Købmagergade 44-46-46a-c

 

Købmagergade 44-46-46a-c - lille - tv                    Købmagergade 44-46-46a-c - lille - th


Opført: 1881

Matrikelnummer: 6, Rosenborg Kvarter

Fredet: nej

Arkitekt: ukendt


Beskrivelse

Ejendommen opførtes 1881 for firmaet Hoffensberg & Trap. Der foreligger for øjeblikket ingen yderligere oplysninger om denne ejendom (pr. 31.januar 2023).

 

Købmagergade 44-46-46a-c - 1

Foto fra oktober 2007

 

Købmagergade 44-46-46a-c - 2

Foto fra oktober 2007

 

Købmagergade 44-46-46a-c - 3

Foto fra oktober 2007

 

Købmagergade 44-46-46a-c - 4

Foto fra oktober 2007

 

Købmagergade 44-46-46a-c - 6

Foto fra oktober 2007

 

Købmagergade 44-46-46a-c - 5

Foto fra oktober 2007

 

 

Atelier

Kunstmaleren Frants Henningsen (1850-1908) var ikke beboer i ejendommen, men havde i årene 1883-1885 sit atelier på 3.sal i nr. 44. 

Efter studentereksamen fra Borgerdydsskolen på Christianshavn blev Frants Henningsen elev på C. V. Nielsens tegneskole, hvorefter han blev optaget på Kunstakademiet og i 1875 fik sit afgangsbevis.

Det er med socialrealistiske malerier som En begravelse (1883) og Forladt. Dog ej af venner i nøden (1888), at han ville blive husket. Han beherskede forskellige genrer som eksempelvis portrætter, dyremotiver og landskaber. Henningsen efterfulgte Carl Bloch (1834-1890) som professor ved Kunstakademiet og bestred stillingen til sin død.

Frants Henningsen var bror til nedennævnte kunstmaler Erik Henningsen (1850-1908), der også skildrede livet i København.

Frants Henningsen

 

Nedenfor ses udvalgte værker af Frants Henningsen:

Frants Henningsen (1850-1908)

En begravelse

1883 – Statens Museum for Kunst, www.smk.dk – public domain

 

Frants Henningsen (1850-1908)

En helt fra 1864

1901 – Det Nationalhistoriske Museum på Frederiksborg Slot – public domain

 

Frants Henningsen (1850-1908)

Forladt. Dog ej af venner i nøden

1888 – AROS – public domain

 

Frants Henningsen (1850-1908)

Industricafeen

1906 – public domain

 

Frants Henningsen (1850-1908)

Vandrebogen efterses

1890 – privateje – public domain

 


Vil du vide mere

 

Bøger, tidsskrifter m.v.

Weilbachs Kunstnerleksikon. Red. Sys Hartmann m.fl. Forlagene Munksgaard og Rosinante. 1994-2000  Se webudgaven her

 

Links

Københavnske Jævnførelsesregistre 1689-2008 – læs her om ejendommens matrikelhistorie (søg under matrikelnummeret)

OIS – Den Offentlige Informationsserver – oplysninger om alle ejendomme på Indenforvoldene.dk kan søges her

 


Rettelser eller tilføjelser til indholdet på Indenforvoldene.dk bedes mailet til webmaster@indenforvoldene.dk