Kronprinsessegade 46-46a-e

tidligere Artillerikasernen / Kronprinsessegades Kaserne

 

Billeder følger senest i september 2024


Opført: 1803 / 1805 / 1807

Matrikelnummer: 404, Sankt Annæ Vester Kvarter

Fredet: 1918

Arkitekt: Frantz Philip Lange / Andreas Hallander og J. H. Rawert


Beskrivelse

Matriklens består af to forhuse, en sidefløj samt et baghus:

 

 

Som artillerikaserne opførte murermester Frantz Philip Lange (1756-1805) i 1803 både forhuset Kronprinsessegade 46-46b-c samt den til gården tilstødende sidefløj Kronprinsessegade 46d og de mod Kronprinsessegade stående portpiller.

Billedtekst: Frantz Philip Langes kvaderfugede portpiller mod Kronprinsessegade

Det 11 fag lange forhus Kronprinsessegade 46-46b-c er fem etager højt. Den tredelte facade har fire fag i yderfløjene, mens det midterste udgøres af en tre fag midtrisalit, hvor stueetagen og førstesalen er refendfuget; den øvrige del af husets facade ses vandskuret.

Den 17 fag lange sidefløj – Kronprinsessegade 46d – er fem etager højt og står mod gården som en forlængelse af forhuset.

 

Det grundmurede forhus Kronprinsessegade 46a fordeler sig på en høj kælder samt fire etager og blev opført 1805 af tømrermesteren og arkitekten Andreas Hallander (1755-1828) og stadskonduktøren og arkitekten J. H. Rawert (1751-1823). Det blev for trange forhold på kasernen og derfor opførtes dette forhus samt baghuset Kronprinsessegade 46e, der først blev rejst i 1807.

Det lave sidehus mellem 46a og 46e hører til naboejendommen Kronprinsessegade 44c-46f.

Det fem etager høje baghus Kronprinsessegade 46e blev opført over fem fag af ovennævnte Andreas Hallander (1755-1828) og J. H. Rawert (1751-1823).

 

Hele bebyggelsen blev fredet i 1918.

 

 

Beboere

Fra 1834 til 1837 havde Captain ved 1´jydske Inf.Reg. H. C. G. F. Hedemann (1792-1859) her en tjenestebolig. Han blev øverstbefalende for hæren i 1848.

Hedemann, H. C. G. F.

H. C. G. F. Hedemann

 

 

Virksomheder

Huset var hjemsted for Artillerikasernen / Kronprinsessegades Kaserne fra 1803 til 1914 og var hjemsted for Sjællandske Infanteri Regiment.

 


Vil du vide mere

 

Bøger, tidsskrifter m.v.

Dansk Biografisk Leksikon. Red. Svend Cedergreen Bech. Gyldendal, 3.udgave. 1979-1984  Se webudgaven her

Historiske huse i det gamle København. Nationalmuseet. 1972 (s.115 – 46 og 46a er beskrevet hver for sig).

Hvem byggede hvad. Red. Harald Langberg. Politikens Forlag, 2.udgave. 1968 (bind 1, s. 173).

Minderige huse – kendte mænd og kvinders boliger. Kraks Forlag. 1922.

Weilbachs Kunstnerleksikon. Red. Sys Hartmann m.fl. Forlagene Munksgaard og Rosinante. 1994-2000  Se webudgaven her

 

Links

Slots- og Kulturstyrelsens beskrivelse af ejendommen

Københavnske Jævnførelsesregistre 1689-2008 – læs her om ejendommens matrikelhistorie (søg under matrikelnummeret)

OIS – Den Offentlige Informationsserver – oplysninger om alle ejendomme på Indenforvoldene.dk kan søges her

 


Rettelser eller tilføjelser til indholdet på Indenforvoldene.dk bedes mailet til webmaster@indenforvoldene.dk