Kongens Nytorv 24 / Store Kongensgade 6

 

Kongens Nytorv 24 - Store Kongensgade 6 - lille - tv                    Kongens Nytorv 24 - Store Kongensgade 6 - lille - th


Opført: 1738-1739

Matrikelnummer: 215, Sankt Annæ Øster Kvarter

Fredet: nej

Arkitekt: ukendt


Beskrivelse

Matriklen består af flere ejendomme, der alle er beskrevet nedenfor:

 

 

Oprindelig var hjørneejendommen Kongens Nytorv 24 i tre etager, men ved en ombygning i 1853 fik huset sit nuværende udseende. Dette hus blev i årene 1738-1739 opført for urtekræmmeren Pouel Mangaard Lynge. Der er syv fag mod Kongens Nytorv og ni mod Store Kongensgade.

 

Kongens Nytorv 24 - Store Kongensgade 6 - 1

Kongens Nytorv 24 – her med facaden til torvet

Foto fra august 2006

 

 

Store Kongensgade 6 består af to forhuse:

 

Som nabo til Kongens Nytorv 24 ses et tre fag bredt forhus i fem etager. Det blev i 1867 opført for en boghandler Friis.

 

 

Dernæst følger det fire fag brede hus, der fordeler sig på kælder, fire etager samt en mansardetage. Huset er fra 1845 og blev opført for G. M. Hansen, der var enke efter handskemageren Jørgen Hansen.

 

Kongens Nytorv 24 - Store Kongensgade 6 - 2

Store Kongensgade 6 udgøres af de to forhuse i midten af billedet

Foto fra maj 2008

 

Kongens Nytorv 24 - Store Kongensgade 6 - 3

De to forhuse – til højre ses lidt af facaden til Kongens Nytorv 24

Foto fra maj 2008

 

 

Beboere

Forfatteren Charlotta Dorothea Biehl (1731-1788) boede her 1780-1783 og kendes i dag, som forfatter til de breve hun skrev i og om sin tid. Hun var den første kvinde i Danmark som kunne leve af sit forfatterskab; foruden skuespil oversatte Biehl også Don Quixote til dansk.

       C. D. Biehl

 

Concertmester J. E. Hartmann (1726-1793) sås i vejviseren med adresse her for året 1779. Fra det polsk/tysk/tjekkiske område Schlesien kom han til København i 1762, hvor han efter et udlandsophold tiltrådte stillingen som koncertmester ved Det Kongelige Teater i 1768 og tillige gjorde sig gældende som dirigent ved hofkoncerter samt i forskellige musikalske foreninger.

I sin egenskab af hofviolinist underviste han for en tid Christian VII (1749-1808) i violinspil. Hartmann komponerede selv sonater, kammermusik samt symfonier, men mange af hans værker gik desværre tabt i branden 1794 på det første Christiansborg.

Hartmanns navn knytter sig til musikken bag syngespillene Balders Død (1779) og Fiskerne (1780), hvis historier begge var skrevet af vennen Johannes Ewald (1743-1781). J. E. Hartmann var far til violinisten August Wilhelm Hartmann (1775-1850) og dermed farfar til den berømte komponist J. P. E. Hartmann (1805-1900).

Hartmann, J. E.

    J. E. Hartmann

 

 

Virksomheder

I kælderen til Store Kongensgade 6 blev chokolade- og slikproducenten Galle & Jessen grundlagt i 1872 af Edvard Galle (1844-1900) og Hans Jessen (1851-1907). Firmaet har gennem årene lanceret poulære produkter som bl.a. Gajol og Spunk. I 1875 flyttede de herfra til Toldbodgade 15.

 

Kongens Nytorv 24 - Store Kongensgade 6 - 4 - ældre postkort

Blomsterforretningen Flora på Store Kongensgade nr. 6

Postkort afsendt i 1910

 


Vil du vide mere

 

Bøger, tidsskrifter m.v.

Dansk Biografisk Leksikon. Red. Svend Cedergreen Bech. Gyldendal, 3.udgave. 1979-1984  Se webudgaven her

Historiske huse i det gamle København. Nationalmuseet. 1972 (s. 210). 

Illustreret Musiklexikon. Udg. af Hortense Panum og William Behrend m. fl. H. Aschehoug & Co.1924.

Minderige huse – kendte mænd og kvinders boliger. Kraks Forlag. 1922.

 

Links

Københavnske Jævnførelsesregistre 1689-2008 – læs her om ejendommens matrikelhistorie

OIS – Den Offentlige Informationsserver – oplysninger om alle ejendomme på Indenforvoldene.dk kan søges her

 


Rettelser eller tilføjelser til indholdet på Indenforvoldene.dk bedes mailet til webmaster@indenforvoldene.dk