Hauser Plads 28-30-32

 

Billeder følger senest i september 2024


Opført: 1811-1813 / 1855 / 1856

Matrikelnummer: 204d, Rosenborg Kvarter

Fredet: 1939 / 1945

Arkitekt: ukendt / Sven Walsøe


Beskrivelse

Matriklen består af for- og sidehusene der alle er beskrevet nedenfor:

 

 

Forhuset til nr.28 er bygget over seks fag, og opført i 1855 med kælder og fem etager for bagermester W. C. Rubow. Om det skyldes bagermesteren vides ikke, men der hænger en lille bagerkringle over porten.

 

 

Forhuset til nr.30 er bygget over fem fag og opført i 1856 med kælder og fem etager for bagermester W. C. Rubow.

Billedtekst: Både nr. 30 og 32 blev i 1950-1951 restaureret under ledelse af arkitekten Sven Walsøe (1901-1977)

 

 

Forhus, sidehuset på fem fag samt pakhuset i nr.32 blev opført i årene 1811-1813 med kælder (kun i forhuset!) og fire etager for storkøbmanden Conrad Hauser. Forhuset har syv enkelte og et dobbelt fag samt seks kviste.

 

Sidehuset er bygget over fem fag.

 

Sidehusene med henholdsvis et og to fag stammer antagelig fra begyndelsen af 1900-tallet.

 

Det kun et fag brede sidehus har et tilhørende trappehus.

Der foreligger for øjeblikket hverken billeder eller yderligere oplysninger om ovennævnte sidehuse (pr. 30.januar 2023).

 

 

Beboere

Storkøbmanden Conrad Hauser (1743-1823) boede i nr.32, som han fik opført 1811-1813.

Hauser, Conrad

    Conrad Hauser

 

Juristen H. Raasløff (1810-1893) havde fra 1844 til 1846 sin bopæl i nr.32. 

Raasløff, H.

       H. Raasløff

 

I nr.28 boede redaktøren og politikeren Chr. V. Rimestad (1816-1879) i årene 1859-1861.

I 1832 blev han student fra Borgerdydsskolen og allerede i 1833 lærer sammensteds, 1845 skolens inspektør og fra 1846 til 1853 var han skolens bestyrer. Indtil 1852 lå skolen på adressen Klareboderne 3 og derfra flyttedes den til Bredgade. 

Han stillede op som kandidat til Den Grundlovgivende Rigsforsamling samt ved fire valg og først ved valget i 1854 blev han medlem af Folketinget, hvor han frem til 1866 (blev ikke genvalgt) sad som repræsentant for Bondevennerne. Rimestad skiftede politisk kurs til de Nationalliberale for hvem han repræsenterede i Folketinget 1869-1872.

Rimestad var redaktør for dagbladene Dags-Telegrafen i perioden 1864-1875 og for Nationaltidende i årene 1876-1878. Ved en fusion af to eksisterende foreninger var han desuden stifter af Arbejderforeningen af 1860, der skulle fremme arbejderklassens oplysning og dannelse, hvilket var helt i tråd med hans mangeårige engagement i bedringen af arbejdernes levevilkår.

Christian Rimestad

 

 

Virksomheder 

K. Dorph-Petersen – Vinlager lå på adressen Hauser Plads 32.

 

Hauser Plads 28-32 - K. Dorph-Petersen Vinlager - postkort fra 1912

K. Dorph-Petersen Vinlager

Postkort fra 1912

   


Vil du vide mere

 

Bøger, tidsskrifter m.v.

233 danske borgerhuse. Allan Tønnesen. Gyldendal. 1979 (s.36-37).

Dansk Biografisk Leksikon. Red. Svend Cedergreen Bech. Gyldendal, 3.udgave. 1979-1984  Se webudgaven her

Danske arkitekturstrømninger 1850-1950. Knud Millech og Kay Fisker. Udgivet af Østifternes Kreditforening. 1951 (s.96).

Historiske huse i det gamle København. Nationalmuseet. 1972 (s.84).

Minderige huse – kendte mænd og kvinders boliger. Kraks Forlag. 1922.

Weilbachs Kunstnerleksikon. Red. Sys Hartmann m.fl. Forlagene Munksgaard og Rosinante. 1994-2000  Se webudgaven her

 

Links

Københavnske Jævnførelsesregistre 1689-2008 – læs her om ejendommens matrikelhistorie (søg under matrikelnummeret)

OIS – Den Offentlige Informationsserver – oplysninger om alle ejendomme på Indenforvoldene.dk kan søges her

 


Rettelser eller tilføjelser til indholdet på Indenforvoldene.dk bedes mailet til webmaster@indenforvoldene.dk