Gothersgade 38-42

 

Gothersgade 38-42 - lille - tv                    Gothersgade 38-42 - lille - th


Opført: 1838 / 1846

Matrikelnummer: 10, Sankt Annæ Vester Kvarter

Fredet: nej

Arkitekt: ukendt


Beskrivelse

Gothersgade 38-42 består af henholdsvis to forhuse samt et hjørnehus, der hver for sig er beskrevet nedenfor:

 

Gothersgade 38-42 - 1

Gothersgade 38-42

Foto fra oktober 2007

 

 

Den blåmalede Gothersgade 38 blev opført før 1712 i bindingsværk og fordeler sig med kælder samt fire etager. Oprindelig var der kun to etager, men i 1785 tilbyggede man to etager samt firefagskvisten og gadesiden blev grundmuret. Et billede af forhusets bagside kan ses på s.313 i bogen Københavnerbindingsværk.

 

Gothersgade 38-42 - 2

Gothersgade 38

Foto fra oktober 2007

 

 

Den gulmalede Gothersgade 40 fordeler sig med kælder samt fire etager. På den fire fag brede facade er midterfagene i fremspring – en såkaldt midtrisalit. Både opførelsesåret og arkitekten er ukendt.

 

Gothersgade 38-42 - 3

Gothersgade 40

Foto fra oktober 2007

 

 

Gothersgade 42 blev opført i 1846 med kælder og fem etager. Fire fag vender til Gothersgade, et skråt hjørnefag samt seks fag til Adelgade.

 

Gothersgade 38-42 - 4

Gothersgade 42

Bemærk øverst de små, atypiske vinduer for et så gammelt hus som dette

Foto fra oktober 2007

 

Gothersgade 38-42 - 5

Foto fra oktober 2007

 

Beboere

Skippersønnen C. F. Sørensen (1818-1879) var oprindelig maleruddannet og først som 28-årig blev han optaget på Kunstakademiets modelskole. Det er som marinemaler, at C. F. Sørensen huskes og hans inspirationer kom ikke blot fra land, men han studerede mange gange til søs om sommeren, der om vinteren omsattes til malerier.

Det var fortrinsvis i farvande som Kattegat, Nordsøen og Skagerrak, at han hentede sine motiver, men også fra deciderede studieophold i bl.a. England, Tyskland, Frankrig og Italien. Fra både Island og Færøerne stammer også en del malerier fra 1874. I forhold til Eckersbergs detaljerede marineværker, lagde C. F. Sørensen i højere grad vægt på naturens elementer, som eksempelvis høje bølger og vejrforhold.

Han blev medlem af Kunstakademiet i 1856 og udnævntes 1869 til titulær professor.

C. F. Sørensen boede her i årene 1848-1849.

Sørensen, C. F.

      C. F. Sørensen

 

Et udvalg af C. F. Sørensens værker ses herunder:

C. F. Sørensen (1818-1879)

Kystparti med stejle klinter, i forgrunden fiskerdreng

public domain

 

C. F. Sørensen (1818-1879)

Parti fra Øresund, i baggrunden Tibberup Mølle og Kronborg, i forgrunden koner, der vasker

1878 – public domain

 

C. F. Sørensen (1818-1879)

Et vrag på Jyllands vestkyst ved solnedgang

1847 – Statens Museum for Kunst, www.smk.dk – public domain

 

C. F. Sørensen (1818-1879)

Affæren ud for Svinemünde 17. marts 1864

1864 – Det Nationalhistoriske Museum på Frederiksborg Slot – public domain

 

 

Virksomheder                    

På hjørnet af Gothersgade og Adelgade har Møller & Mammens isenkram- og værktøjshandel ligget i mange år. Firmaet blev grundlagt tilbage i 1876.

   


Vil du vide mere

 

Bøger, tidsskrifter m.v.

Københavnerbindingsværk. Kjeld Kayser. Nationalmuseets Købstadsundersøgelser. 1985 (s.154, 156, 160-161 og 313).

 

Links

Københavnske Jævnførelsesregistre 1689-2008 – læs her om ejendommens matrikelhistorie (søg under matrikelnummeret)

OIS – Den Offentlige Informationsserver – oplysninger om alle ejendomme på Indenforvoldene.dk kan søges her

 


Rettelser eller tilføjelser til indholdet på Indenforvoldene.dk bedes mailet til webmaster@indenforvoldene.dk