Læderstræde 12 / Amagertorv 11

 

Amagertorv 11 - Læderstræde 12 - lille - tv                    Amagertorv 11 - Læderstræde 12 - lille - th


Opført: 1799-1802

Matrikelnummer: 45, Strand Kvarter

Fredet: nej

Arkitekt: ukendt


Beskrivelse

Matriklen udgøres af to forhuse mod både Amagertorv og Læderstræde:

 

 

Forhuset på Amagertorv 11 blev opført 1799-1802 i fire etager for klædekræmmeren Peter Wasserfall. Huset blev i 1903 ombygget under ledelse af arkitekt Alfred Thomsen (1853-1934), der skabte stueetagens fladbuede butiksvinduer.

 

Amagertorv - Læderstræde 12 - 1

Øverst i stueetagen ses kraftige tandsnit, hvorover ses fire pilastre

Foto fra august 2007

 

Amagertorv - Læderstræde 12 - 2

Amagertorv 11 ser monumental ud med både pilastre og stor trekantsfronton

Foto fra august 2007

 

Amagertorv - Læderstræde 12 - 3

Foto fra august 2007

 

Amagertorv - Læderstræde 12 - 4

Foto fra august 2007

 

 

Forhuset til Læderstræde 12 er på tre etager og er opført over fem fag. Opførelsesåret er ukendt.

 

Amagertorv 11 - Læderstræde 12 - 5

Foto fra juni 2008

 

Amagertorv 11 - Læderstræde 12 - 6

Nederste etage på Læderstræde 12

Foto fra juni 2008

 

Amagertorv 11 - Læderstræde 12 - 7

De øverste etager af Læderstræde 12 med de mange dekorative jernankre

Foto fra juni 2008

 

Amagertorv 11 - Læderstræde 12 - 8

Muranker på facaden til Læderstræde 12

Foto fra juni 2008

 

Amagertorv 11 - Læderstræde 12 - 9

Foto fra juni 2008

 

 

Virksomheder                    

Handelshuset S. Seidelin (manufaktur) lå på adressen Amagertorv fra 1856 og flyttede i 1902 til sin nybyggede ejendom Niels Hemmingsensgade 34-36 / Skindergade 7. Firmaet blev 1843 grundlagt i Holbæk af den dengang 24-årige S. Seidelin (1819-1904), der i 1856 overdrog forretningen til en medarbejder. Fra Holbæk flyttede han så til Amagertorv og etablerede sig igen med succes, men overlod i 1884 ledelsen til sønnen David Seidelin (død 1901), svigersønnen Emil Hjort samt medarbejderen P. C. Thamsen.

Imidlertid blev faciliteterne her for små og firmaet måtte flytte til sin føromtalte nybyggede ejendom. Fra 1901 var firmaets øverste chef grosserer Emil Hjort.

En artikel uddyber ovenstående i Illustreret Tidende, nr. 21, 23/02-1902.

 


Vil du vide mere

 

Bøger, tidsskrifter m.v.

Danmarks ældste forretninger. Udgivet af Ove Krak. Kjøbenhavn. 1910.

Historiske huse i det gamle København. Nationalmuseet. 1972 (s. 15-16).

Illustreret Tidende. 1902. Nr. 21, 23/02-1902.

Weilbachs Kunstnerleksikon. Red. Sys Hartmann m.fl. Forlagene Munksgaard og Rosinante. 1994-2000  Se webudgaven her

 

Links

Københavnske Jævnførelsesregistre 1689-2008 – læs her om ejendommens matrikelhistorie (søg under matrikelnummeret)

OIS – Den Offentlige Informationsserver – oplysninger om alle ejendomme på Indenforvoldene.dk kan søges her

 


Rettelser eller tilføjelser til indholdet på Indenforvoldene.dk bedes mailet til webmaster@indenforvoldene.dk