Knabrostræde 20 / Kompagnistræde 21

 

Knabrostræde 20 - Kompagnistræde 21 - lille - tv                    Knabrostræde 20 - Kompagnistræde 21 - lille - th


Opført: ca.1730

Matrikelnummer: 50, Snarens Kvarter

Fredet: 1918

Arkitekt: Lars Erichsen & Ole Nicolaisen


Beskrivelse

Netop her standsede branden i 1795 og vi kan derfor glæde os over, at det flotte barokhus på hjørnet stadig står. Hele komplekset af fire bygninger opførtes efter bybranden 1728 af murermesteren Lars Erichsen (før 1700-tidl.1734) og tømrermesteren Ole Nicolaisen. Bygherren var bryggeren Otto Lerche, der også fik opført naboejendommen Knabrostræde 22:

 

 

Hjørnebygningen består af kælder samt to etager og der er fire fag, som vender mod Knabrostræde og 10 fag der vender mod Kompagnistræde.

 

Knabrostræde 20 - Kompagnistræde 21 - 1

Hjørneejendommen hvor Knabrostræde løber til venstre og Kompagnistræde til højre

Foto fra marts 2007

 

Knabrostræde 20 - Kompagnistræde 21 - 2

Til Kompagnistræde er en fire fag bred gavlkvist med glug

Foto fra marts 2007

 

Knabrostræde 20 - Kompagnistræde 21 - 3

Indgangsdøren til Kompagnistræde 21

Foto fra marts 2007

 

 

Knabrostræde 20 består af både forhus, sidehus og baghus:

 

Forhuset Knabrostræde 20 er på tre etager og er bygget over tre fag.

 

Knabrostræde 20 - Kompagnistræde 21 - 4

Forhuset til Knabrostræde 20 med den kun tre fag, brede facade,

der er sammenbygget med Kompagnistræde 21

Foto fra marts 2007

 

 

Sidehuset til venstre i gården er på fire etager og er opført over fem fag. Der foreligger for øjeblikket ingen billeder af sidehuset (pr. 31.januar 2023).

 

Endelig har baghuset kælder samt to etager og er opført over syv fag. Der foreligger for øjeblikket ingen billeder af baghuset (pr. 31.januar 2023).

 

 

Virksomheder

Hjørneejendommen med Carl E. Jensens kolonialhandel

Postkort afsendt i 1915

 


Vil du vide mere

 

Bøger, tidsskrifter m.v.

Historiske huse i det gamle København. Nationalmuseet. 1972 (s.103).

Hvem byggede hvad. Red. Harald Langberg. Politikens Forlag, 2.udgave. 1968 (bind 1, s. 155).

Weilbachs Kunstnerleksikon. Red. Sys Hartmann m.fl. Forlagene Munksgaard og Rosinante. 1994-2000  Se webudgaven her

 

Links

Københavnske Jævnførelsesregistre 1689-2008 – læs her om ejendommens matrikelhistorie (søg under matrikelnummeret)

OIS – Den Offentlige Informationsserver – oplysninger om alle ejendomme på Indenforvoldene.dk kan søges her

 


Rettelser eller tilføjelser til indholdet på Indenforvoldene.dk bedes mailet til webmaster@indenforvoldene.dk