Hammerensgade 6 / Bornholmsgade 8

 

Bornholmsgade 8 - Hammerensgade 6 - lille - tv                    Bornholmsgade 8 - Hammerensgade 6 - lille - th


Opført: 1921

Matrikelnummer: 897, Østervold Kvarter

Fredet: nej

Arkitekt: Thorvald Gundestrup


Beskrivelse

Denne elegante hjørneejendom med facade i kalksandsten stod opført for A/S Genforsikringsselskabet Rossia i 1921 med sine fire fag til Hammerensgade, fulgt af et hjørnefag samt 13 fag til Bornholmsgade. Arkitekten bag var Thorvald Gundestrup (1869-1931).

 

Bornholmsgade 8 - Hammerensgade 6 - 1

Alt andet end diskret fremstår huset med de kraftige

sparrehoveder i gesimsen mellem anden og tredje sal

Foto fra april 2010

 

Bornholmsgade 8 - Hammerensgade 6 - 2

Facaden til Bornholmsgade set mod Hammerensgade

Foto fra april 2010

 

Bornholmsgade 8 - Hammerensgade 6 - 3

Hjørnefaget

Foto fra april 2010

 

Bornholmsgade 8 - Hammerensgade 6 - 4

Hovedindgangen i hjørnefaget

Foto fra april 2010

 

Bornholmsgade 8 - Hammerensgade 6 - 5

De fire fag mod Hammerensgade

Foto fra april 2010

 

Bornholmsgade 8 - Hammerensgade 6 - 6

Porten i Hammerensgade

Foto fra april 2010

 

 

Virksomheder

Forsikringskoncernen PFA havde i en lang årrække sit hovedsæde her i ejendommen, men residerer nu i Nordhavnen.

 


Vil du vide mere

 

Bøger, tidsskrifter m.v.

 

Links

Københavnske Jævnførelsesregistre 1689-2008 – læs her om ejendommens matrikelhistorie (søg under matrikelnummeret)

OIS – Den Offentlige Informationsserver – oplysninger om alle ejendomme på Indenforvoldene.dk kan søges her

 


Rettelser eller tilføjelser til indholdet på Indenforvoldene.dk bedes mailet til webmaster@indenforvoldene.dk