Gråbrødre Torv 13

 

Gråbrødre Torv 13 - lille - tv                    Gråbrødre Torv 13 - lille - th


Opført: 1732

Matrikelnummer: 105, Frimands Kvarter

Fredet: 1932

Arkitekt: ukendt


Beskrivelse

For murersvenden Hans Poulsen opførtes i 1732 dette ildebrandshus med kælder og tre etager. I 1784 fik ejendommen sin nuværende fjerde etage og tilligemed sin brede trekantsgavl.

På grund af fare for sammenstyrtning blev huset piloteret sidst i 1960erne og ved den lejlighed fandt Københavns Bymuseum (nu Københavns Museum) murværk fra det gamle Gråbrødrekloster. Den efterfølgende ombygning og indretning til restaurant (Bøf og Ost) blev forestået af arkitekten Hans Henrik Olrik (f.1932).

 

Gråbrødre Torv 13 - 1

Foto fra februar 2007

 

Gråbrødre Torv 13 - 2

Jernankre ses tre og tre mellem hver etage

Foto fra februar 2007

 

Gråbrødre Torv 13 - 3

Foto fra februar 2007

 

 

Virksomheder                    

Restaurant Bøf & Ost ligger her i nr. 13. I sommerhalvåret er der mod torvet opstillet borde og parasoller.

   


Vil du vide mere

 

Bøger, tidsskrifter m.v.

Arkitektur 1977 (nr.2). Arkitektens Forlag. 1977.

Historiske huse i det gamle København. Nationalmuseet. 1972 (s.81).

Hvem byggede hvad. Red. Harald Langberg. Politikens Forlag, 2.udgave. 1968 (bind 1, s.114).

Københavnerbindingsværk. Kjeld Kayser. Nationalmuseets Købstadsundersøgelser. 1985 (s.60).

Weilbachs Kunstnerleksikon. Red. Sys Hartmann m.fl. Forlagene Munksgaard og Rosinante. 1994-2000  Se webudgaven her

 

Links

Københavnske Jævnførelsesregistre 1689-2008 – læs her om ejendommens matrikelhistorie (søg under matrikelnummeret)

OIS – Den Offentlige Informationsserver – oplysninger om alle ejendomme på Indenforvoldene.dk kan søges her

 


Rettelser eller tilføjelser til indholdet på Indenforvoldene.dk bedes mailet til webmaster@indenforvoldene.dk