Købmagergade 52a / Landemærket 4 / Pilestræde 67

Rundetårn og Trinitatis Kirke            

 

Købmagergade 52a - Landemærket 4 - Pilestræde 67 - lille - tv                    Købmagergade 52a - Landemærket 4 - Pilestræde 67 - lille - th


Opført: 1637-1656 / 1928 / 1982

Matrikelnummer: 1, Rosenborg Kvarter

Fredet: 1932

Arkitekt: N. S. Nebelong, Inger & Johannes Exner, Henning Hansen, T. Havning, H. Schmidt og Svend-Ingvar Andersson


Beskrivelse

Rundetårn og Trinitatis Kirke er to af indre Københavns sikre vartegn og ligge begge på denne matrikel sammen med den tilhørende præstebolig og menighedshuset samt kirkepladsen.

 

 

Blandt Københavns berømte vartegn er utvivlsomt Rundetårn, der virkede som astronomisk laboratorium fra sommeren 1637 til 1642. Rundetårn blev opført som tilbygning til Trinitatis Kirke med en facade bestående af skiftevis røde og gule mursten. Indenfor er den omtrent 210 meter lange sneglegang belagt med teglsten, der til sidst fører de besøgende op til en righoldig udsigt over det meste af København samt Frederiksberg og Sverige. Tårnet blev fredet i 1932.

 

Købmagergade 52a - Landemærket 4 - Pilestræde 67 - 1

Rundetårn set fra Købmagergade i retning mod Kultorvet

Foto fra juli 2009

 

Købmagergade 52a - Landemærket 4 - Pilestræde 67 - 2

Foto fra juli 2009

 

Købmagergade 52a - Landemærket 4 - Pilestræde 67 - 3

Indgangsportalen til Rundetårn

Foto fra juli 2009

 

Købmagergade 52a - Landemærket 4 - Pilestræde 67 - 4

Foto fra juli 2009

 

Købmagergade 52a - Landemærket 4 - Pilestræde 67 - 45

Fra Rundetårn kan man bl.a. se over på Vor Frue kirke

Foto fra marts 2006

 

H. G. F. Holm (1804-1861)

Udsigt fra Rundetårn

akvarel fra ca.1840 – public domain

H. G. F. Holm huskes også som Fattig-Holm, der forevigede mange topografiske gengivelser af sin tids København

 

H. G. F. Holm (1804-1861)

kobberstik med Rundetårn og Trinitatis Kirke – ingen angivelse af årstal

 

 

Paul Fischer (1860-1934)

Parti fra Købmagergade.

Kvinder med barn i samtale på hjørnet af Købmagergade og Skindergade, i baggrunden Rundetaarn

Årstal ikke angivet – public domain

 

Købmagergade 52a - Landemærket 4 - Pilestræde 67 - 5

Rundetårn med Købmagergade

Postkort nr.36036 udgivet af Stenders Forlag – ca.1910

 

Købmagergade 52a - Landemærket 4 - Pilestræde 67 - 6

Postkort nr.3858 udgivet af Stenders Forlag – ca.1908

 

Købmagergade 52a - Landemærket 4 - Pilestræde 67 - 7

Ældre billede med Rundetårn og Trinitatis Kirke

Postkort fra ca.1930

 

 

Den treskibede Trinitatis Kirke med de storladne vinduespartier og mægtige stræbepiller blev opført i perioden 1637-1656.

Kirken blev i årene 1982-1983 restaureret under ledelse af arkitektparret Inger Exner (f.1926) og Johannes Exner (1926-2015) og for dette arbejde præmierede Københavns Kommune i 1984. Kirken gennemgik også en større renovering i 1860-1861 under ledelse af arkitekten N. S. Nebelong (1806-1871).

 

Købmagergade 52a - Landemærket 4 - Pilestræde 67 - 8

Trinitatis Kirke set fra Landemærket med den tresidede korbygning

Foto fra 2006

 

Købmagergade 52a - Landemærket 4 - Pilestræde 67 - 9

Adgangen til kirken sker fra Landemærket

Foto fra juli 2009

 

Købmagergade 52a - Landemærket 4 - Pilestræde 67 - 10

De enorme stræbepiller på facaden til Landemærket tæt på koret

Foto fra juli 2009

 

Købmagergade 52a - Landemærket 4 - Pilestræde 67 - 11

Koret set fra Landemærket i retning mod Købmagergade

Foto fra juli 2009

 

Købmagergade 52a - Landemærket 4 - Pilestræde 67 - 12

Her en lille tilbygning til koret set fra Landemærket mod kirkepladsen

Foto fra 2009

 

Købmagergade 52a - Landemærket 4 - Pilestræde 67 - 13

Samme lille tilbygning på koret – Landemærket anes til højre

Foto fra 2009

 

Købmagergade 52a - Landemærket 4 - Pilestræde 67 - 14

Spiret på kirken

Foto fra juli 2009

 

Købmagergade 52a - Landemærket 4 - Pilestræde 67 - 15

Kirkens facade til kirkepladsen set mod Købmagergade;

bemærk de store stræbepiller

Foto fra 2007

 

Købmagergade 52a - Landemærket 4 - Pilestræde 67 - 16

Midtergangen set fra døbefonten mod udgangen;

gulvarealet er på ca. 1.000 kvm.

