Grønnegade 12-12a-14 / Pistolstræde 10a-b

 

Billeder følger senest i september 2024


Opført: 1752-1753

Matrikelnummer: 286, Købmager Kvarter

Fredet: 1964

Arkitekt: ukendt / Karen Clemmensen, Ebbe Clemmensen og Jarl Heger


Beskrivelse

Denne godt 250 år gamle ejendom består af flere huse:

 

 

Mod Grønnegade ses det fire fag brede hus (nr.12), der er fordelt med kælder og fire etager samt en gennemgående gavlkvist.

Et bagved beliggende baghus fra før 1732 har en svale over til forhuset.  Huset er vist på s.226 i bogen Københavnerbindingsværk.

 

Grønnegade 14 blev for hattemager Bent Poulsen opført i 1752. Der er kælder og tre etager.

Et par bagved beliggende sidehuse er vist på s.225 i bogen Københavnerbindingsværk.

 

 

Ved siden af mod Pistolstræde ses ligeledes et forhus (nr.10), dog bygget over tre fag og med kælder samt tre etager. Den tre etager høje trappehus med svaler er helt igennem af træ. Begge huse samt det tilhørende trappehus antages opført for snustobaksfabrikanten Johannes Andreas Kohl.

 

 

Ejendommen blev i 1979 både restaureret og ombygget af arkitektparret Karen Clemmensen (1917-2001) og Ebbe Clemmensen (1917-2003) samt Jarl Heger (1929-1998) og førte i 1980 til Københavns Kommunes præmiering af ejendommen.

   


Vil du vide mere

 

Bøger, tidsskrifter m.v.

Historiske huse i det gamle København. Nationalmuseet. 1972 (s. 75).

Den præmierede by. Hans Helge Madsen og Otto Käszner. Arkitektens Forlag. 2003 (s. 265).

Københavnerbindingsværk. Kjeld Kayser. Nationalmuseets Købstadsundersøgelser. 1985 (s.146-147, 152 og 225-226).

Weilbachs Kunstnerleksikon. Red. Sys Hartmann m.fl. Forlagene Munksgaard og Rosinante. 1994-2000  Se webudgaven her

 

Links

Københavnske Jævnførelsesregistre 1689-2008 – læs her om ejendommens matrikelhistorie (søg under matrikelnummeret)

OIS – Den Offentlige Informationsserver – oplysninger om alle ejendomme på Indenforvoldene.dk kan søges her

 


Rettelser eller tilføjelser til indholdet på Indenforvoldene.dk bedes mailet til webmaster@indenforvoldene.dk