Kronprinsessegade 44-44a-b

 

Billeder følger senest i september 2024


Opført: 1804-1805 / 1846 / 1927-1928 / 2014-16

Matrikelnummer: 402, Sankt Annæ Vester Kvarter

Fredet: 1945 / 2011

Arkitekt: Peder Christian Sabroe / Erik Møller Arkitekter / Brøgger Arkitekter


Beskrivelse

Matriklen består af forhus, sidehus og baghus, der alle blev opført 1804-1805 af tømrermester Peder Christian Sabroe (ca.1742-????). Alle tre huse blev ombygget og restaureret i årene 2014-2016 under ledelse af Erik Møller Arkitekter og Brøgger Arkitekter:

 

 

Fra 1805 stammer forhuset der opførtes af tømrermester Peder Christian Sabroe og senere hans enke Catrina Margrete Sabroe. Oprindelig var huset med kælder og fire etager, men i 1846 tilføjedes den femte etage.

En ombygning blev foretaget omkring 1927-1928 for den daværende ejer – foreningen Den Indre By´s Kristelige sociale Arbejde – der her drev både børnehave og fritidshjem for omtrent 60 børn.

 

 

Sidehuset står i fire etager og blev fredet i 2011.

Der foreligger for øjeblikket ingen billeder af sidehuset (pr. 31.januar 2023).

 

 

Baghuset står som sidehuset i fire etager og blev ligeledes fredet i 2011.

Der foreligger for øjeblikket ingen billeder af baghuset (pr. 31.januar 2023).

 

 

Virksomheder

I det meste af 1900-tallet drev foreningen Den Indre By´s Kristelige sociale Arbejde både børnehave og fritidshjem for omtrent 60 børn.

Hele ejendommen har siden 1972 virket som Jacob Gade Kollegiet, som bolig for konservatoriestuderende på Musikkonservatoriet. Ejendommen blev dette år erhvervet af Jacob Gades Legat, der siden da har ejet de tre huse.

   


Vil du vide mere

 

Bøger, tidsskrifter m.v.

Historiske huse i det gamle København. Nationalmuseet. 1972 (s.115).

 

Links

Københavnske Jævnførelsesregistre 1689-2008 – læs her om ejendommens matrikelhistorie (søg under matrikelnummeret)

OIS – Den Offentlige Informationsserver – oplysninger om alle ejendomme på Indenforvoldene.dk kan søges her

Om fredningen af ejendommen på Slots- og Kulturstyrelsens hjemmeside

 


Rettelser eller tilføjelser til indholdet på Indenforvoldene.dk bedes mailet til webmaster@indenforvoldene.dk