Købmagergade 5

 

Købmagergade 5 - lille - tv                    Købmagergade 5 - lille - th


Opført: 1729

Matrikelnummer: 69, Frimands Kvarter

Fredet: 1991

Arkitekt: ukendt


Beskrivelse

Ejendommen består af fire huse; henholdsvis forhus, to sidehuse samt et baghus:

 

 

Forhuset er fra 1729 og bygget med kælder samt tre etager for kræmmerenken Drude Saltou. I 1790erne tilføjedes den fjerde etage.

 

Købmagergade 5 - 1

Foto fra marts 2008

 

Købmagergade 5 - 2

Foto fra marts 2008

 

Købmagergade 5 - 3

Foto fra marts 2008

 

Købmagergade 5 - 4

Foto fra marts 2008

 

 

De to sidehuse er som forhuset fra 1729 og stod dengang i tre etager. Den fjerde etage blev påbygget i slutningen af 1700-tallet. Der foreligger for øjeblikket hverken billeder eller yderligere oplysninger om disse sidehuse (pr. 30.januar 2023).

 

Endelig er der det i fire etager høje baghus fra 1807, som forbinder de to sidehuse. Der foreligger for øjeblikket hverken billeder eller yderligere oplysninger om disse sidehuse (pr. 30.januar 2023).

 

 

Beboere

Kongelig syngemester samt organist ved Frelser Kirke, H. O. C. Zinck (1746-1832), havde her sin bopæl i årene 1802-1803.

Han var kongelig syngemester (operachef) fra 1787 til 1817 og oprettede det første, faste operakor i Danmark. Han var endvidere musiklærer ved Blågaards Seminarium 1791-1811 og virkede også som organist ved Vor Frelser Kirke.

    H. O. C. Zinck

 

I. C. I. Hambro (1780-1848), handelsmand og bankier havde her sin bolig samt sin galanterihandel.

I 1810 fik han borgerskab som silke- og klædekræmmer, hvilket bidrog til den stadigt voksende formue.

Hambro flyttede herfra i 1812.

Hambro, Joseph

     I. C. I. Hambro

 

Virksomheder                    

Hatteforretningen Petitgas Eftf. som åbnede her den 23.april 1857. Gennem tiden var Kong Frederik IX, Thorvald Stauning og Ib Schønberg blandt kunderne i denne herlige forretning.

 

Købmagergade 5 - 5

Foto fra august 2005

 

Købmagergade 5 - 6 - Annonce fra Illustreret Tidende nr.1, 3.oktober 1886

Annonce fra Illustreret Tidende nr.1, 3.oktober 1886

 


Vil du vide mere

 

Bøger, tidsskrifter m.v.

Dansk Biografisk Leksikon. Red. Svend Cedergreen Bech. Gyldendal, 3.udgave. 1979-1984  Se webudgaven her

Historiske huse i det gamle København. Nationalmuseet. 1972 (s.109-110).

Københavns ældste butikker. Jan Møller. Strandbergs Forlag. 1997.

Minderige huse – kendte mænd og kvinders boliger. Kraks Forlag. 1922.

 

Links

Københavnske Jævnførelsesregistre 1689-2008 – læs her om ejendommens matrikelhistorie (søg under matrikelnummeret)

OIS – Den Offentlige Informationsserver – oplysninger om alle ejendomme på Indenforvoldene.dk kan søges her

 


Rettelser eller tilføjelser til indholdet på Indenforvoldene.dk bedes mailet til webmaster@indenforvoldene.dk