Kronprinsessegade 1-25 / Gothersgade 60-76-78 / Sølvgade 31 / Georg Brandes Plads 3

Kongens Have med bl.a. Hercules-pavillonen, Hørups Port, Kavalergangen, Damegangen og Rosenhaven         

 

Georg Brandes Plads 3 - Gothersgade 60-76-78 - Kronprinsessegade 1-25 - Sølvgade 31 - lille - tv                    Georg Brandes Plads 3 - Gothersgade 60-76-78 - Kronprinsessegade 1-25 - Sølvgade 31 - lille - th


Opført: 1773ff

Matrikelnummer: 496, Sankt Annæ Vester Kvarter

Fredet: 1918

Arkitekt: C. F. Harsdorff, Elias Häusser, Peter Meyn, Helge Bojsen-Møller, Erik Møller Arkitekter A/S m.fl.


Beskrivelse

I begyndelsen af 1606 købte Christian IV (1577-1648) en større mængde privathaver (ca.40) udenfor Københavns volde og lod dem det følgende år sammenlægge til det man først fra 1664 kendes under navnet Kongens Have, ligesom han allerede i marts 1606 kunne påbegynde opførelsen af Rosenborg. 

Kongens Have står som det ældste haveanlæg i det København, som ligger indenfor voldene; den har i en vis grad bevaret sit renæssancepræg fra Christian IV´s tid. Haven inddeltes i henholdsvis lysthave og køkken/urtehave, hvor sidstnævnte del var anlagt ved arealet op til husene i Adelgade. Lysthaven bestod af blomsterbede, fuglehuse, en labyrint, springvand og ikke mindst små lysthuse. 

I haven anlagde kongen også lysthuset Rosenborg, der stod færdigt 1607, som en blot to etager høj bygning. Rosenborg ligger på nabomatriklen så klik her hvis du vil læse mere om det.

Det var i sandhed kongens egen have, men blev i 1771 åbnet for standspersoner og “honnette folk” efter et dekret af gehejmestatsminister J. F. Struensee (1737-1772), der året efter blev halshugget efter sin affære med dronning Caroline Mathilde (1751-1775).

Bybranden i 1795 gjorde mange københavnere husvilde og i bestræbelse på, at genhuse de mange mennesker afgav kronprinsen – den senere kong Frederik VI (1671-1730) – det stykke af haven (89 Alen d.v.s. 55,8 meter) som gik fra Adelgade til det nuværende Kronprinsessegade således, at nye huse og bygningsbestemmelser kunne forhindre nye bybrande. 

Haven har adskillige gange undergået ændringer og deciderede forandringer, men den største omlægning fandt sted i årene 1823-1827, hvor slotsgartneren Peter Lindegaard (1758-1832) forestod overgangen af haven til engelsk stil. Modsat de franske haveanlæg med sine snorlige gange og tætklippede hække, så er den engelske havestil præget af harmoni med naturen, hvor uregelmæssigheden er i højsædet og afvekslende med både krogede havegange, store plæner, fritvoksende træer i enten sammenhængende partier og/eller enkeltstående grupper. Stilen var også nemmere at vedligeholde og dermed en billigere drift. Trods Lindegaards omlægninger ses gange bevaret som eksempelvis Kavalergangen og Damegangen, der begge hører til havens ældste dele. 

Om havens mange og nu forsvundne kunstværker findes der fyldige oplysninger i bøger som Betænkning afgivet af det af Indenrigsministeriet under 12.december 1931 nedsatte udvalg angaaende monumenter og skulpturer i Rosenborg Have samt Bering Liisbergs Rosenborg og lysthusene i Kongens Have.

Af tidligere aktiviteter på havens nuværende grund kan nævnes den kongelige frugthave og driverierne, der lå til Sølvgade inden det blev nedrevet i 1910 og stykket blev indlemmet i haven. For at gøre Gothersgade bredere blev der i 1929 afgivet et areal og samtidigt forsvandt bygninger som Eksercerhuset og Rosenborg Brøndanstalt, der afløstes af et gitter i den stil, som stadsbygmester Peter Meyn (1749-1808) opførte ud mod Kronprinsessegade.

Den omtrent 120.000 kvadratmeter store Kongens Have benyttes i dag som både park og færdselsåre til glæde for de omtrent tre millioner besøgende, som årligt gæster haven.

 

På grund af havens komplekse opbygning vil de mange kunstværker, pavilloner m.v. hver især blive behandlet særskilt og følger herunder som en slags rutebeskrivelse:

 

Vi begynder ved Gothersgade, hvor den lille indgang/udgang ved siden af Livgardens Kaserne ofte benyttes.

 

Georg Brandes Plads 3 - Gothersgade 60-76-78 - Kronprinsessegade 1-25 - Sølvgade 31 - 1

Rosenborg ses til venstre i billedet

Foto fra marts 2014

 

 

I Gothersgade overfor Landemærket er den måske mest benyttede indgang til Kongens Have, hvis pavilloner først blev opført i 1920 (pavillonerne langs Kronprinsessegade er fra 1806). Her lå tidligere det 135 meter lange Eksercerhuset samt Rosenborg Brøndanstalt i forlængelse af hinanden, hvis nedrivning i 1929 samt en afkortning af Livgardens Kaserne muliggjorde en større gadebredde på Gothersgade.

 

Georg Brandes Plads 3 - Gothersgade 60-76-78 - Kronprinsessegade 1-25 - Sølvgade 31 - 2

Indgangen fra Gothersgade ligger over for Landemærkets udmunding

Foto fra en eftermiddag i marts 2014

 

Georg Brandes Plads 3 - Gothersgade 60-76-78 - Kronprinsessegade 1-25 - Sølvgade 31 - 3

Pavillonen på adressen Gothersgade 80 (t.v. for indgangen) blev opført i 1920

Foto fra marts 2014

 

Georg Brandes Plads 3 - Gothersgade 60-76-78 - Kronprinsessegade 1-25 - Sølvgade 31 - 4

Pavillonen på adressen Gothersgade 76 (t.h. for indgangen) blev opført i 1920

Foto fra marts 2014

 

Georg Brandes Plads 3 - Gothersgade 60-76-78 - Kronprinsessegade 1-25 - Sølvgade 31 - 5

Indgangen set lidt længere henne ad Gothersgade; Rosenborgs tårnspir ses i baggrunden

Foto fra marts 2014

 

Georg Brandes Plads 3 - Gothersgade 60-76-78 - Kronprinsessegade 1-25 - Sølvgade 31 - 6

Som omtalt ses her nederst bygningerne Eksercerhuset og Rosenborg Brøndanstalt, der begge lå til Gothersgade.

Tegningen er fra betænkningen om monumenter og skulpturer i Rosenborg have (1933) – se nederst under Vil du vide mere

 

Georg Brandes Plads 3 - Gothersgade 60-76-78 - Kronprinsessegade 1-25 - Sølvgade 31 - 7

Gothersgade på vej ned til Kronprinsessegade; trærækken består af klippede hestekastanjer 

På denne strækning var det at Eksercerhuset og Rosenborg Brøndanstalt lå til omkring 1920.

Foto fra marts 2014

 

 

Publikumsadgangen via hjørnet Gothersgade/Kronprinsessegade – Hørups Port – er et af meget få tiltag, som politikeren Viggo Hørup (1841-1902) fik gennemført i sin korte tid som Danmarks første trafikminister. Portens navn er egentlig Kongeporten og skønt Kongens Have var åben for offentligheden, lod man denne indgang i godt 100 år være aflukket for ikke, at københavnerne skulle skyde genvej til Østerbro og derved slide unødigt på haven!

Både porten og de to tilstødende pavilloner var tegnet af stadsbygmester Peter Meyn (1749-1808) og blev opført i årene 1803-1805.

