Kultorvet 17 / Frederiksborggade 1-1a-c

 

Frederiksborggade 1-1a-c - Kultorvet 17 - lille - tv                    Frederiksborggade 1-1a-c - Kultorvet 17 - lille - th


Opført: 1895

Matrikelnummer: 135, Klædebo Kvarter

Fredet: nej

Arkitekt: Valdemar Ingemann


Beskrivelse

Fra 1895 stammer denne hjørneejendom med kælder og fem etager. Arkitekten var Valdemar Ingemann (1840-1911). Oprindelig havde ejendommen et højt spir, der kun efter få år blev revet ned.

I gården er der i muren indsat en tavle med forgyldte bogstaver, hvor indskriften lyder: “11. februar 1928 – hundredaarsdagen for Julius M. Goldschmidts fødsel – satte slægten i taknemmelig erindring denne mindetavle”.

 

Frederiksborggade 1-1a-c - Kultorvet 17 - 1

Bemærk jernankrene mellem førstesalens halvbuede vinduer

Foto fra august 2007

 

Frederiksborggade 1-1a-c - Kultorvet 17 - 2

Foto fra august 2007

 

Frederiksborggade 1-1a-c - Kultorvet 17 - 3

I kun ganske få år var der spir på tårnet

Foto fra august 2007

 

Frederiksborggade 1-1a-c - Kultorvet 17 - 4

Facaden til Frederiksborggade

Foto fra august 2007

 

Frederiksborggade 1-1a-c - Kultorvet 17 - 5

Facaden til Frederiksborggade

Foto fra august 2007

 

Frederiksborggade 1-1a-c - Kultorvet 17 - 6

Ejendommens øverste etager

Foto fra august 2007

 

Frederiksborggade 1-1a-c - Kultorvet 17 - 7

En for indre København noget usædvanlig indgang står foran tårnet

Foto fra august 2007

 

Frederiksborggade 1-1a-c - Kultorvet 17 - 8 - postkort

På et postkort fra 1905 set ejendommen med spir

Postkort nr.2203 udgivet af Carl Stender – afsendt i 1905

 

 

Virksomheder                    

Netop som ejendommen var nybygget flyttede Ny-Apothek ind her i august 1895 med apoteker Oluf Peter Jessen Degn som indehaver. I 1922 overtog apoteker Otto Lund forretningen, der november samme år ændrede navnet til Kultorvets Apotek, hvad det hed frem til lukningen i 1980.

 

Frederiksborggade 1-1a-c - Kultorvet 17 - 9 - receptkuvert

Receptkuvert fra det hedengangne Kultorvets Apotek

 

 

Kort efter at ejendommen var nybygget flyttede Poliklinikken* ind her i 1896. Via indsamlede midler og lavere husleje end normalen, samt donerede interiører som eksempelvis vandkummer og gratis indlagt elektricitet, kunne man her fortsætte virket af denne klinik, der så dagens lys i midten af 1880erne. Poliklinikken lå tidligere i Valkendorfsgade 22, hvor faciliteterne var blevet for trange.

* En poliklinik var en lægeklinik, der gratis kunne benyttes af ubemidlede personer.

 


Vil du vide mere

 

Bøger, tidsskrifter m.v.

Illustreret Tidende. 1896. Nr. 29, 19/04.

Latinerkvarteret. Peter Linde. Erik Myrdahls Bogtrykkeri. 1949 (s.90-91).

Pynt på gesimsen – facader på københavnsk etagebyggeri 1860-1920. Kristian Hvidt. G. E. C. Gad. 1983 (s.135).

Weilbachs Kunstnerleksikon. Red. Sys Hartmann m.fl. Forlagene Munksgaard og Rosinante. 1994-2000  Se webudgaven her

 

Links

Københavnske Jævnførelsesregistre 1689-2008 – læs her om ejendommens matrikelhistorie (søg under matrikelnummeret)

OIS – Den Offentlige Informationsserver – oplysninger om alle ejendomme på Indenforvoldene.dk kan søges her

Receptkuverter

 


Rettelser eller tilføjelser til indholdet på Indenforvoldene.dk bedes mailet til webmaster@indenforvoldene.dk