Gråbrødre Torv 1 / Niels Hemmingsens Gade 15

Fiskebløderhuset  

 

Gråbrødre Torv 1 - Niels Hemmingsens Gade 15 - lille - tv                    Gråbrødre Torv 1 - Niels Hemmingsens Gade 15 - lille - th


Opført: 1731-1732

Matrikelnummer: 111, Frimands Kvarter

Fredet: 1924

Arkitekt: ukendt


Beskrivelse

Matriklen består af et hjørnehus samt et forhus, der begge opførtes 1731-1732:

 

 

Hjørnehuset Gråbrødre Torv 1 blev for fiskebløderen* og øltapperen Hans Lou opført 1731-1732 med kælder og tre etager. Fire fag vender mod Gråbrødre Torv og fem i gavlen mod Niels Hemmingsens Gade. Bemærk indskiftstavlen som Hans Lou i 1732 fik indmuret over døren mod Gråbrødre Torv: “Hvad Ilden har Gud igen beskiert“. Initialerne er fra den senere ejer, Jørgen Jensen Pinvig.

*En fiskebløder udblødte de tørrede fisk i kalkvand.

 

Gråbrødre Torv 1 - Niels Hemmingsens Gade 15 - 1

Hjørneejendommen Gråbrødre Torv 1 samt Niels Hemmingsens Gade 15

Foto fra oktober 2005

 

Gråbrødre Torv 1 - Niels Hemmingsens Gade 15 - 3

Foto fra februar 2007

 

Gråbrødre Torv 1 - Niels Hemmingsens Gade 15 - 4

Facaden til Gråbrødre Torv

Foto fra februar 2007

 

Gråbrødre Torv 1 - Niels Hemmingsens Gade 15 - 5

Foto fra februar 2007

 

Gråbrødre Torv 1 - Niels Hemmingsens Gade 15 - 6

Indskriftstavlen over døren til Gråbrødre Torv 1

Foto fra februar 2007

 

Gråbrødre Torv 1 - Niels Hemmingsens Gade 15 - 7

Foto fra februar 2007

 

 

Forhuset Niels Hemmingsens Gade 15 er et syv fag langt bindingsværkshus med kælder og tre etager, der som Gråbrødre Torv 1 blev opført 1731-1732 for fiskebløderen Hans Lou.

 

Gråbrødre Torv 1 - Niels Hemmingsens Gade 15 - 8

Niels Hemmingsens Gade 15

Bemærk den bevarede luge i den firkantede gavl

Foto fra februar 2007

 

Gråbrødre Torv 1 - Niels Hemmingsens Gade 15 - 9

Foto fra februar 2007

 

 

Beboere

Boghandleren C. A. Reitzel (1789-1853) var i Gråbrødre Torv 1 bosiddende i 1823.

Efter 15 års ansættelse hos en boghandler i Klareboderne grundlagde han i 1819 sin boghandler- og forlagsvirksomhed. Han byggede selv sin virksomhed op fra bunden og fik med tiden en betydelig position, der kronedes med titlen som Universitetsboghandler.

Man kan med rette kalde Reitzel for den litterære guldalders forlægger, da stort set alle af tidens store litterære navne udgav sine bøger på hans forlag. Især digteren Christian Winther (1796-1876) var en flittig gæst i den elskværdige Reitzels boglade, der tillige virkede som litterært mødested om stort og småt. Reitzel var i 1837 medstifter af Boghandlerforeningen og var flere gange dens formand.

Med senere adresser i både Købmagergade 44 (nedrevet) fra 1827 til 1853 og Løvstræde 7 fra 1853 til 1937 flyttede virksomheden i 1938 til Nørregade 20, hvor selve boghandelen lukkede i 2009.

Reitzel, C. A.

      C. A. Reitzel

 

 

Virksomheder                    

Ejendommen blev opført for fiskebløderen og øltapperen Hans Lou, der herfra drev sit fiskebløderi. En fiskebløder udblødte de tørrede fisk i kalkvand og solgte dem. Fiskeblødererhvervet var sammen med bl.a. garverne medvirkende til den omfattende stank i de københavnske gader, når der fra disse virksomheder blev lukket vand ud i rendestenene.

Hans Lou døde 49 år gammel i 1739, men forretningen blev videreført af slægten, indtil den i 1765 blev overtaget af brødrene Thomas og Jørgen Jensen Pinvig, hvis initialer man i øvrigt kan se på stenen fra 1732. Via ægteskab med den daværende ejers datter, Regine, overtoges virksomheden af bogtrykkersvenden Anders Nissen, der i 1827 fik borgerskab som fiskebløder.

Efterkommere af ham drev fiskebløderforretningen frem til 1894, men ejendommen kaldes altså stadig Fiskebløderhuset.

 


Vil du vide mere

 

Bøger, tidsskrifter m.v.

233 danske borgerhuse. Allan Tønnesen. Gyldendal. 1979 (s.34).

Danmarks ældste Forretninger. Krak. 1915.

Dansk Biografisk Leksikon. Red. Svend Cedergreen Bech. Gyldendal, 3.udgave. 1979-1984  Se webudgaven her

Historiske huse i det gamle København. Nationalmuseet. 1972 (s.78).

Historiske meddelelser om København. 2.række II. Københavns Kommunalbestyrelse. 1925.

Hvem byggede hvad. Red. Harald Langberg. Politikens Forlag. 1968, 2.udgave (bind 1, s.111-112).

Minderige huse – kendte mænd og kvinders boliger. Kraks Forlag. 1922.

 

Links

Københavnske Jævnførelsesregistre 1689-2008 – læs her om ejendommens matrikelhistorie (søg under matrikelnummeret)

OIS – Den Offentlige Informationsserver – oplysninger om alle ejendomme på Indenforvoldene.dk kan søges her

 


Rettelser eller tilføjelser til indholdet på Indenforvoldene.dk bedes mailet til webmaster@indenforvoldene.dk