 

Georg Brandes Plads 3 - Gothersgade 60-76-78 - Kronprinsessegade 1-25 - Sølvgade 31 - 8

Hørups Port / Kongeporten har en pavillon tilbygget til både Gothersgade og Kronprinsessegade

Foto fra marts 2014

 

Georg Brandes Plads 3 - Gothersgade 60-76-78 - Kronprinsessegade 1-25 - Sølvgade 31 - 9

Pavillonen på adressen Gothersgade 60 er

en af Peter Meyns 14 pavilloner omkring haven

Foto fra marts 2014

 

Georg Brandes Plads 3 - Gothersgade 60-76-78 - Kronprinsessegade 1-25 - Sølvgade 31 - 10

Gothersgade 60 i nærbillede

Foto fra marts 2014

 

Georg Brandes Plads 3 - Gothersgade 60-76-78 - Kronprinsessegade 1-25 - Sølvgade 31 - 11

Hørups Port / Kongeporten

Pavillonen til højre (Kronprinsessegade 1) er afbildet længere nede på siden

Foto fra marts 2014

 

Paul Fischer

Vinterdag – Foran Kongens Have ved porten på hjørnet af Gothersgade og Chr. IXs gade

Maleri fra 1924 – privateje – public domain

Hørups Port / Kongeporten

 

Georg Brandes Plads 3 - Gothersgade 60-76-78 - Kronprinsessegade 1-25 - Sølvgade 31 - 12 - postkort af Hørups Port

Hørups Port  på hjørnet af Kronprinsessegade og Gothersgade; bemærk bebyggelsen til venstre i billedet 

 Postkort nr.152 udgivet af Johs. Koren – afsendt i 1909

 

Hørups port med udsmykning

Postkort nr.917 udgivet af D.L.C. – afsendt i 1913

 

 

De fine, små pavilloner langs Kronprinsessegade skyldes stadsbygmester Peter Meyn (1749-1808), der ligeledes tegnede gitteret og porten (Meyns Port) på strækningen op til Sølvgade; alt sammen opført 1803-1805.

 

Georg Brandes Plads 3 - Gothersgade 60-76-78 - Kronprinsessegade 1-25 - Sølvgade 31 - 13

Nogle af Meyns i alt 13 pavilloner langs Kronprinsessegade;

den 14. pavillon ligger til venstre for Hørups Port

Foto fra marts 2014

 

Georg Brandes Plads 3 - Gothersgade 60-76-78 - Kronprinsessegade 1-25 - Sølvgade 31 - 14          Georg Brandes Plads 3 - Gothersgade 60-76-78 - Kronprinsessegade 1-25 - Sølvgade 31 - 15          Georg Brandes Plads 3 - Gothersgade 60-76-78 - Kronprinsessegade 1-25 - Sølvgade 31 - 16

 Kronprinsessegade 1                                   Kronprinsessegade 3                                 Kronprinsessegade 5

Alle tre fotos er fra marts 2014

 

Georg Brandes Plads 3 - Gothersgade 60-76-78 - Kronprinsessegade 1-25 - Sølvgade 31 - 17

Kronprinsessegade 7

Foto fra marts 2014

 

Georg Brandes Plads 3 - Gothersgade 60-76-78 - Kronprinsessegade 1-25 - Sølvgade 31 - 18

Mellem nr. 7 og 9 ligger Meyns Port,

der i 2012 fik udskiftet sandsten og både fik nedbrudt og genetableret en ny port.

Arbejdet skete under ledelse af Erik Møller Arkitekter A/S – klik her og her

Foto fra 2014

 

Paul Fischer (1860-1934)

Vintermotiv fra Kongens Have

Årstal ikke angivet – public domain

Her er indgangen set i retning ad Kronprinsessegade mod Gothersgade

 

Georg Brandes Plads 3 - Gothersgade 60-76-78 - Kronprinsessegade 1-25 - Sølvgade 31 - 19                    Georg Brandes Plads 3 - Gothersgade 60-76-78 - Kronprinsessegade 1-25 - Sølvgade 31 - 20

Kronprinsessegade 9                                            Kronprinsessegade 11

Begge fotos er fra marts 2014

 

Georg Brandes Plads 3 - Gothersgade 60-76-78 - Kronprinsessegade 1-25 - Sølvgade 31 - 21          Georg Brandes Plads 3 - Gothersgade 60-76-78 - Kronprinsessegade 1-25 - Sølvgade 31 - 22

Pavillonen til Kronprinsessegade 13 står foran en større bygning til haven, som rummer Restaurant Orangeriet

Begge fotos er fra marts 2014

 

Georg Brandes Plads 3 - Gothersgade 60-76-78 - Kronprinsessegade 1-25 - Sølvgade 31 - 23          Georg Brandes Plads 3 - Gothersgade 60-76-78 - Kronprinsessegade 1-25 - Sølvgade 31 - 24          Georg Brandes Plads 3 - Gothersgade 60-76-78 - Kronprinsessegade 1-25 - Sølvgade 31 - 25

 Kronprinsessegade 15                                Kronprinsessegade 17                             Kronprinsessegade 19

Alle tre fotos er fra marts 2014

 

Georg Brandes Plads 3 - Gothersgade 60-76-78 - Kronprinsessegade 1-25 - Sølvgade 31 - 26          Georg Brandes Plads 3 - Gothersgade 60-76-78 - Kronprinsessegade 1-25 - Sølvgade 31 - 27

Kronprinsessegade 21                                                                  Kronprinsessegade 23

Begge fotos er fra marts 2014

 

Georg Brandes Plads 3 - Gothersgade 60-76-78 - Kronprinsessegade 1-25 - Sølvgade 31 - 28

Kronprinsessegade 25 er den sidste pavillon i gaden

og ligger skråt på hjørnet til Sølvgade

Foto fra marts 2014

 

 

Muren langs Sølvgade skyldes dels arkitekten Elias Häusser (1687-1745), som påbegyndte opførelsen i 1732, men senere er der nedrevet ældre dele og opført nye.

 

Georg Brandes Plads 3 - Gothersgade 60-76-78 - Kronprinsessegade 1-25 - Sølvgade 31 - 29

Muren langs Sølvgade i retning mod Georg Brandes Plads

Foto fra marts 2014

 

Georg Brandes Plads 3 - Gothersgade 60-76-78 - Kronprinsessegade 1-25 - Sølvgade 31 - 30

Foto fra marts 2014

 

Georg Brandes Plads 3 - Gothersgade 60-76-78 - Kronprinsessegade 1-25 - Sølvgade 31 - 31

Muren langs Sølvgade set fra Georg Brandes Plads;

Kronprinsessegades husrække ses i baggrunden

Foto fra marts 2014

 

 

Muren langs Sølvgade standser ved Georg Brandes Plads, hvor Dronningeporten udgør indgangen, som et diagonalt modstykke til Kongeporten (Hørups Port ved Gothersgade/Kronprinsessegade). Den blev opført i 1913 efter tegninger af Helge Bojsen-Møller (1874-1946) og betød, at stedets gamle kongelige driverier blev nedrevet i 1910; helt frem til 1909 leveredes herfra frugt og grøntsager til kongehuset.

 

Georg Brandes Plads 3 - Gothersgade 60-76-78 - Kronprinsessegade 1-25 - Sølvgade 31 - 32

Dronningeporten

Foto fra marts 2014

 

Georg Brandes Plads 3 - Gothersgade 60-76-78 - Kronprinsessegade 1-25 - Sølvgade 31 - 33

Foto fra marts 2014

 

Georg Brandes Plads 3 - Gothersgade 60-76-78 - Kronprinsessegade 1-25 - Sølvgade 31 - 34

Foto fra marts 2014

 

Paul Fischer (1860-1934)

Folkeliv foran indgangen til Kongens Have ved hjørnet ved Sølvgade

Årstallet ikke angivet – public domain

 

Georg Brandes Plads 3 - Gothersgade 60-76-78 - Kronprinsessegade 1-25 - Sølvgade 31 - 35 - ældre postkort

Dronningeporten udgør indgangen til Kongens Have via Georg Brandes Plads; Øster Voldgade ses til højre

 Postkort nr.599 udgivet af J. Chr. Olsens Kunstforlag – afsendt i 1930

 

 

Hermed afsluttes beskrivelserne af “rammerne” for Kongens Have og for at komme videre med selve haven vender vi tilbage til indgangen fra Gothersgade, hvor man passerer pavillonerne:

 

Når man træder ind ligger Damegangen ligefremme, men drej til højre i retning mod Hørups Port.

 

Georg Brandes Plads 3 - Gothersgade 60-76-78 - Kronprinsessegade 1-25 - Sølvgade 31 - 36

Stien langs Gothersgade i retning mod Hørups Port;

Kronprinsessegades husrække ses bagest i billedet.

Foto fra marts 2014

 

Georg Brandes Plads 3 - Gothersgade 60-76-78 - Kronprinsessegade 1-25 - Sølvgade 31 - 37

Hørups Port set fra haven

Foto fra marts 2014

 

Georg Brandes Plads 3 - Gothersgade 60-76-78 - Kronprinsessegade 1-25 - Sølvgade 31 - 38

Vender man sig om ved Hørups Port ser Gothersgade således ud fra haven

Foto fra marts 2014

 

 

Længere fremme ses det store Hørup-monument som udførtes af billedhuggeren J. F. Willumsen (1863-1958) med Hørup fremstillet som folketaler. Willumsen vandt konkurrencen om tilblivelsen af værket og fremstillede Hørup, som han så ud på et møde i Havdrup (syd for Roskilde) den 18.maj 1885, hvor han talte imod ministeriet Estrups provisoriske love.

