Kompagnistræde 23-23a

 

Kompagnistræde 23-23a - lille - tv                   Kompagnistræde 23-23a - lille - th


Opført: 1734

Matrikelnummer: 49, Snarens Kvarter

Fredet: 1918

Arkitekt: ukendt


Beskrivelse

Adressen dækker over henholdsvis forhus og sidehus (og muligvis et baghus!?), der begge er beskrevet nedenfor:

 

 

I 1734 opførtes det otte fag brede forhus (nr.23) i bindingsværk for grovsmeden Thomas Sørensen. Dengang stod det med kælder og to etager, men blev forhøjet med en etage mellem 1739 og 1762. Mansardtaget er fra samme periode; dog er teglende og vinduerne af nyere dato.

Forhuset er et af meget få bindingsværkshuse, hvor man primært har benyttet eg som fyldtømmer i stedet for den sædvanlige fyr. Kun i den øverste etage er der benyttet fyr.

 

Kompagnistræde 23-23a - 1

Foto fra oktober 2008

 

Kompagnistræde 23-23a - 2

Mansardtaget har fire vinduesfag til gaden

Foto fra oktober 2008

 

Kompagnistræde 23-23a - 3

Foto fra oktober 2008

 

Kompagnistræde 23-23a - 4

Foto fra oktober 2008

 

 

Det sammenbyggede sidehus (nr.23a) er ligeledes i bindingsværk. Det er på fire etager og som forhuset opført for grovsmed Thomas Sørensen i 1734. Der foreligger for øjeblikket hverken billeder eller yderligere oplysninger om sidehuset (pr. 30.januar 2023).

 

Så vidt det er tolket rigtigt fra side 262 i bogen Københavnerbindingsværk er der også et baghus på mariklen. Der er ikke undersøgt yderligere oplysninger om dette hus (pr. 30.januar 2023).

 

 

Beboere          

Som pensioneret Contreadmiral  boede L. F. Lassen (1756-1837) her 1817-1818, der skabte sig militærhistorisk et navn som chef for blokskibet Prøvestenen under Slaget på Reden den 2.april 1801.

Hans bedrift fremhæves i historien, fordi han blev til blokskibet var sønderskudt og kun to kanoner var brugelige. Lassen forlod det herefter med det meste af besætningen. Han fortsatte karrieren indtil 1815, hvor hans stilling blev sparet væk.

Dog havde man ikke glemt Lassens bedrifter og han fik efter sin afskedigelse titel af kontreadmiral med en pension svarende til sin løn; senerehen fik han årligt et større økonomisk tillæg. Her fra Kompagnistræde 23 flyttede han hen til Nytorv 19.

        L. F. Lassen

   


Vil du vide mere

 

Bøger, tidsskrifter m.v.

Dansk Biografisk Leksikon. Red. Svend Cedergreen Bech. Gyldendal, 3.udgave. 1979-1984  Se webudgaven her

Historiske huse i det gamle København. Nationalmuseet. 1972 (s.104).

Hvem byggede hvad. Red. Harald Langberg. Politikens Forlag, 2.udgave. 1968 (bind 1, s.155).

Københavnerbindingsværk. Kjeld Kayser. Nationalmuseets Købstadsundersøgelser. 1985 (s.29, 31-32, 63, 103, 107 og 262).

Minderige huse – kendte mænd og kvinders boliger. Kraks Forlag. 1922.

 

Links

Københavnske Jævnførelsesregistre 1689-2008 – læs her om ejendommens matrikelhistorie (søg under matrikelnummeret)

OIS – Den Offentlige Informationsserver – oplysninger om alle ejendomme på Indenforvoldene.dk kan søges her

 


Rettelser eller tilføjelser til indholdet på Indenforvoldene.dk bedes mailet til webmaster@indenforvoldene.dk