Knabrostræde 1-1a / Vimmelskaftet 49

 

Knabrostræde 1-1a - Vimmelskaftet 49 - lille - tv                    Knabrostræde 1-1a - Vimmelskaftet 49 - lille - th


Opført: ca.1800

Matrikelnummer: 134a, Snarens Kvarter

Fredet: nej

Arkitekt: ukendt


Beskrivelse

Hjørneejendommen blev opført ca.1800 med kælder og tre etager. Der er fem fag mod Vimmelskaftet, et skråt hjørnefag samt tolv fag mod Knabrostræde. Over hjørnefaget skal bemærkes den moderne balkon, der blev opført efter tegninger af Henning Larsens Tegnestue.

 

Knabrostræde 1-1a - Vimmelskaftet 49 - 1

Hjørnefaget og facaden mod Knabrostræde

Foto fra november 2006

 

Knabrostræde 1-1a - Vimmelskaftet 49 - 2

Facaden mod Vimmelskaftet

Foto fra november 2006

 

Knabrostræde 1-1a - Vimmelskaftet 49 - 3

Her ses syv fag af facaden til Knabrostræde (set mod Vimmelskaftet)

Foto fra november 2006

 

Knabrostræde 1-1a - Vimmelskaftet 49 - 4

De sidste fem fag udgør Knabrostræde 1a

Foto fra november 2006

 

Knabrostræde 1-1a - Vimmelskaftet 49 - 5

Hele facaden til Knabrostræde

Foto fra november 2006

 

 

Beboere

Præsten, salmedigteren og politikeren N. F. S. Grundtvig (1783-1872) flyttede ind på 2.sal i Vimmelskaftet 49 i april 1840.

Livet igennem blev han både som revser af sit land og forkynder – han prædikede til dagen før sin død! – mange gange midtpunktet i tidens spørgsmål. Grundtvig mente bl.a. at kristendom betød det var Guds ord til menigheden og ikke et spørgsmål om fortolkning af Bibelen; dette var grundlaget for grundtvigianismen.

Ligeledes blev hans modstand over for latinskolen og den pietistiske opdragelse, den egentlige årsag til oprettelsen af folkehøjskoler, friskoler m.v.

Som salmedigter er han udødelig og af hans i alt 1.400 salmer nævnes her Det kimer nu til julefest, Dejlig er den himmelblå, Morgenstund har guld i mund, Nu falmer skoven trindt om land, Vær velkommen Herrens år samt Den signede dag, som han skrev til 1000-årsfesten for kristendommens indførelse i Danmark.

Over en 40-årig periode skrev han det fem bind store Sangværk til den danske kirke og skole, der indeholdt 400 af hans i alt 1400 salmer; også den dengang overordentlig populære Haandbog i Verdenshistorien hører med til hans omfattende litteratur.

Grundtvig flyttede herfra i april 1850.

Grundtvig, N. F. S.

    N. F. S. Grundtvig

 

Der findes mange afbildninger af Grundtvig og et lille udpluk kan ses nedenfor:

 

                

                    Maleri af Constantin Hansen fra 1862                                                      Maleri af C. A. Jensen fra 1843

   Det Nationalhistoriske Museum på Frederiksborg Slot,                                             Hirschsprungske Samling,

                                               public domain                                                                                                public domain

 

Folkemindeforskeren Svend Grundtvig (1824-1883) – søn af præsten og salmedigteren N. F. S. Grundtvig (1783-1872) – boede her hos sin far i årene 1844 til 1850.

Svend Grundtvig var fra barnsben blevet undervist af sin far. Efter i en kort årrække i militæret blev Svend Grundtvig i 1860 magister i nordisk filologi. Tre år senere blev han ansat som docent ved universitetet og fra 1869 professor sammesteds.

I 1838 havde faderen købt et dansk visehåndskrift fra 1656 og sønnen kunne hurtigt via sammenligning med datidens viseudgaver konstatere, at de var mangelfulde. Han indledte da indsamlingen af de folkeviser, som endnu fandtes i den mundtlige tradition og efterlyste i Dansk Folkeblad en bedre udgave af den danske folkevisetradition.

Selv gik han i gang med opgaven og udgav folkeviserne, som byggede på det princip, at alle udgaver af viserne burde optages i samlingen. Samlingen med titlen Danmarks gamle folkeviser blev udgivet over en periode på 30 år (1853-1883) og sideløbende hermed anlagde han vejen til en systematisk indsamling af danske folkeminder.

Grundlaget var et meddelerkorps på omtrent 330 mennesker som indsamlede materialer, der ved Svend Grundtvigs død udgjorde ca.10.000 blade. Denne samling overgik herefter til Det Kongelige Bibliotek.

   Svend Grundtvig

 

Vennen, kunstmaleren P. C. Skovgaard (1817-1875) tegnede Svend Grundtvig i 1848:

 

P. C. Skovgaard

Svend Grundtvig

Tegning fra 1848 – Statens Museum for Kunst, www.smk.dk – public domain

 

 

I 1854 boede journalisten og politikeren C. St. A. Bille (1828-1898) i hjørnehuset til Vimmelskaftet.

     C. St. A. Bille

 


Vil du vide mere

 

Bøger, tidsskrifter m.v.

Dansk Biografisk Leksikon. Red. Svend Cedergreen Bech. Gyldendal, 3.udgave. 1979-1984  Se webudgaven her

Historiske huse i det gamle København. Nationalmuseet. 1972 (s.98).

Minderige huse – kendte mænd og kvinders boliger. Kraks Forlag. 1922.

 

Links

Københavnske Jævnførelsesregistre 1689-2008 – læs her om ejendommens matrikelhistorie (søg under matrikelnummeret)

OIS – Den Offentlige Informationsserver – oplysninger om alle ejendomme på Indenforvoldene.dk kan søges her

 


Rettelser eller tilføjelser til indholdet på Indenforvoldene.dk bedes mailet til webmaster@indenforvoldene.dk