Viggo Hørup (1841-1902) blev Danmarks første trafikminister i 1901 og blandt hans få synlige, politiske gerninger var tilladelsen til, at offentligheden kunne få adgangen til Kongens Have via porten på hjørnet af Gothersgade og Kronprinsessegade. Det skal nævnes at han også var medstifter af dagbladet Politiken i 1884.

Monumentet blev afsløret den 22.november 1908 efter initiativet var blevet tilvejebragt ved en indsamling i årene 1902-1906.  Historien om monumentet er nærmere beskrevet i bl.a. betænkningen om monumenter og skulpturer i Rosenborg Have (se under Vil du vide mere).

 

Georg Brandes Plads 3 - Gothersgade 60-76-78 - Kronprinsessegade 1-25 - Sølvgade 31 - 39

Willumsens monument over Viggo Hørup står mod hjørnet Gothersgade / Kronprinsessegade

Foto fra marts 2014

 

Georg Brandes Plads 3 - Gothersgade 60-76-78 - Kronprinsessegade 1-25 - Sølvgade 31 - 40

Foto fra marts 2014

 

Georg Brandes Plads 3 - Gothersgade 60-76-78 - Kronprinsessegade 1-25 - Sølvgade 31 - 41

Foto fra marts 2014

 

Georg Brandes Plads 3 - Gothersgade 60-76-78 - Kronprinsessegade 1-25 - Sølvgade 31 - 42

Broncerelieffer ses på siden af granitsoklen

Foto fra marts 2014

 

Georg Brandes Plads 3 - Gothersgade 60-76-78 - Kronprinsessegade 1-25 - Sølvgade 31 - 43

Foto fra marts 2014

 

Georg Brandes Plads 3 - Gothersgade 60-76-78 - Kronprinsessegade 1-25 - Sølvgade 31 - 44

Når man passerer Hørup-monumentet og går til

højre ligger Kronprinsessegades fine husrække bag træerne

Foto fra marts 2014

 

Georg Brandes Plads 3 - Gothersgade 60-76-78 - Kronprinsessegade 1-25 - Sølvgade 31 - 45

Foto fra marts 2014

 

 

Fortsætter man til venstre ind i haven ses Ekko, som er titlen på denne herlige bronzestatue, der skyldtes billedhuggeren Aksel Hansen (1853-1933), der udførte værket i 1888. Skulpturen forestiller en nøgen kvinde med udslået hår, der løber frem og råber med hånden ved munden idet hun også lytter efter svar. Værket blev i 1909 opstillet i haven, som en gave fra brygger Carl Jacobsen (1842-1914).

Ekko er placeret i rhododendronpartiet i forlængelse af Krokusplænen og historien om statuen er nærmere beskrevet i bl.a. betænkningen om monumenter og skulpturer i Rosenborg Have (se under Vil du vide mere).

 

Georg Brandes Plads 3 - Gothersgade 60-76-78 - Kronprinsessegade 1-25 - Sølvgade 31 - 46

Broncestatuen står på en sokkel af granit

Foto fra marts 2014

 

Georg Brandes Plads 3 - Gothersgade 60-76-78 - Kronprinsessegade 1-25 - Sølvgade 31 - 47

Foto fra marts 2014

 

Georg Brandes Plads 3 - Gothersgade 60-76-78 - Kronprinsessegade 1-25 - Sølvgade 31 - 48

Foto fra marts 2014

 

Georg Brandes Plads 3 - Gothersgade 60-76-78 - Kronprinsessegade 1-25 - Sølvgade 31 - 49

Foto fra marts 2014

 

Georg Brandes Plads 3 - Gothersgade 60-76-78 - Kronprinsessegade 1-25 - Sølvgade 31 - 50

Foto fra marts 2014

 

 

Tilbage til ad stien mod Kronprinsessegade ses et kunstværk forestillende en gruppe af kronhjorte. Værket hedder Hjortegruppe blev udført af den franske billedhugger – og advokat! – Arthur Jacques de Duc (1848-1918) og blev opstillet her i 1910. Stående ses en kronhjort med en liggende mind (en hun) på den ene side samt et kid på den anden side. Historien om statuen er nærmere beskrevet i bl.a. betænkningen om monumenter og skulpturer i Rosenborg Have (se under Vil du vide mere).

 

Georg Brandes Plads 3 - Gothersgade 60-76-78 - Kronprinsessegade 1-25 - Sølvgade 31 - 51

Fortsætter man ad stien langs Kronprinsessegade ses

til venstre dette herlige kunstværk

Foto fra marts 2014

 

Georg Brandes Plads 3 - Gothersgade 60-76-78 - Kronprinsessegade 1-25 - Sølvgade 31 - 52

Foto fra marts 2014

 

Georg Brandes Plads 3 - Gothersgade 60-76-78 - Kronprinsessegade 1-25 - Sølvgade 31 - 53

Foto fra marts 2014

 

 

Over for Hjortegruppe står Meyns Port som er indgangen til haven fra Kronprinsessegade. Porten er opkaldt efter Peter Meyn (1749-1808), som opførte de mange pavilloner langs Kronprinsessegade. I 2012 fik porten udskiftet sandsten. Arbejdet skete under ledelse af Erik Møller Arkitekter A/S – klik her og her

 

Georg Brandes Plads 3 - Gothersgade 60-76-78 - Kronprinsessegade 1-25 - Sølvgade 31 - 54

Meyns Port set fra haven

Foto fra 2014

 

Georg Brandes Plads 3 - Gothersgade 60-76-78 - Kronprinsessegade 1-25 - Sølvgade 31 - 55

Meyns Port set fra Kronprinsessegade

Foto fra 2014

 

 

Videre ad stien mellem Meyns Port og Restaurant Orangeriet ses boulebanen, der ofte ses benyttet.

 

Georg Brandes Plads 3 - Gothersgade 60-76-78 - Kronprinsessegade 1-25 - Sølvgade 31 - 56

Etableringen af boulebanen er et herligt initiativ

Foto fra marts 2014

 

 

Videre ad stien langs Kronprinsessegade og lidt længere fremme finder man Restaurant Orangeriet, der åbnede i marts 2010. Den ligger på adressen Kronprinsessegade 13 – læs mere på restaurantens hjemmeside her.

 

 

Georg Brandes Plads 3 - Gothersgade 60-76-78 - Kronprinsessegade 1-25 - Sølvgade 31 - 57

Foto fra en solrig eftermiddag i marts 2014

 

Georg Brandes Plads 3 - Gothersgade 60-76-78 - Kronprinsessegade 1-25 - Sølvgade 31 - 58

Restauranten set fra haven

Foto fra marts 2014

 

Georg Brandes Plads 3 - Gothersgade 60-76-78 - Kronprinsessegade 1-25 - Sølvgade 31 - 59

Restauranten set fra Damegangen i haven

Foto fra marts 2014

 

Georg Brandes Plads 3 - Gothersgade 60-76-78 - Kronprinsessegade 1-25 - Sølvgade 31 - 60

Bygningen med Orangeriet står bag ved pavillonen til Kronprinsessegade 13

Foto fra marts 2014

 

 

Over for Dronningens Tværgade mellem pavillonerne Kronprinsessegade 15 og 17 findes nok en indgang til Kongens Have.

 

Georg Brandes Plads 3 - Gothersgade 60-76-78 - Kronprinsessegade 1-25 - Sølvgade 31 - 61

Indgangen set fra haven med Dronningens Tværgade i baggrunden

Foto fra marts 2014

 

 

Fortsæt videre ad stien langs Kronprinsessegade og man kommer til Marionetteatret, der ligger på adressen Kronprinsessegade 21, hvor man fra pavillonens bagside mod haven opfører forestillinger for børn (fra 2 år). Der er næsten forestillinger dagligt i sommermånederne og det er gratis at overvære. Læs mere på teatrets hjemmeside.

 

Georg Brandes Plads 3 - Gothersgade 60-76-78 - Kronprinsessegade 1-25 - Sølvgade 31 - 62

Det er fra bagsiden af Kronprinsessegade 21, at man i sommermånederne opfører marionetteater

Foto fra marts 2014

 

 

Fremme ved hjørnet til Kronprinsessegade og Sølvgade er vi ved en af havens ni indgange/udgange.

