Herluf Trolles Gade 21

 

Herluf Trolles Gade 21 - lille - tv                    Herluf Trolles Gade 21 - lille - th


Opført: 1874

Matrikelnummer: 382, Øster Kvarter

Fredet: nej

Arkitekt: ukendt


Beskrivelse

Ejendommen er fra 1873 og har kælder samt fem etager. Kombinationen af den kvaderfugede kælder- og stueetage samt den rødmalede facade giver et fantastisk flot farvespil til de øvrige huse. Arkitekten er ukendt.

En tegning af karreen Herluf Trolles Gade, Holbergsgade, Nyhavn og Havnegade kan ses i Danske arkitekturstrømninger 1850-1950, s.177.

 

Herluf Trolles Gade 21 - 1

Bemærk porten som Gammelholm-kvarteret ikke ligefrem er rig på

Foto fra april 2010

 

Herluf Trolles Gade 21 - 2

Foto fra april 2010

 

Herluf Trolles Gade 21 - 3

Foto fra april 2010

 

Herluf Trolles Gade 21 - 4

Foto fra april 2010

 

 

En plantegning over ejendommen samt den øvrige del af karreen Nyhavn 38-44 / Holbergsgade 26-30 / Herluf Trolles Gade 19-25 / Havnegade 51-55, er at finde i bogen Danske arkitekturstrømninger 1850-1950.

 

 

Beboere

Fra 1911 til 1922 boede den læreruddannede politiker J. C. Christensen (1856-1930) på adressen Herluf Trolles Gade 21, 1.sal.

Som formand for Venstrereformpartiet (i dag partiet Venstre) og tillige formand for Folketingets Finansudvalg pressede han i 1890erne Højres regeringer ved, at nægte bevillinger til deres politik. Dette pres var medvirkende til, at man i 1901 overgik til parlamentarisme* og professoren J. H. Deuntzer (1845-1918) blev konseilspræsident, hvor J. C. Christensen blev dets kultusminister (kirke- og undervisning) og sad som sådan til 1905.

Som konseilspræsident sad han fra 1905 til 1908, hvor han måtte tage sin afsked, som en konsekvens af Alberti-skandalen. I den forbindelse blev J. C. Christensen stillet for Rigsretten men frikendtes. Han tiltrådte i 1909 posten som forsvarsminister i Niels Neergaards ministerium og i perioden 1916-1918 som kontrolminister i Zahle´s radikale mindretalsregering.

Hans sidste ministerperiode var i årene 1920 til 1922, hvor han igen bestred posten som kirkeminister.

*parlamentarisme er et politisk princip der betyder, at en regering ikke må have et folketingsflertal i mod sig, hvilket legitimerer mindretalsregeringer. Parlamentarisme blev først skrevet ind i grundloven af 1953.

             J. C. Christensen

   


Vil du vide mere

 

Bøger, tidsskrifter m.v.

Danske arkitekturstrømninger 1850-1950. Knud Millech og Kay Fisker. Udgivet af Østifternes Kreditforening. 1951 (s.177).

 

Links

Københavnske Jævnførelsesregistre 1689-2008 – læs her om ejendommens matrikelhistorie (søg under matrikelnummeret)

OIS – Den Offentlige Informationsserver – oplysninger om alle ejendomme på Indenforvoldene.dk kan søges her

 


Rettelser eller tilføjelser til indholdet på Indenforvoldene.dk bedes mailet til webmaster@indenforvoldene.dk