag. 1922.

Weilbachs Kunstnerleksikon. Red. Sys Hartmann m.fl. Forlagene Munksgaard og Rosinante. 1994-2000  Se webudgaven her

 

Links

Københavnske Jævnførelsesregistre 1689-2008 – læs her om ejendommens matrikelhistorie

OIS – Den Offentlige Informationsserver – oplysninger om alle ejendomme på Indenforvoldene.dk kan søges her

 


Rettelser eller tilføjelser til indholdet på Indenforvoldene.dk bedes mailet til webmaster@indenforvoldene.dk