Kristen Bernikowsgade 6-8 / Grønnegade 4-6

tidligere BT-Huset          

 

                   


Opført: ca.1910 / 1993-1994

Matrikelnummer: 378, Købmager Kvarter

Fredet: nej

Arkitekt: ukendt / Henning Larsens Tegnestue


Beskrivelse

Matriklen består af et ensartet kompleks af ældre ejendomme (ca.1910) der går fra Grønnegade til Kristen Bernikows Gade. Endvidere står et moderne hjørnehus (det tidligere BT-Hus) tilhørende matriklen; dette beskrives sidst i artiklen:

 

 

Komplekset af de ældre ejendomme fra ca.1910 har både forhuse til Grønnegade og Kristen Bernikows Gade samt bagvedliggende side- og bagbygninger.

 

Forhuset til Grønnegade er bygget over fire fag, hvor faget til højere er bredere end de øvrige. Huset rejser sig i fem etager.

 

Foto fra august 2018

 

Foto fra august 2018

 

Foto fra august 2018

 

Foto fra august 2018

 

Foto fra august 2018

 

Foto fra august 2018

 

 

Forhuset til Kristen Bernikows Gade er bygget over fem fag, hvor yderfagene og midterfaget er bredere end de øvrige. Huset rejser sig i fem etager.

 

En karnap midt på facadens 3. og 4.sal

Foto fra august 2018

 

Foto fra august 2018

 

Foto fra august 2018

 

Foto fra august 2018

 

Foto fra august 2018

 

 

Hjørnehuset Kristen Bernikowsgade 8 (tidligere kaldet BT-Huset) blev i 1993-1994 opført for Det Berlingske Officin A/S. Henning Larsens Tegnestue forestod opførelsen af denne for området nogenlunde tilpassede bygning, der i 1995 blev præmieret af Københavns Kommune.

 

Hjørnehuset ses i midten og omgivet af det ældre kompleks´ forhuse

Foto fra august 2018

 

En ejendommelig smal facade ses til Grønnegade

Foto fra august 2018

 

Foto fra august 2018

 

Facaden til Kristen Bernikows Gade

Foto fra august 2018

 

Foto fra august 2018

 


Vil du vide mere

 

Bøger, tidsskrifter m.v.

Den præmierede by. Hans Helge Madsen & Otto Käszner. Arkitektens Forlag. 2003 (s. 293).

Weilbachs Kunstnerleksikon. Red. Sys Hartmann m.fl. Forlagene Munksgaard og Rosinante. 1994-2000  Se webudgaven her

 

Links

Københavnske Jævnførelsesregistre 1689-2008 – læs her om ejendommens matrikelhistorie (søg under matrikelnummeret)

OIS – Den Offentlige Informationsserver – oplysninger om alle ejendomme på Indenforvoldene.dk kan søges her

 


Rettelser eller tilføjelser til indholdet på Indenforvoldene.dk bedes mailet til webmaster@indenforvoldene.dk