Kompagnistræde 8

 

                   


Opført: 1799-1800 / 1832

Matrikelnummer: 64, Snarens Kvarter

Fredet: 1950

Arkitekt: Hans Weile


Beskrivelse

Kompagnistræde 8 blev opført 1799-1800 af tømrermester H. Weile og advokaten Rasmus Lange og består af hjørnehus samt sidehus:

 

 

Hjørnehuset har kælder samt fire etager og fordeler sig med seks fag mod Badstuestræde, et skråt hjørnefag samt otte fag mod Kompagnistræde.

 

Hjørnehuset med Badstuestræde (t.v.) og Kompagnistræde (t.h.)

Foto fra juli 2017

 

 

Facaden til Badstuestræde med den herlige udligger

Foto fra juli 2017

 

Foto fra juli 2017

 

Et kig på facaden til Badstuestræde set fra Kompagnistræde

Foto fra juli 2017

 

  

Foto fra juli 2017

 

Husets facade til Kompagnistræde

Foto fra juli 2017

 

Foto fra juli 2017

 

Foto fra juli 2017

 

Inden for voldene ses ikke mange bevaret af denne type kælderdøre

Foto fra juli 2017

 

 Foto fra juli 2017

 

 

Sidehuset over tre fag opførtes i 1832 med kælder og fire etager for M. Levy. Der foreligger for øjeblikket hverken billeder eller yderligere oplysninger om sidehuset (pr. 30.januar 2023).

   


Vil du vide mere

 

Bøger, tidsskrifter m.v.

Historiske huse i det gamle København. Nationalmuseet. 1972 (s. 101).

 

Links

Københavnske Jævnførelsesregistre 1689-2008 – læs her om ejendommens matrikelhistorie (søg under matrikelnummeret)

OIS – Den Offentlige Informationsserver – oplysninger om alle ejendomme på Indenforvoldene.dk kan søges her

 


Rettelser eller tilføjelser til indholdet på Indenforvoldene.dk bedes mailet til webmaster@indenforvoldene.dk