Grønnegade 27-27a-29-31

 

Grønnegade 27-27a-29-31 - lille - tv                    Grønnegade 27-27a-29-31 - lille - th


Opført: før 1695 / 1741 / 1754

Matrikelnummer: 267, Købmager Kvarter

Fredet: 1978

Arkitekt: ukendt


Beskrivelse

Adressen dækker over indtil flere for-, side- og baghuse, der alle er beskrevet nedenfor:

 

 

Det ni fag brede Grønnegade 27 er fra før 1695 (formentlig i 1670erne) og blev bygget i bindingsværk som to huse i to etager. I 1785 omtaltes bygningen første gang som ét forhus og i 1834 blev huset mod gården forhøjet til de nuværende tre etager.

 

Grønnegade 27-27a-29-31 - 1

Grønnegade 27 er fra før 1695

Foto fra august 2007

 

Grønnegade 27-27a-29-31 - 2

Med kun et enkelt vinduesfag ses gavlkvisten

Foto fra august 2007

 

 

Til nr.27 hører et sidehus. Der foreligger for øjeblikket ingen yderligere oplysninger om dette (pr. 30.januar 2023).

 

 

Til nr.27 hører også et fire etager, højt baghus, der formentlig er fra før 1728. Det blev i 1834 forhøjet til fire etager. Et billede af baghuset vises på s.217 i bogen Københavnerbindingsværk. Der er ikke undersøgt yderligere oplysninger om dette hus (pr. 30.januar 2023).

 

Grønnegade nr.29 er et smalt trefags forhus med kælder samt tre etager, der i 1741 blev opført for skomager Jørgen Mortensen. Huset forhøjedes med en etage mellem 1750 og 1773.

 

Grønnegade 27-27a-29-31 - 3

Grønnegade 29 blev opført i 1741

Foto fra maj 2006

 

Grønnegade 27-27a-29-31 - 4

Foto fra maj 2006

 

Grønnegade 27-27a-29-31 - 5

Kælder og stueetage i Grønnegade 29

Foto fra maj 2006

 

 

Til nr. 29 hører et sidehus, som der for øjeblikket ikke forekommer yderligere oplysninger om (pr. 30.januar 2023).

 

Til nr. 29 hører også et fire etager, højt baghus, der formentlig er fra før bybranden i 1728. En gang i 1700-tallet blev huset forhøjet til de nuværende fire etager. Et billede af baghuset vises på s.217 i bogen Københavnerbindingsværk. Der er ikke undersøgt yderligere oplysninger om dette hus (pr. 30.januar 2023).

 

 

Gadens nr.31 er et forhus fra 1754, der opførtes i fire etager for lysestøber Heinrich Kann. Huset er bygget over tre fag og som det ses på billederne sidder alle vinduerne i indfatninger.

 

Grønnegade 27-27a-29-31 - 6

Vinduerne på første og anden sal sidder i indfatninger

Foto fra august 2007

 

Grønnegade 27-27a-29-31 - 7

De øverste etager på Grønnegade 31

Foto fra august 2007

 

Grønnegade 27-27a-29-31 - 8

Nr.31 ses her til højre

Foto fra august 2007

 

 

Til nr.31 hører det fire etager, høje sidehus/trappehus som er fra 1754. Der er ikke undersøgt yderligere oplysninger om dette hus (pr. 30.januar 2023).

 

 

Til nr.31 hører også et baghus. der formentlig er fra før bybranden i 1728. En gang i 1700-tallet blev huset forhøjet til de nuværende fire etager. Et billede af baghuset vises på s.217 i bogen Københavnerbindingsværk. Der er ikke undersøgt yderligere oplysninger om dette hus (pr. 30.januar 2023).

 

 

Beboere

I årene 1864-1865 boede kunstmaleren Carl Neumann (1833-1891) på 2.sal i Grønnegade 27.

     Carl Neumann              

 

Et udvalg af Carl Neumanns værker vises herunder:

 

 

Carl Neumann (1833-1891)

Den hollandske Flaades ankomst på Kjøbenhavns Red i oktober 1658

1880 – Det Nationalhistoriske Museum på Frederiksborg Slot – public domain

 

 

Carl Neumann (1833-1891)

Skibe under Land efter en Byge

1867 – Statens Museum for Kunst, www.smk.dk – public domain

 

 

Carl Neumann (1833-1891)

Linjeskibet Dannebroge brænder under Slaget i Køge Bugt 1710

1886 – Det Nationalhistoriske Museum på Frederiksborg Slot – public domain

 

 

Carl Neumann (1833-1891)

Tordenskjold i Dynekilen

1892 – privateje – public domain

 

 

I Grønnegade 31 boede juristen og teaterkritikeren Peder Rosenstand-Goiske (1752-1803) i 1774, hvor han første gang ses i vejviseren for København.

Han regnes for værende Danmarks første teaterkritiker, der i 1771 tog sin begyndelse med sin udgivelse af Den Dramatiske Journal, som han efter tysk forlæg udgav frem til 1773. I dette teatertidsskrift gjorde han op med det til tider middelmådige skuespil og i den hele taget kunstneriske fremtoning i forhold til bl.a. kostumer og scenografi.

Rosenstand-Goiske blev jurist i 1775 og det følgende år udnævnt som auditør ved det holstenske infanteriregiment. Fra 1782 virkede han med titlen som overauditør og fra 1783 som højesteretsadvokat.

Da teaterverdenen til stadighed trak i ham takkede han i 1780 ja til udnævnelsen som censor ved Det Kongelige Teater. Censoratet gav ham ikke den ønskede indflydelse; heller ikke da han 1786 avancerede som den ene af syv direktører i Det Kongelige Teaters direktion.

Han tog derfor sin afsked i 1794 og rejste samme år til Oslo (dengang Kristiania) for at tiltræde jobbet som vicelagmand; allerede 1796 avancerede han til lagmand. Hans skarpe og sarkastiske pen havde over årene også bredt sig til tungen og han skaffede sig mange modstandere i det norske, der i 1797 førte til hans afskedigelse. Han vendte tilbage til Danmark og bosatte sig i Kalundborg, hvor han senere døde.

Rosenstand-Goiske, Peder

Rosenstand-Goiske

 

 

Virksomheder                    

I Grønnegade 27 åbnede hosekræmmer Ferdinand Andersen butik i 1850 (den senere så kendte tøjforretning Brødrene Andersen). I april 1860 flyttede han butikken til Grønnegade 41.

   


Vil du vide mere

 

Bøger, tidsskrifter m.v.

Dansk Biografisk Leksikon. Red. Svend Cedergreen Bech. Gyldendal, 3.udgave. 1979-1984  Se webudgaven her

Dansk Biografisk Lexikon tillige omfattende Norge for Tidsrummet 1537-1814. C. F. Bricka. Gyldendal. 1887-1905

Historiske huse i det gamle København. Nationalmuseet. 1972 (s. 76).

Københavnerbindingsværk. Kjeld Kayser. Nationalmuseets Købstadsundersøgelser. 1985 (s.161 og 216-219).

Københavns ældste butikker. Jan Møller. Strandbergs Forlag. 1997.

 

Links

Københavnske Jævnførelsesregistre 1689-2008 – læs her om ejendommens matrikelhistorie (søg under matrikelnummeret)

OIS – Den Offentlige Informationsserver – oplysninger om alle ejendomme på Indenforvoldene.dk kan søges her

 


Rettelser eller tilføjelser til indholdet på Indenforvoldene.dk bedes mailet til webmaster@indenforvoldene.dk