Krystalgade 7

 

Krystalgade 7 - lille - tv                    Krystalgade 7 - lille - th


Opført: mellem 1730 og 1743

Matrikelnummer: 52a, Klædebo Kvarter

Fredet: nej

Arkitekt: ukendt


Beskrivelse

Dette ildebrandshus blev mellem 1730 og 1743 opført i tre etager. Mellem 1845 og 1859 påbyggedes fjerde etage for ejeren, skrædder P. W. Petersen.

 

Krystalgade 7 - 1

Foto fra marts 2008

 

Krystalgade 7 - 2

Den øverste etage blev påbygget i perioden 1845-1859

Foto fra marts 2008

 

Krystalgade 7 - 3

Foto fra marts 2008

 

Krystalgade 7 - 4

Foto fra marts 2008

 

 

Beboere

For en kort periode omkring 1901 boede her i ejendommen, politikeren og overretssagføreren J. K. Lauridsen (1868-1905), der i sin politiske periode bedst kendtes under navnet JæKå.

I 1873 kom han fra Herning-egnen til København, hvor han blev student på det private kursus, som læreren Ludvig Trier (1837-1911) drev i en årrække. Derefter var Lauridsen medarbejder ved dagbladene Morgenbladet og Politiken og blev jurist i 1884, før han i 1887 nedsatte sig som overretssagfører.

Han sad som medlem af Folketinget fra 1880 og frem til 1895, hvor hans veltalenhed ikke nødvendigvis lod sig forstyrre af et tiltalende alkoholindtag. Et godt eksempel er fremstillet i bogen Uhøjtidelige Erindringer (s.20-24), hvor hans berømte fuldemandstale fra den 14.december 1894 kan læses i uddrag.

Til en unavngivet teolog skulle JæKå have sagt at denne var “et Menneske, der ikke ville betænke sig paa at halvere Treenigheden“.

Han huskes dog især for de bevingede ord “Næst efter kønsdriften er jernbanedriften en af de menneskelige drifter, der sætter de fleste lidenskaber i bevægelse“, som han fremsagde under et vælgermøde i midten af 1880erne (s.54-55 i Det politiske portræt i Danmark af Kristian Hvidt).

Han opstillede ikke ved valget i 1895 og hans indtag af alkohol gjorde, at den intelligente og veltalende JæKå mere søgte beværtningerne end sagførerkontoret.

Lauridsen, J. K.

      J. K. Lauridsen

 

 

Virksomheder

Hamburger & Langes Bogtrykkeri facade og personale

Postkort afsendt i 1910

 


Vil du vide mere

 

Bøger, tidsskrifter m.v.

Det politiske portræt i Danmark. Kristian Hvidt (s.54-55; om J. K. Lauridsen).

Historiske huse i det gamle København. Nationalmuseet. 1972 (s.116).

Uhøjtidelige erindringer. Eigil Olsen (s.20-24; J. K. Lauridsens fuldemandstale).

 

Links

Københavnske Jævnførelsesregistre 1689-2008 – læs her om ejendommens matrikelhistorie (søg under matrikelnummeret)

OIS – Den Offentlige Informationsserver – oplysninger om alle ejendomme på Indenforvoldene.dk kan søges her

 


Rettelser eller tilføjelser til indholdet på Indenforvoldene.dk bedes mailet til webmaster@indenforvoldene.dk