Heibergsgade 10-12 / Peder Skrams Gade 1 / Herluf Trolles Gade 2

 Peder Skrams Gård   

 

Heibergsgade 10-12 - Peder Skrams Gade 1 - Herluf Trolles Gade 2 - lille - tv                    Heibergsgade 10-12 - Peder Skrams Gade 1 - Herluf Trolles Gade 2 - lille - th


Opført: 1879

Matrikelnummer: 417, Øster Kvarter

Fredet: nej

Arkitekt: murermester Weber


Beskrivelse

Ejendommen Heibergsgade 10-12 / Peder Skrams Gade 1 / Herluf Trolles Gade 2 blev opført i 1879 af en murermester Weber. Huset fordeler sig med kælder samt fem etager og hele matriklen drives som andelsboligforeningen Peder Skrams Gård. Gennemgående for ejendommens kælder- og stueetage samt førstesalen er, at de er kvaderfuget. 

En kort beskrivelse begynder fra Herluf Trolles Gades 10 fag brede facade, hvoraf de to midterfag er i fremspring gennem første, anden og tredje sal. Derefter følger den kun tre fag smalle facade mod Heibergsgade, hvis fag ligeledes er i fremspring fra første til tredje sal. Et skråt hjørnefag forener facaden mod Peder Skrams Gade, der er bygget over ni fag.

 

Heibergsgade 10-12 - Peder Skrams Gade 1 - Herluf Trolles Gade 2 - 1

Ejendommen set fra Heibergsgade

Foto fra august 2009

 

Heibergsgade 10-12 - Peder Skrams Gade 1 - Herluf Trolles Gade 2 - 2

Den korte facade til Heibergsgade

Foto fra august 2009

 

Heibergsgade 10-12 - Peder Skrams Gade 1 - Herluf Trolles Gade 2 - 3

Facaden mod Peder Skrams Gade

Foto fra august 2009

 

Heibergsgade 10-12 - Peder Skrams Gade 1 - Herluf Trolles Gade 2 - 4

Tre fag vender mod Heibergsgade – bemærk at kvaderfugningen går op til og med første sal

Foto fra august 2009

 

Heibergsgade 10-12 - Peder Skrams Gade 1 - Herluf Trolles Gade 2 - 5

Ejendommens facade mod Herluf Trolles Gade og Heibergsgade

Foto fra august 2009

 

Heibergsgade 10-12 - Peder Skrams Gade 1 - Herluf Trolles Gade 2 - 6

Facaden til Herluf Trolles Gade med de fremspringende midterfag fra første til tredje sal

Foto fra august 2009

 

Heibergsgade 10-12 - Peder Skrams Gade 1 - Herluf Trolles Gade 2 - 7

Indgangspartiet til Herluf Trolles Gade 2

Foto fra august 2009

 

 

Beboere

Den kongelige skuespiller Peter Jerndorff (1842-1926) boede omkring 1881 på adressen Peder Skrams Gade 1, 3.sal. Fra sin debut på Det Kongelige Teater i 1871 og frem til sin død spillede han vidt forskellige roller og optrådte desuden i både vaudeviller og operaer. Han var fætter til kunstmaleren August Jerndorff (1846-1906), der portrætterede ham og hans kone i 1890 (se nedenfor).

   Peter Jerndorff

 

August Jerndorff (1846-1906)

Peter Jerndorff og hans kone Amalie ved klaveret

1890 – public domain

 

 

Virksomheder

Skibsfarvevirksomheden J.C. Hempel har tidligere haft til huse her på adressen, hvilket fremgår af påskriften over førstesalen.

 

Heibergsgade 10-12 - Peder Skrams Gade 1 - Herluf Trolles Gade 2 - 8

Foto fra august 2009

   


Vil du vide mere

 

Bøger, tidsskrifter m.v.

 

Links

Københavnske Jævnførelsesregistre 1689-2008 – læs her om ejendommens matrikelhistorie (søg under matrikelnummeret)

OIS – Den Offentlige Informationsserver – oplysninger om alle ejendomme på Indenforvoldene.dk kan søges her

 


Rettelser eller tilføjelser til indholdet på Indenforvoldene.dk bedes mailet til webmaster@indenforvoldene.dk