Kattesundet 12-12a

 

Kattesundet 12-12a - lille - tv                    Kattesundet 12-12a - lille - th


Opført: 1797-1799

Matrikelnummer: 110, Vester Kvarter

Fredet: 1964

Arkitekt: ukendt


Beskrivelse

Matriklen består af et forhus, to sidehuse samt et baghus:

 

 

Kattesundet 12 er fra årene 1797-1799 og blev for Thomas Andersen Mollerup opført med kælder og tre etager. Han fik tillige opført nabohuset nr.14.

 

Kattesundet 12-12a - 1

Foto fra august 2006

 

Kattesundet 12-12a - 2

Portindgangen

Foto fra august 2006

 

Kattesundet 12-12a - 4

Foto fra august 2006

 

 

Bag forhuset ses to sidehuse samt et baghus, hvorom der endnu ikke foreligger oplysninger (pr. 31.januar 2023).

 

Kattesundet 12-12a - 3

Gården bag forhuset rummer både et baghus og to sidehuse

Foto fra august 2006

 

 

Beboere

Digteren og filosoffen Poul Martin Møller (1794-1838) var omkring 1836, at finde blandt beboerne her i Kattesundet 12.

Han blev teolog i 1816 og tog derefter hjem til Købelev, hvorfra han rejste til København i 1818. Følgende års efterår tog han ud at sejle som skibspræst med skibet Christianshavn og var først hjemme i juli 1821. På denne tur skrev han sin aldrig fuldførte roman og samtidsfortælling En dansk students eventyr, der i dansk litteratur står som et hovedværk med sine fine psykologiske skildringer. Romanen blev dog trykt og udgivet i 1843.

Kort efter hjemkomsten fra sejladsen var han lærer ved Borgerdydsskolen i Klareboderne (nr.3) og fra oktober 1822 til 1826 virkede han som adjunkt ved Metropolitanskolen i Fiolstræde (nr.4-6). Efter en næsten fem år lang ansættelse som lektor og senere professor i filosofi ved Oslos universitet, virkede han fra 1831 til sin død som filosofiprofessor ved Københavns Universitet, hvor Søren Kierkegaard (1813-1855) var blandt eleverne.

Poul Martin Møller var halvbroder til digteren Christian Winther (1796-1876) og sammen gik de i barne- og ungdomsårene sårene i katedralskolen i Nykøbing Falster, hvor Møller udgik som student i 1813.

Møller, Poul Martin

Poul Martin Møller

 

I 1835 påbegyndte thyboen Japetus Steenstrup (1813-1897) medicinstudiet på Københavns Universitet, men afbrød dette til fordel for studier i naturhistorie (herunder zoologi, botanik og geologi). Steenstrup har spillet en overordentlig stor rolle i dansk zoologi, dels som lektor ved Sorø Akademi og dels som professor ved Københavns Universitet.

Han skrev en lang række zoologiske, arkæologiske og antropologiske afhandlinger, men huskes især for sin opdagelse af køkkenmøddingerne* sammen med J. J. A. Worsaae (1821-1885) og J. G. Forchhammer (1794-1865). Sine undersøgelser af mosernes betydning for fortidens dyre- og planteliv huskes den temperamentsfulde Japetus Steenstrup også for.

Som den bærende kraft stod han i spidsen for oprettelsen af Zoologisk Museum, som dengang havde til huse i Krystalgade 25-27.

Kun for året 1847 ses Japetus Steenstrup som beboer her i nr.12.

*Fundet af skaldynger fra bl.a. østers, muslinger og snegle ved Meilgård på Djursland i 1850 konkluderede, at der havde  været beboelse en tid forud for de store stengrave. Fundet af skaldyngerne blev af Japetus Steenstrup kaldet “køkkenmøddinger” og dette ord indgår nu i det arkæologiske sprog verden over.

Japetus Steenstrup

 

August Jerndorff

Japetus Steenstrup

1885 – Det Nationalhistoriske Museum på Frederiksborg Slot – public domain

 

 P. S. Krøyer

Professor i zoologi, Japetus Steenstrup holder foredrag

1895 – Statens Museum for Kunst, www.smk.dk – public domain

 


Vil du vide mere

 

Bøger, tidsskrifter m.v.

Dansk Biografisk Leksikon. Red. Svend Cedergreen Bech. Gyldendal, 3.udgave. 1979-1984  Se webudgaven her

Historiske huse i det gamle København. Nationalmuseet. 1972 (s.91-92). 

Minderige huse – kendte mænd og kvinders boliger. Kraks Forlag. 1922.

 

Links

Københavnske Jævnførelsesregistre 1689-2008 – læs her om ejendommens matrikelhistorie (søg under matrikelnummeret)

OIS – Den Offentlige Informationsserver – oplysninger om alle ejendomme på Indenforvoldene.dk kan søges her

 


Rettelser eller tilføjelser til indholdet på Indenforvoldene.dk bedes mailet til webmaster@indenforvoldene.dk