Foto fra 2009

 

Købmagergade 52a - Landemærket 4 - Pilestræde 67 - 17

Udsmykningen til stolestaderne er meget kunstfærdige

Foto fra juli 2009

 

Købmagergade 52a - Landemærket 4 - Pilestræde 67 - 18

Til gangene mellem stolerækkerne ses disse håndskårede blade af træ

Foto fra juli 2009

 

Købmagergade 52a - Landemærket 4 - Pilestræde 67 - 19

Kirkens indre med de ottekantede søjler, der bærer det hvælvede loft

Foto fra juli 2009

 

Købmagergade 52a - Landemærket 4 - Pilestræde 67 - 20

Denne rigt dekorerede prædikestol ses midt i kirken

Foto fra juli 2009

 

Købmagergade 52a - Landemærket 4 - Pilestræde 67 - 21

Dette herlige ur ses midt i kirken

Foto fra juli 2009

 

Købmagergade 52a - Landemærket 4 - Pilestræde 67 - 22

Foto fra juli 2009

 

Købmagergade 52a - Landemærket 4 - Pilestræde 67 - 23

Foto fra juli 2009

 

Købmagergade 52a - Landemærket 4 - Pilestræde 67 - 24

Alteret

Foto fra juli 2009

 

Købmagergade 52a - Landemærket 4 - Pilestræde 67 - 25

Kirkens indre set fra alteret mod kirkepladsen

Foto fra juli 2009

 

Købmagergade 52a - Landemærket 4 - Pilestræde 67 - 26

Foto fra juli 2009

 

Købmagergade 52a - Landemærket 4 - Pilestræde 67 - 27

En oversigtstavle med samtlige kirkens præster gennem tiderne hænger i kirken

Foto fra juli 2009

 

Købmagergade 52a - Landemærket 4 - Pilestræde 67 - 28

En tavle ses også med navne på kapellaner og diverse præstefunktioner

Foto fra juli 2009

 

Købmagergade 52a - Landemærket 4 - Pilestræde 67 - 29

Orgelkonstruktionen er et imponerende stykke kunst

Foto fra juli 2009

 

Købmagergade 52a - Landemærket 4 - Pilestræde 67 - 30

Arkitekten N. S. Nebelong (1806-1871) forestod en restaurering

af både Rundetårn og Trinitatis Kirke i årene 1860-1861

Foto fra juli 2009

 

 

Til brug som udstillingsrum blev kirkeloftet restaureret i 1986-1987 og arbejdet blev forestået af arkitekt Holger Schmidt (f.1936). Rummet blev indviet i maj 1987.

 

Købmagergade 52a - Landemærket 4 - Pilestræde 67 - 31

Foto fra marts 2006

 

Købmagergade 52a - Landemærket 4 - Pilestræde 67 - 32

Foto fra marts 2006

 

 

Langs Pilestræde og med gavlen til Landemærket ses præsteboligen der blev tegnet af Henning Hansen (1880-1945) og Thomas Havning (1891-1976). Huset blev opført i 1928.

 

Købmagergade 52a - Landemærket 4 - Pilestræde 67 - 33

Præsteboligen har gavl til Landemærket, hvorfra billedet er taget

Foto fra juli 2009

 

Købmagergade 52a - Landemærket 4 - Pilestræde 67 - 34

Præsteboligen set fra kirkepladsen mod Landemærket

Foto fra juli 2009

 

Købmagergade 52a - Landemærket 4 - Pilestræde 67 - 35

Forbundet mellem præsteboligen og menighedshuset ses denne lille forbindelsesbygning

Foto fra juli 2009

 

 

I forlængelse af præsteboligen står sognehuset der i 1982 opførtes af ægte- og arkitektparret Inger Exner (f.1926) & Johannes Exner (1926-2015). Det er en rektangulær bygning i to etager, der med sin gennemgang forbinder Pilestræde med Trinitatis Kirkeplads.

 

Købmagergade 52a - Landemærket 4 - Pilestræde 67 - 36

Menighedshuset set fra Pilestræde i retning mod Landemærket

Foto fra juli 2009

 

Købmagergade 52a - Landemærket 4 - Pilestræde 67 - 37

Menighedshuset set fra Trinitatis Kirkeplads – bagest anes Gutenberghus

Foto fra juli 2009

 

Købmagergade 52a - Landemærket 4 - Pilestræde 67 - 38

Sognehusets skilt

Foto fra juli 2009

 

Købmagergade 52a - Landemærket 4 - Pilestræde 67 - 39

En smutvej mellem Pilestræde og kirkepladsen er enkelt udført

Foto fra juli 2009

 

 

Trinitatis Kirkeplads bag kirken skyldes også Exner-parret, der i samarbejde med landskabsarkitekten Svend-Ingvar Andersson (f.1927) fik skabt et stille men hyggeligt byrum. Dette arbejde blev i 1985 præmieret af Københavns Kommune.

