Knabrostræde 14

 

Knabrostræde 14 - lille - tv                    Knabrostræde 14 - lille - th


Opført: 1799-1801

Matrikelnummer: 81, Snarens Kvarter

Fredet: 1950

Arkitekt: Hans Eric Meyer


Beskrivelse

Hjørnebygningen blev opført i årene 1799-1801 med kælder og fire etager af murersvenden Hans Eric Meyer. Der er 10 fag vendt mod Knabrostræde, fulgt af et smigfag samt blot to fag mod Brolæggerstræde. Meyer havde med lån fra murermester Lauritz Thrane i 1799 købt grunden som en brandtomt. I 1946 blev huset istandsat af ejeren Forbrugsforeningen.

 

Knabrostræde 14 - 1

Foto fra juni 2009

 

Knabrostræde 14 - 2

Husets 10 fag lange facade til Knabrostræde

Foto fra juni 2009

 

Knabrostræde 14 - 3

Blot to fag ligger mod Brolæggerstræde

Foto fra juni 2009

 

Knabrostræde 14 - 4

En charmerende dør og fire granittrin udgør indgangspartiet fra Knabrostræde

Foto fra juni 2009

 

 

Beboere

Ved færdiggørelsen af ejendommen i 1801 var der ifølge folketællingen 46 beboere, hvilket viser situationen for det stigende befolkningsantal i Københavns dengang konstante arealmæssige størrelse.

I vejviseren for 1830 optræder for første gang den senere politiker C. G. Andræ (1812-1893), der står opført som Lieutenant i Vejkorpset. Andræ begyndte sin militære uddannelse på Landkadet-akademiet i 1825 og fortsatte videre på Den Militære Højskole, hvor han senere blev undervisers efter et studieophold i Paris. Kun afbrudt af sin ministertid i perioden 1854-1858 var Andræ direktør for Den Danske Gradmaaling i årene 1853-1884, hvor han opnåede stor anseelse som videnskabsmand ved udgivelsen af værket Den Danske Gradmaaling 1-4.

Han blev kongevalgt medlem af Den Grundlovgivende Rigsforsamling* og blev som repræsentant for Bondevennerne indvalgt i Folketinget ved valget i 1849. Her blev Andræ tingets første formand og sad som sådan, indtil han trak sig som medlem i 1852. Året efter valgtes han til Landstinget, hvor han sad til 1863 og igen fra 1866 til sin død i 1893.

Sine matematiske evner benyttede Andræ også i politisk øjemed, da han i Fællesforfatningen af 1855 fik indføjet en bestemmelse om brugen af hans opfundne forholdstals-valgmåde, der bl.a. sikrede en beskyttelse af mindretallet. I årene 1854-1858 var han finansminister i P. G. Bangs regering og var selv konseilspræsident** fra oktober 1856 til maj 1857, i hvilken periode der ikke indtraf større politiske begivenheder. Andræ boede her til 1831.

* Den Grundlovgivende Rigsforsamling var en politisk forsamling, der i 1848-1849 udarbejdede Danmarks første grundlov.

** konseilspræsident – benævnelsen for regeringslederen i Danmark fra 1866 til 1918 og siden da benævnt som statsminister.

Andræ, C. G.

       C. G. Andræ

 

 

Den senere rejsekonge Simon Spies (1921-1984) boede her 1947-1948.

 

 

Virksomheder

Restaurant Kronborg har indgang via kælderen på hjørnet.

 

Knabrostræde 14 - 5

Foto fra juni 2008

 


Vil du vide mere

 

Bøger, tidsskrifter m.v.

Dansk Biografisk Leksikon. Red. Svend Cedergreen Bech. Gyldendal, 3.udgave. 1979-1984  Se webudgaven her

Forbrugsforeningsbladet nr.6. 1966.

Historiske huse i det gamle København. Nationalmuseet. 1972 (s.98).

Hvem byggede hvad. Red. Harald Langberg. Politikens Forlag, 2.udgave. 1968 (bind 1, s.152).

Minderige huse – kendte mænd og kvinders boliger. Kraks Forlag. 1922.

 

Links

Københavnske Jævnførelsesregistre 1689-2008 – læs her om ejendommens matrikelhistorie (søg under matrikelnummeret)

OIS – Den Offentlige Informationsserver – oplysninger om alle ejendomme på Indenforvoldene.dk kan søges her

 


Rettelser eller tilføjelser til indholdet på Indenforvoldene.dk bedes mailet til webmaster@indenforvoldene.dk