Højbro Plads 9-11 / Lille Kirkestræde 6-8

 

Højbro Plads 9-11 - Lille Kirkestræde 6-8 - lille - tv                    Højbro Plads 9-11 - Lille Kirkestræde 6-8 - lille - th


Opført: 1796-1798

Matrikelnummer: 41, Øster Kvarter

Fredet: 1918

Arkitekt: ukendt


Beskrivelse

Forhuset, sidehusene og baghuset til nr.9 opførtes i 1796 med kælder og tre etager for bagermester Rasmus J. Rasmussen:

 

 

Forhuset var for den tid et typisk klassicistisk borgerhus, der bygget over fire fag fordeler sig med kælder samt tre etager.

 

Højbro Plads 9-11 - Lille Kirkestræde 6-8 - 1

Yderfagene på første sal er fremhævet omkring vinduerne, 

idet hver foroven har en segmentgavl og forneden en lille balustrade

Foto fra januar 2008

 

 

Om sidehuset foreligger endnu ingen oplysninger (pr. 31.januar 2024).

 

Om baghuset foreligger endnu ingen oplysninger (pr. 31.januar 2024).

 

 

Hjørnehuset og det lille sidehus til nr.11 blev bygget i 1796-1798 med kælder samt tre etager for boghandleren Ole Hegelund. Bemærk det skrå hjørne der blev lovbefalet konsekvens af bybranden 1795, idet brandkøretøjer m.v. bedre kunne komme frem. Kun et fag vender mod pladsen, herefter omtalte hjørnefag samt hele 11 fag ad Lille Kirkestræde.

 

Højbro Plads 9-11 - Lille Kirkestræde 6-8 - 2

Højbro Plads 9 samt hjørneejendommen Lille Kirkestræde 6

Foto fra januar 2008

 

Højbro Plads 9-11 - Lille Kirkestræde 6-8 - 3

Nr. 6-8 set mod Højbro Plads

Foto fra januar 2008

Erik Henningsen (1855-1930)

Fra Frue Plads

Maleri fra 1890 – public domain

Lille Kirkestræde ses her i baggrunden med Højbro Plads 9 samt hjørneejendommen Lille Kirkestræde 6

 

 

Beboere

Højbro Plads 9

I nr.9 på Højbro Plads havde Contre Admiral F. L. Lassen (1756-1837) adresse i 1830.

Under Slaget på Reden den 2.april 1801 var han chef for blokskibet Prøvestenen og udøvede en heltemodig indsats mod englænderne, idet han blev til blokskibet var sønderskudt og kun to kanoner var brugelige. Lassen forlod det herefter med det meste af besætningen.

Han fortsatte karrieren indtil 1815, hvor hans stilling blev sparet væk. Dog havde man ikke glemt Lassens bedrifter og han fik efter sin afskedigelse titel af kontreadmiral med en pension svarende til sin løn; han fik siden årligt et større økonomisk tillæg.

       F. L. Lassen

 

Årene 1849-1850 var etatsråd og professor Christian Flor (1792-1875) blandt beboerne her i nr.9.

     Christian Flor

 

I 1835 påbegyndte thyboen Japetus Steenstrup (1813-1897) medicinstudiet på Københavns Universitet, men afbrød dette til fordel for studier i naturhistorie (herunder zoologi, botanik og geologi). Steenstrup har spillet en overordentlig stor rolle i dansk zoologi, dels som lektor ved Sorø Akademi og dels som professor (fra 1846) ved Københavns Universitet.

Han skrev en lang række zoologiske, arkæologiske og antropologiske afhandlinger, men huskes især for sin opdagelse af køkkenmøddingerne* sammen med J. J. A. Worsaae (1821-1885) og J. G. Forchammer (1794-1865).

Sine undersøgelser af mosernes betydning for fortidens dyre- og planteliv huskes den temperamentsfulde Japetus Steenstrup også for. Som den bærende kraft stod han i spidsen for oprettelsen af Zoologisk Museum, som dengang havde til huse i Krystalgade 25-27. Han boede på 1.sal i perioden 1890-1892.

*Fundet af skaldynger fra bl.a. østers, muslinger og snegle ved Meilgård på Djursland i 1850 konkluderede, at der havde  været beboelse en tid forud for de store stengrave. Fundet af skaldyngerne blev af Japetus Steenstrup kaldet “køkkenmøddinger” og dette ord indgår nu i det arkæologiske sprog verden over

Japetus Steenstrup

 

August Jerndorff

Japetus Steenstrup

1885 – Det Nationalhistoriske Museum på Frederiksborg Slot – public domain

 

 P. S. Krøyer

Professor i zoologi, Japetus Steenstrup holder foredrag

1895 – Statens Museum for Kunst, www.smk.dk – public domain

 

 

Virksomheder                    

Fra opførelsen i 1796 og frem til 1880 lå der bageri (grundlagt af ovennævnte Rasmus Rasmussen) i nr.9.

 

I 1880 overtog vekselererfirmaet R. Henriques huset og virkede her frem til 1980.

 

Varde Bank købte huset i 1980 og etablerede filial her, hvorpå Lån & Spar Bank overtog huset i 1994 og siden har haft filial (filialen dækker også nr.11).

   


Vil du vide mere

 

Bøger, tidsskrifter m.v.

Dansk Biografisk Leksikon. Red. Svend Cedergreen Bech. Gyldendal, 3.udgave. 1979-1984  Se webudgaven her

Historiske huse i det gamle København. Nationalmuseet. 1972 (s. 89-90).

Hvem byggede hvad. Red. Harald Langberg. Politikens Forlag, 2.udgave. 1968 (bind 1, s. 132-133).

Københavnske borgerhuse. Hans Henrik Engqvist. Jul. Gjellerups Forlag. 1948.

Minderige huse – kendte mænd og kvinders boliger. Kraks Forlag. 1922.

 

Links

Københavnske Jævnførelsesregistre 1689-2008 – læs her om ejendommens matrikelhistorie  (søg under matrikelnummeret)

OIS – Den Offentlige Informationsserver – oplysninger om alle ejendomme på Indenforvoldene.dk kan søges her

 


Rettelser eller tilføjelser til indholdet på Indenforvoldene.dk bedes mailet til webmaster@indenforvoldene.dk