 

Georg Brandes Plads 3 - Gothersgade 60-76-78 - Kronprinsessegade 1-25 - Sølvgade 31 - 63

Der råhygges i eftermiddagssolen;

til venstre herfor lå i mange en lille bygning, der husede en daginstitution

Foto fra marts 2014

 

 

Fortsæt videre ad stien langs Sølvgade, hvor man langs muren kan følge det ca.250 meter lange Staudehaven, som blev anlagt i 1960erne og ændret i 1998-1999 af landskabsarkitekten Sonja Poll (ingen data), der på strækningen plantede omtrent 200 forskellige planter.

 

Georg Brandes Plads 3 - Gothersgade 60-76-78 - Kronprinsessegade 1-25 - Sølvgade 31 - 64

Foto fra marts 2014

 

Georg Brandes Plads 3 - Gothersgade 60-76-78 - Kronprinsessegade 1-25 - Sølvgade 31 - 65

På strækningen langs Sølvgade findes nedgangen til tunnelen, der fører over til Rigensgade

 Foto fra marts 2014

 

Georg Brandes Plads 3 - Gothersgade 60-76-78 - Kronprinsessegade 1-25 - Sølvgade 31 - 66

Stien langs muren og Staudehaven i retning mod Kronprinsessegade

Foto fra marts 2014

 

 

Fortsæt til venstre før man når Dronningeporten og ligefremme ses Husalléen, der ligger op ad Rosenhaven.

 

Georg Brandes Plads 3 - Gothersgade 60-76-78 - Kronprinsessegade 1-25 - Sølvgade 31 - 67

Husalléen set i retning mod Kronprinsessegade

Foto fra marts 2014

 

Georg Brandes Plads 3 - Gothersgade 60-76-78 - Kronprinsessegade 1-25 - Sølvgade 31 - 68

Husalléen med de mange lindetræer, som blev plantet tilbage i 1664;

her set i retning mod bebyggelsen ved Øster Voldgade

Foto fra marts 2014

 

Georg Brandes Plads 3 - Gothersgade 60-76-78 - Kronprinsessegade 1-25 - Sølvgade 31 - 69

Bebyggelsen ved Øster Voldgade hvorfra der også er indirekte adgang til haven

Foto fra marts 2014

 

Georg Brandes Plads 3 - Gothersgade 60-76-78 - Kronprinsessegade 1-25 - Sølvgade 31 - 70

Indgangen til haven sker via porten til Øster Voldgade 4b

Foto fra marts 2014

 

Georg Brandes Plads 3 - Gothersgade 60-76-78 - Kronprinsessegade 1-25 - Sølvgade 31 - 71

Går man tilbage ad Husalléen kan man se, hvor smukt Rosenborg tager sig ud fra denne vinkel

Foto fra sjælden, solrig dag i marts 2014

 

 

Drej til højre ad stien i retning mod Gothersgade, hvor Liden Gunver-statuen ses på venstre side (hende vender vi tilbage til) og Rosenhaven (kaldes også Dronningehaven) på højre side. Det er en lukket have i Kongens Have med lave tætklippede planter og buske, som i 1960erne blev anlagt af landskabsarkitekterne Ingver Ingwersen (1911-1969) og Knud Preisler (f.1918). Haven er placeret tæt ved Rosenborg samt indgangen fra Georg Brandes Plads og er sandt for dyden et godt sted at sidde, når man vil have Rosenborg i åsyn – sådan nogenlunde for sig selv!

 

Georg Brandes Plads 3 - Gothersgade 60-76-78 - Kronprinsessegade 1-25 - Sølvgade 31 - 72

Foto fra marts 2014

 

Georg Brandes Plads 3 - Gothersgade 60-76-78 - Kronprinsessegade 1-25 - Sølvgade 31 - 73

Haven set mod Kongens Have og med Rosenborg Slot i ryggen

Foto fra marts 2014

 

 

For enden af Rosenhaven / Dronningehaven er en 2,5 meter høj bronzestatue med dronning Caroline Amalie (1796-1881), som blev udført af billedhuggeren Vilhelm Bissen (1836-1913), mens soklen udførtes efter tegninger af arkitekten Hans J. Holm (1835-1916). Dronningen var kong Christian VIII´s anden hustru og deres barnløse ægteskab varede i 33 år.

Anledningen til at rejse dette værk skyldtes foreningen Dronning Caroline Amalies Asylskoles Minde, der i april 1893 tog initiativ til en indsamling af midler, som skulle finansiere et mindesmærke til erindring om hendes oprettelse af den første asylskole i 1841 samt hendes arbejde for asylsagen; asyl var dengang et andet ord for børnehave.

Afsløringen af statuen fandt sted den 28.juni 1896 på dens oprindelige plads foran Grønnebroen, hvor den senere flyttedes fra fordi den delvis skjulte den smukke udsigt til slottet fra haven. Historien om mindesmærket er nærmere beskrevet i bl.a. betænkningen om monumenter og skulpturer i Rosenborg Have (se under Vil du vide mere).

 

Georg Brandes Plads 3 - Gothersgade 60-76-78 - Kronprinsessegade 1-25 - Sølvgade 31 - 74

For enden af den lille have ses statuen med Caroline Amalie

Foto fra marts 2014

 

Georg Brandes Plads 3 - Gothersgade 60-76-78 - Kronprinsessegade 1-25 - Sølvgade 31 - 75

Enkedronningen er skildret i krinolinedragt og med en salmebog i venstre hånd

Foto fra marts 2014

 

Georg Brandes Plads 3 - Gothersgade 60-76-78 - Kronprinsessegade 1-25 - Sølvgade 31 - 76

Det kunstfærdige monogram ses i medaljonen og fødsels- samt dødsår under de flagrende bånd

Foto fra marts 2014

 

Georg Brandes Plads 3 - Gothersgade 60-76-78 - Kronprinsessegade 1-25 - Sølvgade 31 - 77

Tekstpladen ses nederst på soklen

Foto fra marts 2014

 

Georg Brandes Plads 3 - Gothersgade 60-76-78 - Kronprinsessegade 1-25 - Sølvgade 31 - 78 - ældre postkort

Statuen var før i tiden placeret på den nuværende krokusplæne foran løverne og Grønnebroen

Postkort fra 1912

 

 

Tilbage på stien i retning mod Gothersgade ses på venstre side et godt 3 meter højt kunstværk med en bronzestatue forestillende en ung pige. Det er Liden Gunver som udførtes af Theobald Stein (1829-1901) i 1899 og var en gave fra brygger Carl Jacobsen (1842-1914). Den blev prøveopstillet i 1909 og i 1911 fik hun permanent ophold i haven, som den tankefulde og vandrende unge pige.

Liden Gunver var en figur i syngespillet Fiskerne, som digteren og dramatikeren Johannes Ewald (1743-1781) skrev og som første gang opførtes på Det Kongelige Teater i 1780. Historien om statuen er nærmere beskrevet i bl.a. betænkningen om monumenter og skulpturer i Rosenborg Have (se under Vil du vide mere).

 

Georg Brandes Plads 3 - Gothersgade 60-76-78 - Kronprinsessegade 1-25 - Sølvgade 31 - 79

Foto fra marts 2014

 

Georg Brandes Plads 3 - Gothersgade 60-76-78 - Kronprinsessegade 1-25 - Sølvgade 31 - 80

Foto fra marts 2014

 

Georg Brandes Plads 3 - Gothersgade 60-76-78 - Kronprinsessegade 1-25 - Sølvgade 31 - 81 - ældre billede

Til at begynde med stod Liden Gunver på en cylindrisk sokkel

Foto fra ca.1900 i betænkningen om monumenter og skulpturer i Rosenborg Have

 

Georg Brandes Plads 3 - Gothersgade 60-76-78 - Kronprinsessegade 1-25 - Sølvgade 31 - 82

Foto fra marts 2014

 

Georg Brandes Plads 3 - Gothersgade 60-76-78 - Kronprinsessegade 1-25 - Sølvgade 31 - 83

Inskriptionspladen på soklen

Foto fra marts 2014

 

 

Fortsæt ad stien langs med Rosenborg og man kommer til løverne og Grønnebroen, der i 1996 blev åbnet for publikum

 

Løverne ses allerede på en inventarliste fra 1673, men den ene af dem er med sikkerhed ikke den originale, hvad følgende lille historie beretter i en såkaldt afgangsfortegnelse: “Af disse Løver blev Natten mellem den 16. og 17.Februar Anno 1744 den ene bortstjaalen, men fandtes synderhuggen, liggende nederst i Haugen. Tyvene, som var tvende grenaderer og en Musquetair af Garnisonsregimentet bleve attrapperede og efter Dom afstraffede med Kagstrygen, Brændemerke og evig Slaveri“. En kobbersmed måtte lave en ny der først blev færdiggjort i 1749.

