Kultorvet 16

 

Kultorvet 16 - lille - tv                    Kultorvet 16 - lille - th


Opført: 1845-1846

Matrikelnummer: 149, Klædebo Kvarter

Fredet: nej

Arkitekt: ukendt


Beskrivelse

Kultorvet 16 er en hjørnebygning fra årene 1845-1846, der med kælder og fire etager blev opført for marskandiser Christen Olsen Høeldt. Otte fag vender mod Kultorvet, herefter et rundt hjørnefag samt fem fag mod Frederiksborggade. Siden opførelsen har der været butik i kælderen og på 1.sal. Kælderen er ikke synlig fra gaden, hvad den oprindelig var.

 

Kultorvet 16 - 1

Foto fra august 2007

 

Kultorvet 16 - 2

De fem fag mod Frederiksborggade

Foto fra august 2007

 

Kultorvet 16 - 3

Foto fra august 2007

 

Kultorvet 16 - 4

Den otte fag lange facade mod Kultorvet

Foto fra august 2007

 

 

Beboere

Kogebogsforfatterinden Anne Marie Mangor (f.Bang; 1781-1865) boede her fra 1847 til 1854 og var i vejviserne opført som Enkefrue.

Hun blev enke i 1812 og måtte slide for, at ernære både sig selv og sine tre døtre. Igennem nogle år havde hun samlet på madopskrifter og i 1837 udgav hun anonymt Kogebog for Smaa Husholdninger. I 1840 fulgte Syltebog for Smaa Husholdninger, 1841 Fortsættelse af kogebog for smaa Husholdninger, 1847 Kogebog for Smaa Piger og endelig i 1864 Kogebog for Soldaten i Felten, som hun i øvrigt forærede væk i tusindvis.

Hendes kogebøger var gennemprøvede både af hende selv og andre. Den livsglade og humørfyldte madam Mangor levede af indtægterne af de ca. 500.000 bøger, som hun fik udgivet.

Mangor, Anne Marie

Anne Marie Mangor

 

Officeren G. D. von Gerlach (1798-1865) boede her 1850-1851. Overgeneral under krigen i 1864.

Gerlach, G. D. von

  G. D. von Gerlach

 

Oberstlieut. i Cavalleriet C. Hegermann-Lindencrone (1807-1893) havde her adresse i 1852.

Hegermann-Lindencrone, C. D. von

Hegermann-Lindencrone

 

 

Virksomheder                    

Francis Zachariae (1852-1936) havde fra 1880erne til en gang i 1930erne her sin store herretøjsforretning. Kendt for eftertiden var han som udgiver af det historisk-topografiske tidsskrift Før og Nu, der udkom i årene 1915-1923. Dette tidsskrift var om noget startskuddet til den store folkelige interesse for København og dets historie.

 


Vil du vide mere

 

Bøger, tidsskrifter m.v.

Dansk Biografisk Leksikon. Red. Svend Cedergreen Bech. Gyldendal, 3.udgave. 1979-1984  Se webudgaven her

Dansk Kvindebiografisk Leksikon. Red. Jytte Larsen. Rosinante. 2000-2001  Se webudgaven her

Historiske huse i det gamle København. Nationalmuseet. 1972 (s.119).

Minderige huse – kendte mænd og kvinders boliger. Kraks Forlag. 1922.

 

Links

Københavnske Jævnførelsesregistre 1689-2008 – læs her om ejendommens matrikelhistorie (søg under matrikelnummeret)

OIS – Den Offentlige Informationsserver – oplysninger om alle ejendomme på Indenforvoldene.dk kan søges her

 


Rettelser eller tilføjelser til indholdet på Indenforvoldene.dk bedes mailet til webmaster@indenforvoldene.dk