Havnegade 45-47-47a

 

Havnegade 45-47-47a - lille - tv                    Havnegade 45-47-47a - lille - th


Opført: 1875

Matrikelnummer: 354, Øster Kvarter

Fredet: nej

Arkitekt: ukendt / Charlotte Skibsted


Beskrivelse

Denne beboelsesejendom blev opført i 1875 med kælder samt fem etager og drives i dag som andelsboligforening. Bygherrerne var en murermester Larsen samt en persiennefabrikant Nielsen. 

 

Havnegade 45-47-47a - 1

Ejendommen opførtes i 1875

Foto fra april 2010

 

Havnegade 45-47-47a - 2

Ejendommen er rigt dekoreret og henleder tankerne på bogen Stuk,

som Herman Bang (1857-1912) skrev i 1887

Foto fra april 2010

 

Havnegade 45-47-47a - 3

Her mangler ikke noget: Relieffer, mæanderbort og rosetter!

Foto fra april 2010

 

Havnegade 45-47-47a - 4

Indgangen til nr. 47

Foto fra april 2010

 

Havnegade 45-47-47a - 5

Indgangen til nr. 47a

Foto fra april 2010

 

Havnegade 45-47-47a - 6

Foto fra april 2010

 

 

Hele gårdanlægget i karreen Havnegade / Cort Adelers Gade / Herluf Trolles Gade blev i 1990 forestået af Charlotte Skibsted (f.1946) og i 1991 præmieret af Københavns Kommune.

 

 

Beboere

Hanna Adler (1859-1947) blev sammen med Kirstine Meyer (1861-1941) i 1892 Danmarks første kvindelige magistre i fysik.

Hanna Adler var i 1893 initiativtager til Hanna Adlers Fællesskole; den første skole i Danmark skabt for både piger og drenge for, at skulle fremme en naturlig omgangsform mellem kønnene! Ideen om at piger og drenge skulle undervises sammen blev praktiseret i alle fag; en ide hun fostrede fra en rejse i USA. Skolen som lå på Sortedams Dosseringen indførte fra starten en klassekvotient på max.22 elever og lektioner på 30 minutter.

I 1918 solgte Hanna Adler skolen til Københavns kommune, men betinget af at hendes ideer skulle videreføres. Denne betingelse blev opfyldt idet hun selv fortsatte som leder af skolen til 1929. At hun var særdeles respekteret vidner løsladelsen af hende under jødeinterneringen i 1943, da omtrent 400 tidligere elever underskrev kravet om hendes løsladelse, hvilket gjorde at hun frit kunne færdes i København.

Hanna Adler boede her på 1.sal fra 1912 til 1916.

Adler, Hanna

       Hanna Adler

 


Vil du vide mere

 

Bøger, tidsskrifter m.v.

Dansk Biografisk Leksikon. Red. Svend Cedergreen Bech. Gyldendal, 3.udgave. 1979-1984  Se webudgaven her

Den præmierede by. Hans Helge Madsen og Otto Käszner. Arkitektens Forlag. 2003 (s. 284).

Weilbachs Kunstnerleksikon. Red. Sys Hartmann m.fl. Forlagene Munksgaard og Rosinante. 1994-2000  Se webudgaven her

 

Links

Københavnske Jævnførelsesregistre 1689-2008 – læs her om ejendommens matrikelhistorie (søg under matrikelnummeret)

OIS – Den Offentlige Informationsserver – oplysninger om alle ejendomme på Indenforvoldene.dk kan søges her

 


Rettelser eller tilføjelser til indholdet på Indenforvoldene.dk bedes mailet til webmaster@indenforvoldene.dk