Dengang lå løverne andetsteds i haven, men siden 1785 har de her vogtet indgangen til Grønnebro. Løvernes historie ses nærmere beskrevet i bl.a. betænkningen om monumenter og skulpturer i Rosenborg Have (se under Vil du vide mere).

 

Georg Brandes Plads 3 - Gothersgade 60-76-78 - Kronprinsessegade 1-25 - Sølvgade 31 - 84

Foto fra marts 2014

 

Georg Brandes Plads 3 - Gothersgade 60-76-78 - Kronprinsessegade 1-25 - Sølvgade 31 - 85

Løven på højre side

Foto fra marts 2014

 

Georg Brandes Plads 3 - Gothersgade 60-76-78 - Kronprinsessegade 1-25 - Sølvgade 31 - 86

Nærbillede af løven til højre der ser mere farlig ud end den til venstre!

Foto fra marts 2014

 

Georg Brandes Plads 3 - Gothersgade 60-76-78 - Kronprinsessegade 1-25 - Sølvgade 31 - 87

Soklen hvorpå løven til højre hviler på

Foto fra marts 2014

 

Georg Brandes Plads 3 - Gothersgade 60-76-78 - Kronprinsessegade 1-25 - Sølvgade 31 - 88

Løven til venstre

Foto fra marts 2014

 

Georg Brandes Plads 3 - Gothersgade 60-76-78 - Kronprinsessegade 1-25 - Sølvgade 31 - 89

Soklen hvorpå løven til venstre hviler på

Foto fra marts 2014

 

 

Over for løverne og Grønnebroen findes Krokusplænen, der fortsætter over Kavalergangen og hen til Damegangen. Plænen blev anlagt i 1960erne efter tegninger af havearkitekten Erna Sonne Friis (1902-1990) og landskabsarkitekten Ingwer Ingwersen (1911-1969) og er meget seværdig i marts, når krokustæppet står i de skønneste hvide og blålilla farver. De 17 kugler af belgisk marmor (fra Namur) menes at været en del af materialerne til Christian IV´s aldrig færdigbyggede kirke Sankt Annæ Rotunda mellem Rigensgade, Sølvgade og Øster Voldgade.

Kuglerne har som flere af havens øvrige værker levet en omtumlet tilværelse og de dengang i alt 20 marmorkugler (tre er åbenbart forsvundet) blev flyttet til Civiletatens Materielgård i Frederiksholms Kanal efter havens store omlægning 1823-1827. Først i 1868 fandt de igen plads i haven, men anbragt som en bunke indtil man i 1909 placerede dem tæt til Sølvgade. Marmorkuglernes historie er nærmere beskrevet i bl.a. betænkningen om monumenter og skulpturer i Rosenborg Have (se under Vil du vide mere).

 

Georg Brandes Plads 3 - Gothersgade 60-76-78 - Kronprinsessegade 1-25 - Sølvgade 31 - 90

Krokusplænen set fra Grønnebroen i retning mod Kronprinsessegade

Foto fra marts 2014

 

Georg Brandes Plads 3 - Gothersgade 60-76-78 - Kronprinsessegade 1-25 - Sølvgade 31 - 91

Krokusplænen set fra Damegangen i retning mod Rosenborg

Foto fra marts 2014

 

Georg Brandes Plads 3 - Gothersgade 60-76-78 - Kronprinsessegade 1-25 - Sølvgade 31 - 92

Krokus gror fint i haven – måske på grund af fortidens gødning?

En højtstående embedsmand skrev engang:

“Een Gang hver Uge at lade Rosenborg Have henføre alt det Hestemøg og anden Urenlighed,

som bagved og omkring Kjøbenhavns Slot findes”

(Københavns Slot blev nedrevet 1731-1732 til fordel for det første Christiansborg)

Foto fra marts 2014

 

Georg Brandes Plads 3 - Gothersgade 60-76-78 - Kronprinsessegade 1-25 - Sølvgade 31 - 93

Set over Krokusplænen med den tværgående Kavalergang

Foto fra marts 2014

 

Georg Brandes Plads 3 - Gothersgade 60-76-78 - Kronprinsessegade 1-25 - Sølvgade 31 - 94

Parti af Kongens Have set fra Krokusplænen i retning mod Hørups Port

Foto fra marts 2014

 

Georg Brandes Plads 3 - Gothersgade 60-76-78 - Kronprinsessegade 1-25 - Sølvgade 31 - 95

Foto fra marts 2014

 

Georg Brandes Plads 3 - Gothersgade 60-76-78 - Kronprinsessegade 1-25 - Sølvgade 31 - 96

Foto fra marts 2014

 

Georg Brandes Plads 3 - Gothersgade 60-76-78 - Kronprinsessegade 1-25 - Sølvgade 31 - 97

Flot tager det sig ud på denne sjældne, solrige dag i marts

Foto fra marts 2014

 

 

Gå tilbage til stien langs Rosenborg og følg retningen mod Gothersgade

 

Georg Brandes Plads 3 - Gothersgade 60-76-78 - Kronprinsessegade 1-25 - Sølvgade 31 - 98

Tilbage på stien kigger ser vi os lige tilbage

Foto fra marts 2014

 

Georg Brandes Plads 3 - Gothersgade 60-76-78 - Kronprinsessegade 1-25 - Sølvgade 31 - 99

Rosenborg set fra stien en sen eftermiddag i marts

Foto fra 2014

 

Georg Brandes Plads 3 - Gothersgade 60-76-78 - Kronprinsessegade 1-25 - Sølvgade 31 - 100

Nok en gang vender vi os om og har her Rosenborg med

Foto fra marts 2014

 

 

Den moderne skulptur der er placeret i det lille græsstykke ved Gothersgade blev udført af den autodidakte skulptør og grafiker Robert Jacobsen (1912-1993). Skulpturen bærer titlen Abstrakt Skulptur (!).

 

Georg Brandes Plads 3 - Gothersgade 60-76-78 - Kronprinsessegade 1-25 - Sølvgade 31 - 101

Skulpturen med Rosenborg og Livgardens Kaserne i baggrunden

Foto fra marts 2014

 

 

Drej nu ad stien langs Gothersgade, hvor Kavalergangen (den vender vi tilbage til) ses til venstre og broncestatuen “Løven og Hesten” til højre

 

Georg Brandes Plads 3 - Gothersgade 60-76-78 - Kronprinsessegade 1-25 - Sølvgade 31 - 102

Stien langs Gothersgade med Kavalergangen (t.v.) og broncestatuen “Hesten og Løven”,

der gemmer sig bag hækken

Foto fra marts 2014

 

 

Broncestatuen Løven og Hesten blev udført af den københavnske kobberstøber Peter Husum (før 1600-1619/1620) i 1617-1625 på bestilling af kong Christian IV (1577-1648). De otte år som det tog at levere statuen huede bestemt ikke Christian IV og han måtte utallige gange rykke Peter Husum, som bl.a. blev truet med fængsling*, hvis han ikke snart leverede det bestilte!

Statuen blev oprindelig placeret foran slottet i Glückstadt, men har stået i haven siden 1648. Selve ciseleringen blev udført af rotgieter (gørtler) Jørgen Wulff. Soklen blev opstillet her i 2003 og udført af billedhuggeren Eric Erlandsen (1934-2003) og keramikeren Hanne Erlandsen (f.1943). Den er en genskabelse af den oprindelige sokkel, der blev tilskrevet billedhuggeren Johannes Wiedewelt (1731-1802). Om Løven og Hesten er dets historie nærmere beskrevet i bl.a. betænkningen om monumenter og skulpturer i Rosenborg Have samt i bogen Erindringssteder i Danmark (se under Vil du vide mere).

* Christian IV truede faktisk med fængsel idet han dekreterede, at “den Mester, som gjorde den Hest og Løve af Metal, skal tilholdes at fuldfærdige samme Arbejde, eller true hannem med Fængsel, saafremt han ikke kan sætte Borgen”.

 

Georg Brandes Plads 3 - Gothersgade 60-76-78 - Kronprinsessegade 1-25 - Sølvgade 31 - 103

Den enorme sokkel og figurerne udgør tilsammen et godt tre meter højt kunstværk

Foto fra marts 2014

 

Georg Brandes Plads 3 - Gothersgade 60-76-78 - Kronprinsessegade 1-25 - Sølvgade 31 - 104

Ved en reparation i 1824 fik løven påsat en ny hale og hesten et nyt bagben!

