Kronprinsensgade 10

 

Kronprinsensgade 10 - lille - tv                    Kronprinsensgade 10 - lille - th


Opført: 1795

Matrikelnummer: 36, Købmager Kvarter

Fredet: nej

Arkitekt: ukendt


Beskrivelse

Kronprinsensgade 10 blev for hyrekusken Hans Bruun opført i 1795 med kælder og fire etager. Huset er meget typisk for tidens byggestil med kordongesims over stueetagen, en profileret hovedgesims og ikke mindst den pudsede facade. Huset er bygget over fem fag.

 

Kronprinsensgade 10 - 1

Foto fra august 2006

 

Kronprinsensgade 10 - 2

Foto fra august 2006

 

 

Beboere

Den senere medstifter af Bing & Grøndahl, M. H. Bing (1807-1883) var tilsyneladende overordentlig glad for Kronprinsensgade, idet han i vejviserne kan ses på hele fire forskellige adresser i gaden. Her i nr. 10 boede han i årene 1840-1842 og drev da en bog- og papirhandel.

      M. H. Bing

 

Kunstmaleren Frants Henningsen (1850-1908) blev født her i Kronprinsensgade 10. Her havde faderen Frants Ludvig Henningsen (1820-1869) en farve- og materielhandel. Familien flyttede i 1865 til Store Helliggejststæde 20, som i 1881 blev ændret til den nuværende adresse Valkendorfsgade 20.

Efter studentereksamen fra Borgerdydsskolen på Christianshavn blev Frants Henningsen elev på C. V. Nielsens tegneskole, hvorefter han blev optaget på Kunstakademiet og i 1875 fik sit afgangsbevis.

Det er med socialrealistiske malerier som En begravelse (1883) og Forladt. Dog ej af venner i nøden (1888), at han ville blive husket. Han beherskede forskellige genrer som eksempelvis portrætter, dyremotiver og landskaber. Henningsen efterfulgte Carl Bloch (1834-1890) som professor ved Kunstakademiet og bestred stillingen til sin død.

Frants Henningsen var bror til nedennævnte kunstmaler Erik Henningsen (1850-1908), der også skildrede livet i København.

Frants Henningsen

 

Nedenfor ses udvalgte værker af Frants Henningsen:

 

Frants Henningsen (1850-1908)

En begravelse

1883 – Statens Museum for Kunst, www.smk.dk – public domain

 

Frants Henningsen (1850-1908)

En helt fra 1864

1901 – Det Nationalhistoriske Museum på Frederiksborg Slot – public domain

 

Frants Henningsen (1850-1908)

Forladt. Dog ej af venner i nøden

1888 – AROS – public domain

 

Frants Henningsen (1850-1908)

Industricafeen

1906 – public domain

 

Frants Henningsen (1850-1908)

Vandrebogen efterses

1890 – privateje – public domain

 

 

Kunstmaleren Erik Henningsen (1855-1930) blev født her i Kronprinsensgade 10. Her havde faderen Frants Ludvig Henningsen (1820-1869) en farve- og materielhandel. Familien flyttede i 1865 til Store Helliggejststæde 20, som i 1881 blev ændret til den nuværende adresse Valkendorfsgade 20.

I årene 1873-1877 blev han uddannet fra Kunstakademiet og fik i 1879 sin debut med billedet En Dilettant, men populariteten begyndte først med billedet Morgen i Adressekontorets gård (1881). Med sine klare farver udtrykte han socialrealistiske motiver fra de dårligst stillede mennesker dagligdag i 1800-tallets sidste årtier og blev en af tidens populæreste kunstnere.

Billeder som Barnemordet (1886), Sat ud (1892) og Såret arbejder (1895) hører til de ypperste af hans værker, men også som illustrator slog han sine folder. De fleste danskere er bekendt med Tuborg-reklamen af den kraftige og svedige mand, som står på landevejen – et motiv Henningsen lavede i forbindelse med Tuborgs 25-års jubilæum i 1900.

Erik Henningsen var bror til ovennævnte kunstmaler, professor Frants Henningsen (1850-1908), der også skildrede med socialrealistiske motiver.

 Henningsen, Erik

      Erik Henningsen

 

Et udvalg af Erik Henningsens værker ses herunder:

 

Erik Henningsen (1855-1930)

Summum jus, summa injuria. Barnemordet

1886 – Hirschsprungske Samling – public domain

 

Erik Henningsen (1855-1930)

Sat ud

1892 – Statens Museum for Kunst, www.smk.dk – public domain

 

Erik Henningsen (1855-1930)

Lygtetænderen

1897 – public domain

 

Erik Henningsen (1855-1930)

En slagterdreng

Årstal ikke angivet – public domain

 

Erik Henningsen (1855-1930)

Kunstkendere

1919 – public domain

 

Erik Henningsen (1855-1930)

Christiansborg Ridebane

Årstal ikke angivet – public domain

 

Erik Henningsen (1855-1930)

Ved juletid

1890 – public domain

 

Erik Henningsen (1855-1930)

En såret arbejder

1895 – public domain

 

Erik Henningsen (1855-1930)

Bønder i hovedstaden

1887 – public domain

 

Erik Henningsen (1855-1930)

Det nordiske Naturforskermøde 14. juli 1847 H. C. Ørsted taler

1895 – Københavns Universitet – public domain

 

Erik Henningsen (1855-1930)

En agitator på Nørre Fælled

1899 – Metalskolen i Jørlunde – public domain

 

Erik Henningsen (1855-1930)

Askov Højskole

1903 – Det Nationalhistoriske Museum på Frederiksborg Slot – public domain

 

Erik Henningsen (1855-1930)

Den tørstige mand

1900 – public domain

 


Vil du vide mere

 

Bøger, tidsskrifter m.v.

Brødrene Henningsen – maler og arbejder. Vejle Kunstmuseum / Arbejdermuseet. 1992 (om Erik og Frants Henningsen)

Dansk Biografisk Leksikon. Red. Svend Cedergreen Bech. Gyldendal, 3.udgave. 1979-1984  Se webudgaven her

Historiske huse i det gamle København. Nationalmuseet. 1972 (s.110).

Minderige huse – kendte mænd og kvinders boliger. Kraks Forlag. 1922.

Så gik 200 år – en beretning om Kronprinsensgade. Steffen Linvald. Udgivet af ejere og beboere. 1985.

Weilbachs Kunstnerleksikon. Red. Sys Hartmann m.fl. Forlagene Munksgaard og Rosinante. 1994-2000  Se webudgaven her

 

Links

Københavnske Jævnførelsesregistre 1689-2008 – læs her om ejendommens matrikelhistorie (søg under matrikelnummeret)

OIS – Den Offentlige Informationsserver – oplysninger om alle ejendomme på Indenforvoldene.dk kan søges her

 


Rettelser eller tilføjelser til indholdet på Indenforvoldene.dk bedes mailet til webmaster@indenforvoldene.dk