Pladsens lindetræer var i årevis mål for tissetrængende københavnere. Efterhånden blev de rådne forneden og man turde ikke lade stå længere i tilfælde af en stærk storm, så de blev fældet den 10.januar 2017.

 

Købmagergade 52a - Landemærket 4 - Pilestræde 67 - 40

Et monument over digterne J. H. Wessel og Johannes Ewald står først på kirkepladsen

Foto fra 2005

 

Købmagergade 52a - Landemærket 4 - Pilestræde 67 - 41 - Johan Herman Wessel                     Købmagergade 52a - Landemærket 4 - Pilestræde 67 - 42 - Johannes Ewald

 Johann Herman Wessel                                             Johannes Ewald       

Fotos fra 2005

 

 

Købmagergade 52a - Landemærket 4 - Pilestræde 67 - 43 - Geddes kort

Rundetårn og Trinitatiskirken

Bemærk Springgade der senere blev Pilestræde og fik sit knæk efter Nina Bangs Plads

Kortudsnit af Geddes kvarterkort fra 1757

 

Købmagergade 52a - Landemærket 4 - Pilestræde 67 - 44

Regensen og Rundetårn set fra Krystalgade

Postkort nr.9445 udgivet af Peter Alstrups Forlag – afsendt i 1907

 

 

Virksomheder                    

Universitetsbiblioteket som dengang lå på Trinitatis kirkeloft lå her frem til 1861. Da det nybyggede universitetsbibliotek (ark. J. D. Herholdt) i Fiolstræde stod opført i 1859, flyttede man de godt 200.000 bøger dertil. Endvidere var loftet for en tid boglager for det nærliggende Gyldendal i Klareboderne 3, derefter som depot for Zoologisk Museum og har siden 1987 været benyttet til foredrag, udstillinger m.v.

 

 

H. C. Andersen   

Eventyrdigteren H. C. Andersen (1805-1875) kom her en tid som ung, hvor han stiftede bekendtskab med universitetsbibliotekaren Rasmus Nyerup (1759-1829).

 

H. C. Andersen benyttede flere gange Rundetårn i sine eventyr, bl.a. i Fyrtøjet fra 1835 hvor heksen for soldaten beretter om hunden, der i det hule træs tredje kammer sidder med øjne så store som Rundetårn.

 

I romanen At være eller ikke være fra 1857 skrev han:

“I Taarnet er ingen Trappe med Trin, man kommer derop af et i Spiral skraanende Muursteens-Gulv, saa glat og jevnt, at Peter Czar af Rusland engang, med fire Heste for sin Vogn, skal have kjørt heelt op, og da han stod der øverst, befalet en af sine Tjenere at styrte ned, og denne havde adlydt, var han ikke blevet hindret af Danerkongen. ,,men jeg veed om mine Tjenere, selv den ringeste, at jeg turde lægge mit Hoved i hans Skjød og trygt sove ind!¨.

 


Vil du vide mere

 

Bøger, tidsskrifter m.v.

Dansk Biografisk Leksikon. Red. Svend Cedergreen Bech. Gyldendal, 3.udgave. 1979-1984  Se webudgaven her

Den danske arkitektur. Hovedredaktør: Anne Louise Sommer. Gyldendal. 2009 (s. 151-153).

Den præmierede by. Hans Helge Madsen og Otto Käszner. Arkitektens Forlag. 2003 (s. 271 og 273).

Den Store Danske Encyklopædi. Gyldendalske Boghandel, Nyt Nordisk Forlag A/S. 1994-2003. Se webudgaven her

Historiske huse i det gamle København. Nationalmuseet. 1972 (s. 122).

Hvem byggede hvad. Bind 1. Red. Harald Langberg. Politikens Forlag, 2.udgave. 1968 (s. 178-179).

Københavns murede huse i det 20. århundrede. Torben Dahl og Ola Wedebrunn. Forlaget Tegl. 2000.

Runde Kirke, Taarn og Sogn, Trinitatis gennem 350 år. Sandholt Wiene og Vang Hansen. Nyt Nordisk Forlag. 2006.

Rundetaarn og Trinitatis Kirke. Frederik Weilbach og Helge Finsen. Foreningen af 3.december 1892. 1932.

Symbolik i Christian den Fjerdes arkitektur med særligt hensyn til Trinitatis-komplekset i København. H. Bramsen. Arkitektens Forlag. 1982.

Weilbachs Kunstnerleksikon. Red. Sys Hartmann m.fl. Forlagene Munksgaard og Rosinante. 1994-2000  Se webudgaven her

 

Links

Københavnske Jævnførelsesregistre 1689-2008 – læs her om ejendommens matrikelhistorie (søg under matrikelnummeret)

OIS – Den Offentlige Informationsserver – oplysninger om alle ejendomme på Indenforvoldene.dk kan søges her

Rundetårns egen hjemmeside

 


Rettelser eller tilføjelser til indholdet på Indenforvoldene.dk bedes mailet til webmaster@indenforvoldene.dk