Foto fra marts 2014

 

Georg Brandes Plads 3 - Gothersgade 60-76-78 - Kronprinsessegade 1-25 - Sølvgade 31 - 105

Foto fra marts 2014

 

 

De to ringrendingssøjler foran Løven og hesten er godt 6 meter høje og er fra Christian IV´s tid. De benyttedes til den såkaldte Ringrenden, hvor en ring var anbragt på en snor mellem søjlerne og rytteren så skulle ramme ringen. Søjlerne stod oprindelig i den del af haven, som lå hvor Eksercerpladsen nu ligger foran Rosenborg, men blev flyttet til Civiletatens Materielgård ved Frederiksholms Kanal, hvor de stod hengemt efter havens store omlægning i årene 1823-1827.

På initiativ af Rosenborgs kommandant og slotsforvalter C. H. v. Sommer (1783-1851) blev ringrendingssøjlerne anbragt foran Grønnebroen, hvor de stod fra 1842 til 1938. Siden da har de været placeret på sin nuværende plads. Om ringrendingssøjlerne er deres historie nærmere beskrevet i bl.a. betænkningen om monumenter og skulpturer i Rosenborg Have (se under Vil du vide mere).

 

Georg Brandes Plads 3 - Gothersgade 60-76-78 - Kronprinsessegade 1-25 - Sølvgade 31 - 106

De to ringrendingsøjler hører til den oprindelige udsmykning af haven og har stået forskellige steder

Foto fra marts 2014

 

Georg Brandes Plads 3 - Gothersgade 60-76-78 - Kronprinsessegade 1-25 - Sølvgade 31 - 107

Foto fra marts 2014

 

Georg Brandes Plads 3 - Gothersgade 60-76-78 - Kronprinsessegade 1-25 - Sølvgade 31 - 108

Ringrendingssøjlerne stod foran Grønnebroen fra 1842 til 1938 og har siden da haft sin nuværende placering

Postkort fra 1912

 

 

Gå ad Kavalergangen som sammen med Damegangen (parallelalléen til højre) hører til havens oprindelige gange.

 

Georg Brandes Plads 3 - Gothersgade 60-76-78 - Kronprinsessegade 1-25 - Sølvgade 31 - 109

Kavalergangen set med ryggen til Gothersgade

Foto fra marts 2014

 

Georg Brandes Plads 3 - Gothersgade 60-76-78 - Kronprinsessegade 1-25 - Sølvgade 31 - 110

Herkules-pavillonen anes her for enden af Kavalergangen

Foto fra marts 2014

 

Georg Brandes Plads 3 - Gothersgade 60-76-78 - Kronprinsessegade 1-25 - Sølvgade 31 - 111

Kavalergangen set fra Krokusplænen i retning mod Sølvgade

Foto fra marts 2014

 

Georg Brandes Plads 3 - Gothersgade 60-76-78 - Kronprinsessegade 1-25 - Sølvgade 31 - 112

Kavalergangen og Rosenborg set fra Damegangen

Foto fra marts 2014

 

Georg Brandes Plads 3 - Gothersgade 60-76-78 - Kronprinsessegade 1-25 - Sølvgade 31 - 113

Her vi gået over på den anden side af Kavalergangen, der her er set fra Georg Brandes Plads

Foto fra marts 2014

 

Georg Brandes Plads 3 - Gothersgade 60-76-78 - Kronprinsessegade 1-25 - Sølvgade 31 - 114

Her er gangen set fra Herkules-pavillonen i retning mod Gothersgade

Foto fra marts 2014

 

 

For enden af Kavalergangen ligger en tværgående sti, som ligger mellem Øster Voldgade og Kronprinsessegade. Fra stien passerer man Herkules-pavillonen, toiletterne samt legepladsen, som vi vender tilbage til.

 

Georg Brandes Plads 3 - Gothersgade 60-76-78 - Kronprinsessegade 1-25 - Sølvgade 31 - 115

Stien der her er set i retning mod Kronprinsessegade

Foto fra marts 2014

 

Georg Brandes Plads 3 - Gothersgade 60-76-78 - Kronprinsessegade 1-25 - Sølvgade 31 - 116

Stien er her set mod Øster Voldgade; husrækken til højre er fra Sølvgade

Foto fra marts 2014

 

 

Herkules-pavillonen er fra 1773 og blev opført efter tegninger af C. F. Harsdorff (1735-1799), der også lod forgængeren Det Blå Lysthus (taget var af sortblå skifersten) indgå med væsentlige bygningsdele. Herkules-pavillonen var blandt de første fredede bygninger efter vedtagelsen af Fredningsloven af 1918, men før pavillonen blev opført lå her Det Blå Lysthus, som Christian IV (1577-1648) fik opført og senere blev ombygget til en eremitage af hans barnebarn Christian V (1646-1699). Historien om pavillonens billedhuggerarbejder er nærmere beskrevet i bl.a. betænkningen om monumenter og skulpturer i Rosenborg Have (se under Vil du vide mere). 

Fra 1810 har der været udskænkning fra Herkules-pavillonen idet restauratøren H. C. Firmenich (ingen data) fik bevilling hertil (te, punch, limonade m.m.). Nu om dage drives udskænkningen under navnet Café Herkules, hvis hjemmeside kan ses her.

 

Georg Brandes Plads 3 - Gothersgade 60-76-78 - Kronprinsessegade 1-25 - Sølvgade 31 - 117

Herkules-pavillonen set på fra Kavalergangen;

husrækker anes i Sølvgade (t.v.) og Kronprinsessegade (t.h.)

Foto fra marts 2014

 

Georg Brandes Plads 3 - Gothersgade 60-76-78 - Kronprinsessegade 1-25 - Sølvgade 31 - 118

Foto fra marts 2014

 

Georg Brandes Plads 3 - Gothersgade 60-76-78 - Kronprinsessegade 1-25 - Sølvgade 31 - 119

Apollo ses til venstre på facaden og blev udført af

den italienske billedhugger Giovanni Baratta (1670-1747).

Statuen stod oprindelig i Sophie Amalienborgs have og blev flyttet her til haven i 1750,

men har stået på sin nuværende plads siden 1773.

Foto fra marts 2014

 

Georg Brandes Plads 3 - Gothersgade 60-76-78 - Kronprinsessegade 1-25 - Sølvgade 31 - 120

Over trekantsfrontonen til venstre ses relieffet med Omphale;

udført af billedhuggeren Johannes Wiedewelt (1731-1802)

Foto fra marts 2014

 

Georg Brandes Plads 3 - Gothersgade 60-76-78 - Kronprinsessegade 1-25 - Sølvgade 31 - 121

“Herkules og løven” ses centralt foran pavillonen og er en rekonstruktion af originalen, 

 som i 1709 blev skabt af den italienske billedhugger Giovanni Baratta (1670-1747).

Den nuværende blev udført af billedhuggerne Eric Erlandsen (1934-2003) og Peter Osted (f.1942). 

Foto fra marts 2014

 

Georg Brandes Plads 3 - Gothersgade 60-76-78 - Kronprinsessegade 1-25 - Sølvgade 31 - 122

Flora ses til højre på facaden og blev udført af den italienske billedhugger Giovanni Baratta (1670-1747).

Statuen stod oprindelig i Sophie Amalienborgs have og blev flyttet her til haven i 1750,

men har stået på sin nuværende plads siden 1773.

Foto fra marts 2014

 

Georg Brandes Plads 3 - Gothersgade 60-76-78 - Kronprinsessegade 1-25 - Sølvgade 31 - 123

Over trekantsfrontonen til højre ses relieffet med Daphne; 

udført af billedhuggeren Johannes Wiedewelt (1731-1802)

Foto fra marts 2014

 

Georg Brandes Plads 3 - Gothersgade 60-76-78 - Kronprinsessegade 1-25 - Sølvgade 31 - 124

Foto fra marts 2014

 

Georg Brandes Plads 3 - Gothersgade 60-76-78 - Kronprinsessegade 1-25 - Sølvgade 31 - 125

Tilbygningen har “blottet” facaden så bindingsværket træder frem

Foto fra marts 2014

 

Georg Brandes Plads 3 - Gothersgade 60-76-78 - Kronprinsessegade 1-25 - Sølvgade 31 - 126

Foto fra marts 2014

 

Georg Brandes Plads 3 - Gothersgade 60-76-78 - Kronprinsessegade 1-25 - Sølvgade 31 - 127

Foto fra marts 2014

 

Georg Brandes Plads 3 - Gothersgade 60-76-78 - Kronprinsessegade 1-25 - Sølvgade 31 - 128

Kunstfærdige murankre ses på pavillonens bagside

Foto fra marts 2014

 

Georg Brandes Plads 3 - Gothersgade 60-76-78 - Kronprinsessegade 1-25 - Sølvgade 31 - 129

Herkules-pavillonen set fra legepladsen

Foto fra marts 2014

 

Georg Brandes Plads 3 - Gothersgade 60-76-78 - Kronprinsessegade 1-25 - Sølvgade 31 - 130 - ældre postkort

Herkulespavillonen – bemærk der var et lille rækværk foran facaden,

som blev foranstaltet på grund af børns klatring på løven og Herkules´ skuldre

Postkort nr.65 udgivet af Frits Benzen – ca.1910

 

 

Fortsat ad stien og på venstre side dukker de særprægede og cirkusteltlignende toiletbygninger op.

