Klosterstræde 21-21a

 

Klosterstræde 21-21a - lille - tv                    Klosterstræde 21-21a - lille - th


Opført: 1814-1817

Matrikelnummer: 73, Frimands Kvarter

Fredet: 1950

Arkitekt: ukendt


Beskrivelse

Forhuset blev i perioden 1814-1817 opført med kælder og fire etager for glarmester Peter W. Fischer.

 

Klosterstræde 21-21a - 1

Foto fra januar 2009

 

Klosterstræde 21-21a - 2

Husets øverste etager

Foto fra januar 2009

 

Klosterstræde 21-21a - 3

Kælder- og stueetagen er refendfuget, mens den øvrige facade er i røde sten

Foto fra januar 2009

 

Klosterstræde 21-21a - 4

Glarmesterkunsten fornægter sig ikke her!

Foto fra januar 2009

 

Klosterstræde 21-21a - 5

Glarmesterens udhængsskilt

Foto fra januar 2009

 

Klosterstræde 21-21a - 6

Huset blev fredet i 1950

Foto fra januar 2009

 

 

Baghuset blev opført omkring 1813 af glarmester P. W. Fischer.

 

 

Beboere

Som professor og geheimearkivar flyttede Finnur Magnussen (1781-1847) i 1837 ind her i nr.21. Fra 1840 ses han tillige i vejviseren som etatsråd. Klosterstræde 21 var hans sidste bopæl.

Magnussen, Finnur

Finnur Magnussen

 


Vil du vide mere

 

Bøger, tidsskrifter m.v.

Dansk Biografisk Leksikon. Red. Svend Cedergreen Bech. Gyldendal, 3.udgave. 1979-1984  Se webudgaven her

Historiske huse i det gamle København. Nationalmuseet. 1972 (s.96). 

Hvem byggede hvad. Red. Harald Langberg. Politikens Forlag, 2.udgave. 1968 (bind 1, s,152).

Minderige huse – kendte mænd og kvinders boliger. Kraks Forlag. 1922.

 

Links

Københavnske Jævnførelsesregistre 1689-2008 – læs her om ejendommens matrikelhistorie (søg under matrikelnummeret)

OIS – Den Offentlige Informationsserver – oplysninger om alle ejendomme på Indenforvoldene.dk kan søges her

 


Rettelser eller tilføjelser til indholdet på Indenforvoldene.dk bedes mailet til webmaster@indenforvoldene.dk