Krystalgade 3-3a

 

Krystalgade 3-3a - lille - tv                    Krystalgade 3-3a - lille - th


Opført: 1808-1809

Matrikelnummer: 50, Klædebo Kvarter

Fredet: 1986

Arkitekt: ukendt


Beskrivelse

Forhuset Krystalgade 3 er et typisk klassicistisk borgerhus, der i årene 1808-1809 blev opført med kælder og fire etager for skildrer Chr. Fr. Wohlert.

 

Krystalgade 3-3a - 1

Foto fra juli 2013

 

Krystalgade 3-3a - 3

Foto fra juli 2013

 

Krystalgade 3-3a - 2

Foto fra juli 2013

 

  Krystalgade 3-3a - 4

Foto fra juli 2013

 

Krystalgade 3-3a - 5

Foto fra juli 2013

 

 

Beboere        

Salomon Soldin (1774-1837) – der var boghandler af uddannelse – boede her omkring 1812. På hans tid hed adressen Skidenstræde 50, der efter gadens navneændring i 1818 blev til adressen Krystalgade 50 og endelig fra 1859 til det nuværende Krystalgade 3.

Med sin bror Abraham drev han i Admiralgade en boghandel og sideløbende hermed, en efterhånden omfattende forlagsvirksomhed med vægten på skolebøger. Han redigerede desuden ugebladet Nyeste Skilderie af Kjøbenhavn fra 1804 til 1825, som han fra 1811 tillige var udgiver af.

Salomon Soldin blev en velhavende mand og bestemte med sin hustru, Hanna Ruben, at deres formue efter begges død skulle anvendes til oprettelse af Salomon og hustru Hanne Soldins Stiftelse for værdige, uformuende enker eller ugifte. Stiftelsen erhvervede i 1854 ejendommen Trøstens Bolig beliggende Dyrkøb 1/Skindergade 34.

              Salomon Soldin

 

Dr.jur. J. Krag Høst (1772-1844) boede her fra 1818 til 1820.

      Jens Krag Høst

 

Kobberstikkeren S. H. Petersen (1788-1860) boede her fra 1846 til 1850.

 

Som løjtnant og fuldmægtig i Marineministeriet flyttede den senere forfatter Adolph von der Recke (1820-1867) ind her i 1846.

For eftertiden er han mest berømt som ophavsmand til sangene “En sømand han må lide” og “Marken er majet“, men i 1860erne og 1870erne var Recke også kendt som en flittig skuespilforfatter samt som oversætter af franske og tyske skuespil, operetter m.m. I 1857 blev han artistisk direktør for Tivoli; en stilling han bestred til sin død i 1867.

Allerede i 1847 flyttede Recke herfra og videre til en nu nedrevet ejendom på adressen Borgergade 4.

Recke, Adolph von der

Adolph. v. d. Recke

   


Vil du vide mere

 

Bøger, tidsskrifter m.v.

Dansk Biografisk Leksikon. Red. Svend Cedergreen Bech. Gyldendal, 3.udgave. 1979-1984  Se webudgaven her

Historiske huse i det gamle København. Nationalmuseet. 1972 (s.115-116).

Latinerkvarteret. Peter Linde. Erik Myrdahls Bogtrykkeri. 1949 (s.81).

Minderige huse – kendte mænd og kvinders boliger. Kraks Forlag. 1922.

 

Links

Københavnske Jævnførelsesregistre 1689-2008 – læs her om ejendommens matrikelhistorie (søg under matrikelnummeret)

OIS – Den Offentlige Informationsserver – oplysninger om alle ejendomme på Indenforvoldene.dk kan søges her

 


Rettelser eller tilføjelser til indholdet på Indenforvoldene.dk bedes mailet til webmaster@indenforvoldene.dk