 

Georg Brandes Plads 3 - Gothersgade 60-76-78 - Kronprinsessegade 1-25 - Sølvgade 31 - 131

Foto fra marts 2014

 

Georg Brandes Plads 3 - Gothersgade 60-76-78 - Kronprinsessegade 1-25 - Sølvgade 31 - 132

Toppen af dametoiletterne

Foto fra marts 2014

 

Georg Brandes Plads 3 - Gothersgade 60-76-78 - Kronprinsessegade 1-25 - Sølvgade 31 - 133

Toppen af herretoiletterne

Foto fra marts 2014

 

Georg Brandes Plads 3 - Gothersgade 60-76-78 - Kronprinsessegade 1-25 - Sølvgade 31 - 134

Dame- og herretoiletterne har hver sin bygning;

passagen mellem dem fører til boldbanerne tæt ved Sølvgade

Foto fra marts 2014

 

 

Boldbanerne gemmer sig bag en høj hæk og er tæt beliggende ved Sølvgade.

 

Georg Brandes Plads 3 - Gothersgade 60-76-78 - Kronprinsessegade 1-25 - Sølvgade 31 - 135

Her er både basketballbane og fodboldbane

Foto fra marts 2014

 

 

Gå tilbage til stien og lige over for toiletterne fører en lille sti ned til den aflukkede legeplads, som er tiltænkt børn i alderen 0-6 år. Legepladsen åbnede i 1998 og blev tegnet af arkitekten Lene Jensen (ingen data), guldsmeden Gitte Bjørn (ingen data) og glaspusteren Lisbeth Thorn (ingen data). De herlige dyreskulpturer i træ samt bronceægget blev udført af billedhuggeren H. C. Andersen (ingen data). Skulpturerne blev udhugget af de elmetræer der omkring 1990 blev fældet, som følge af den fremherskende elmesyge.

 

Georg Brandes Plads 3 - Gothersgade 60-76-78 - Kronprinsessegade 1-25 - Sølvgade 31 - 136

Udsnit af skiltet ved indgangen til legepladsen

Foto fra marts 2014

 

Georg Brandes Plads 3 - Gothersgade 60-76-78 - Kronprinsessegade 1-25 - Sølvgade 31 - 137

Denne pudsige træskulptur blev udført af billedhuggeren H. C. Andersen (ingen data)

Foto fra marts 2014

 

Georg Brandes Plads 3 - Gothersgade 60-76-78 - Kronprinsessegade 1-25 - Sølvgade 31 - 138

Foto fra marts 2014

 

Georg Brandes Plads 3 - Gothersgade 60-76-78 - Kronprinsessegade 1-25 - Sølvgade 31 - 139

“Guldægget” er udført i bronze af billedhuggeren H. C. Andersen (ingen data)

Foto fra marts 2014

 

Georg Brandes Plads 3 - Gothersgade 60-76-78 - Kronprinsessegade 1-25 - Sølvgade 31 - 140

Foto fra marts 2014

 

Georg Brandes Plads 3 - Gothersgade 60-76-78 - Kronprinsessegade 1-25 - Sølvgade 31 - 141

Foto fra marts 2014

 

Georg Brandes Plads 3 - Gothersgade 60-76-78 - Kronprinsessegade 1-25 - Sølvgade 31 - 142

Legepladsen set fra Kavalergangen en eftermiddag i marts 2014

 

 

Gå tilbage til stien og fortsæt til der på højre side kommer en buet hæk. Følg hækken og man træder ind for enden af Damegangen, hvor der i den halvrunde hæk er placeret en portrætstatue med den siddende eventyrdigter H. C. Andersen (1805-1875). Den blev udført i bronze af billedhuggeren August Saabye (1823-1916) og afsløredes i 1880. Andersen modtog i 1875 en meddelelse om, at en indsamling til fordel for et mindesmærke for ham i det store hele var fuldendt.

Saabye vandt opgaven efter en konkurrence i 1877 og statuen afsløredes 26.juni 1880. Den samlede pris for dette værk lød på lidt over 27.000 kr. (ca.2 millioner kr. i 2013). Statuen hviler på en poleret granitblok, der igen hviler på en sokkel af upoleret granit. Historien om statuen er nærmere beskrevet i bl.a. betænkningen om monumenter og skulpturer i Rosenborg Have (se under Vil du vide mere).

 

Georg Brandes Plads 3 - Gothersgade 60-76-78 - Kronprinsessegade 1-25 - Sølvgade 31 - 143

Inde i den halvcirkelformede hæk befinder H. C. Andersen-statuen sig

Foto fra marts 2014

 

Georg Brandes Plads 3 - Gothersgade 60-76-78 - Kronprinsessegade 1-25 - Sølvgade 31 - 144

Foto fra marts 2014

 

Georg Brandes Plads 3 - Gothersgade 60-76-78 - Kronprinsessegade 1-25 - Sølvgade 31 - 145

Fra soklens front mod Damegangen

Foto fra marts 2014

 

Georg Brandes Plads 3 - Gothersgade 60-76-78 - Kronprinsessegade 1-25 - Sølvgade 31 - 146

Motiv fra eventyret “Årets Historie”

Foto fra marts 2014

 

Georg Brandes Plads 3 - Gothersgade 60-76-78 - Kronprinsessegade 1-25 - Sølvgade 31 - 147

Motiv med tre svaner fra eventyret “Den grimme ælling”

Foto fra marts 2014

 

Georg Brandes Plads 3 - Gothersgade 60-76-78 - Kronprinsessegade 1-25 - Sølvgade 31 - 148

Inskriptionen på soklens ene side viser August Saabyes signatur samt at portrætstatuen blev rejst i 1880

Foto fra marts 2014

 

Georg Brandes Plads 3 - Gothersgade 60-76-78 - Kronprinsessegade 1-25 - Sølvgade 31 - 149

Som inskriptionen her viser blev støbningen af selve statuen forestået

 af gørtleren og bronzestøberen C. F. Holm (1822-1890)

Foto fra marts 2014

 

Georg Brandes Plads 3 - Gothersgade 60-76-78 - Kronprinsessegade 1-25 - Sølvgade 31 - 150

Foto fra marts 2014

 

Georg Brandes Plads 3 - Gothersgade 60-76-78 - Kronprinsessegade 1-25 - Sølvgade 31 - 151

I sin roman “Fodreise fra Holmens Canal til Østpynten af Amager” skrev Andersen om Kongens Have:

“Det eneste jeg har mod denne have, det er, at den er så skrækkelig opfyldt med ammer og børn. Ikke en eneste bænk er ledig”.

Foto fra marts 2014

 

Georg Brandes Plads 3 - Gothersgade 60-76-78 - Kronprinsessegade 1-25 - Sølvgade 31 - 152

Den lille tekstplade der ses nederst på soklen

Foto fra marts 2014

 

 

Gå ad Damegangen som sammen med Kavalergangen (parallelalléen til højre) hører til havens oprindelige gange. Undervejs ad denne gamle gang beskrives Drengen med svanen og Krumspringet, der begge ligger mellem Damegangen og Kavalergangen.

 

Georg Brandes Plads 3 - Gothersgade 60-76-78 - Kronprinsessegade 1-25 - Sølvgade 31 - 153

Damegangen set fra H. C. Andersen-statuen i retning mod Gothersgade

Foto fra marts 2014

 

 

Til højre for Damegangen i retning mod Kavalergangen ses springvandsfiguren Drengen på svanen, der oprindeligt var udført af H. E. Freund (1786-1840), som afløser for en tidligere figurgruppe. Den er lavet i bronze og blev både udført og opstillet i 1837, men den nuværende er en fornyet udgave fra 1914; udført af hofbroncestøberiet Lauritz Rasmussen der ejedes af bronzestøber Carl Rasmussen (1863-1936). 

Springvandet og figuren er nærmere beskrevet i bl.a. betænkningen om monumenter og skulpturer i Rosenborg Have (se under Vil du vide mere). 

