Kultorvet 5 / Peder Hvitfeldts Stræde 16

 

Billeder følger senest i september 2024


Opført: 1810

Matrikelnummer: 187, Klædebo Kvarter

Fredet: nej

Arkitekt: ukendt


Beskrivelse

Begge forhuse blev opført i 1810 med kælder og tre etager for handelsmanden Michael Jensen Rosing:

 

 

Forhuset mod Peder Hvitfeldts Stræde er bygget over seks fag.

 

Forhuset mod Kultorvet er bygget over fire fag.

 

 

Beboere

Fra 1811 til 1817 boede professor Christian Levin Sander (1756-1819) i forhuset, der dengang var Kultorvet nr.87.

Han var født i Holsten og uden en regelmæssig skolegang, modtog han først egentlig og gratis undervisning som 14-årig, der foregik hos borgmesteren i Itzehoe. Efter flere års ophold i Altona og Kiel blev han 1779 lærer i byen Dessau, hvor både et anstrengende arbejde og konflikter påvirkede hans svagelige helbred. I 1783 tog han sin afsked fra skolen og drog til København, hvor han året efter ansattes som huslærer hos Christen Ditlev Reventlow (1748-1827).

Sander havde udgivet både digteriske og pædagogiske værker og i København begyndte han sine tyske oversættelser af danske digtere som blandt andre Johannes Ewald, P. A. Heiberg og Knud Lyhne Rahbek, men alle udgivelserne var uden nævneværdig succes bortset fra nogle digte, der oversattes fra dansk til tysk og engelsk. Først med heltedramaet og tragedien Niels Ebbesen fra 1796, slog Sander sit navn fast i dansk litteratur og det opførtes januar 1797 på Det Kongelige Teater. Efter at have opgivet sin stilling som huslærer blev han i 1789 ansat som fuldmægtig i en kreditkasse og fra 1791 ansat som sekretær i General-Vejkommissionen.

Sander udnævntes i 1800 til titulær professor i forbindelse med sin ansættelse som lærer ved et nyoprettet pædagogik-seminarium. Gennem årene udgav han flere pædagogiske bøger suppleret med artikler i forskellige tidsskrifter, der fra 1811 førte ham til universitetet, hvor han forelæste om pædagogik og tysk.

Sander, C. L.

Christian Levin Sander

 

 

Virksomheder

Værtshuset Hvide Lam ligger i kælderen og har gjort det siden opførelsen af huset i 1810.

 

Kultorvet 5 - Peder Hvitfeldts Stræde 16 - 10 - ældre postkort

Den legendariske restauration Hvide Lam på Kultorvet 5

Postkort fra 1920

   


Vil du vide mere

 

Bøger, tidsskrifter m.v.

Dansk Biografisk Leksikon. Red. Svend Cedergreen Bech. Gyldendal, 3.udgave. 1979-1984  Se webudgaven her

Dansk Biografisk Lexikon tillige omfattende Norge for Tidsrummet 1537-1814. C. F. Bricka. 1887-1905  Se webudgaven her

Historiske huse i det gamle København. Nationalmuseet. 1972 (s.118).

Latinerkvarteret. Peter Linde. Erik Myrdahls Bogtrykkeri. 1949 (s.89).

Minderige huse – kendte mænd og kvinders boliger. Kraks Forlag. 1922.

 

Links

Københavnske Jævnførelsesregistre 1689-2008 – læs her om ejendommens matrikelhistorie (søg under matrikelnummeret)

OIS – Den Offentlige Informationsserver – oplysninger om alle ejendomme på Indenforvoldene.dk kan søges her

 


Rettelser eller tilføjelser til indholdet på Indenforvoldene.dk bedes mailet til webmaster@indenforvoldene.dk