 

 

Foto fra juli 2014

 

Foto fra juli 2014

 

Georg Brandes Plads 3 - Gothersgade 60-76-78 - Kronprinsessegade 1-25 - Sølvgade 31 - 154

Bassinet fyldes først med vandet i løbet af foråret,

så her ses figuren i tørlagte omgivelser!!

Foto fra marts 2014

 

Georg Brandes Plads 3 - Gothersgade 60-76-78 - Kronprinsessegade 1-25 - Sølvgade 31 - 155

Foto fra marts 2014

 

Georg Brandes Plads 3 - Gothersgade 60-76-78 - Kronprinsessegade 1-25 - Sølvgade 31 - 156

Foto fra marts 2014

 

Georg Brandes Plads 3 - Gothersgade 60-76-78 - Kronprinsessegade 1-25 - Sølvgade 31 - 157

Foto fra marts 2014

 

Georg Brandes Plads 3 - Gothersgade 60-76-78 - Kronprinsessegade 1-25 - Sølvgade 31 - 158

Foto fra marts 2014

 

 

Gå tilbage til Damegangen i retning mod Gothersgade

 

Georg Brandes Plads 3 - Gothersgade 60-76-78 - Kronprinsessegade 1-25 - Sølvgade 31 - 159

Et kig fra Damegangen over græsset mod Gothersgade

Foto fra marts 2014

 

Georg Brandes Plads 3 - Gothersgade 60-76-78 - Kronprinsessegade 1-25 - Sølvgade 31 - 160

Et kig over til Krumspringet der er beskrevet længere nede

Foto fra marts 2014

 

Georg Brandes Plads 3 - Gothersgade 60-76-78 - Kronprinsessegade 1-25 - Sølvgade 31 - 161

Her set i retning mod H. C. Andersen-statuen

Foto fra marts 2014

 

Georg Brandes Plads 3 - Gothersgade 60-76-78 - Kronprinsessegade 1-25 - Sølvgade 31 - 162

Fremme ved indgangen fra Gothersgade ser Damegangen således ud

Foto fra marts 2014

 

 

På Christian IV´s tid lå Krumspringet nøjagtig samme sted, hvor det befinder sig nu om dage, men på hans tid lå også et ottekantet lysthus, der kaldtes for Det Trinde Lysthus. Det nuværende Krumspringet blev retableret i 2005 med to diagonalt løbende stier og i midten en til alle sider åben pavillon, der omkranses af bænke.

 

Georg Brandes Plads 3 - Gothersgade 60-76-78 - Kronprinsessegade 1-25 - Sølvgade 31 - 163

Krumspringet set fra Damegangen

Foto fra marts 2014

 

Georg Brandes Plads 3 - Gothersgade 60-76-78 - Kronprinsessegade 1-25 - Sølvgade 31 - 164

Foto fra marts 2014

 

Georg Brandes Plads 3 - Gothersgade 60-76-78 - Kronprinsessegade 1-25 - Sølvgade 31 - 165

Set fra stien langs Gothersgade med Kavalergangen (t.v.) og Damegangen (t.h.)

Foto fra marts 2014

 

Georg Brandes Plads 3 - Gothersgade 60-76-78 - Kronprinsessegade 1-25 - Sølvgade 31 - 166

Krumspringet set fra Kavalergangen med Gothersgade i baggrunden

Foto fra marts 2014

 

Georg Brandes Plads 3 - Gothersgade 60-76-78 - Kronprinsessegade 1-25 - Sølvgade 31 - 167

Foto fra marts 2014

 

Georg Brandes Plads 3 - Gothersgade 60-76-78 - Kronprinsessegade 1-25 - Sølvgade 31 - 168

Foto fra marts 2014

 

Georg Brandes Plads 3 - Gothersgade 60-76-78 - Kronprinsessegade 1-25 - Sølvgade 31 - 169

Omkranset af bænke ses en lille åben pavillon i centrum af Krumspringet

Foto fra marts 2014

 

 

Gå tilbage til Damegangen og fortsæt ned til den tværgående sti langs Gothersgade, hvor man drejer til højre og går til bronzestatuegruppen Kamp med en slange, som blev udført i 1880 af englænderen Thomas Brock (1847-1923). Den blev prøveopstillet her den 28. marts 1913 og var en gave fra brygger Carl Jacobsen (1842-1914). Statuegruppens historie ses nærmere beskrevet i bl.a. betænkningen om monumenter og skulpturer i Rosenborg Have (se under Vil du vide mere).

 

Georg Brandes Plads 3 - Gothersgade 60-76-78 - Kronprinsessegade 1-25 - Sølvgade 31 - 170

Foto fra marts 2014

 

Georg Brandes Plads 3 - Gothersgade 60-76-78 - Kronprinsessegade 1-25 - Sølvgade 31 - 171

“Kamp med en slange” ligger ud til stien og er her fotograferet med Rosenborg i baggrunden

Foto fra marts 2014

 

Georg Brandes Plads 3 - Gothersgade 60-76-78 - Kronprinsessegade 1-25 - Sølvgade 31 - 172

Foto fra marts 2014

 

Georg Brandes Plads 3 - Gothersgade 60-76-78 - Kronprinsessegade 1-25 - Sølvgade 31 - 173

Foto fra marts 2014

 

Georg Brandes Plads 3 - Gothersgade 60-76-78 - Kronprinsessegade 1-25 - Sølvgade 31 - 174

Foto fra marts 2014

 

 

Gå tilbage ad stien til den store indgang fra Gothersgade. Dermed ender turen rundt i den godt 400 år gamle have, der godt nok hedder Kongens Have, men som gæsterne i den grad har taget til sig som folkets have.

 

Georg Brandes Plads 3 - Gothersgade 60-76-78 - Kronprinsessegade 1-25 - Sølvgade 31 - 175

Indgangen fra Gothersgade med Damegangen i baggrunden

Foto fra en eftermiddag i marts 2014

   


Vil du vide mere

 

Bøger, tidsskrifter m.v.

Betænkning angaaende monumenter og skulpturer i Rosenborg Have. Udvalg nedsat under Indenrigsmin. 12/12-1931. 1933.

Danmarks dejligste haver – en lystvandring. Bente Scavenius. Gyldendal. 2008 (s.25-37).

Danmarks kongelige haver. Jens Hendeliowitz. Forlaget Guld Og Grønne Skove. 2005 (Kongens Have s.20-59).

Dansk Biografisk Leksikon. Red. Svend Cedergreen Bech. Gyldendal, 3.udgave. 1979-1984  Se webudgaven her

Den Store Danske Encyklopædi. Gyldendalske Boghandel, Nyt Nordisk Forlag A/S. 1994-2003. Se webudgaven her

Erindrer De det var i Kongens Have. Børge Ørsted. Hernovs Forlag. 1983. 

Erindringssteder i Danmark – monumenter, mindesmærker og mødesteder. Inge Adriansen. Museum Tusculanum. 2010 (s.40)

Havekunst. Årgang 1964 (s.141).

Kongens Have. Godfred Hartmann. Forlaget Cicero. 4.udg. 1971.

Kongens Have. Eiler Nystrøm. Bianco Lunos Bogtrykkeri. 1938.

København før og nu – og aldrig. Red. Bo Bramsen. Forlaget Palle Fogtdal A/S. 1996-1999 (bind 7).

Landskab. Årgang 1993 (s.114).

Musikalsk byvandring i København. Anne Ørbæk Jensen & Lisbeth Ahlgren Jensen. C. A. Reitzels Forlag. 1995 (s.114-117).

Rosenborg og lysthusene i Kongens Have. Bering Liisberg. Vilhelm Trydes Boghandel. 1914.

Rosenborgs historie 1606-1634. Vilhelm Wanscher. Udgivet med støtte fra Ny Carlsbergfondet. 1930.

Weilbachs Kunstnerleksikon. Red. Sys Hartmann m.fl. Forlagene Munksgaard og Rosinante. 1994-2000  Se webudgaven her

 

Links

Café Herkules

Jyllands-Posten – Aarhus den 20.oktober 1998 (om legepladsen)

Kongens Have – Slotte & Kulturejendomme

Kongens Have – et stop på din musikalske byvandring i København 

Krumspringet – artikel fra Havens Dag

Københavnske Jævnførelsesregistre 1689-2008 – læs her om ejendommens matrikelhistorie (søg under matrikelnummeret)

Marionetteatret

OIS – Den Offentlige Informationsserver – oplysninger om alle ejendomme på Indenforvoldene.dk kan søges her

Restaurant Orangeriet 

 


Rettelser eller tilføjelser til indholdet på Indenforvoldene.dk bedes mailet til webmaster@indenforvoldene.dk