Gothersgade 3-5

 

Gothersgade 3-5 - lille - tv                    Gothersgade 3-5 - lille - th


Opført: før 1735

Matrikelnummer: 351, Købmager Kvarter

Fredet: nej

Arkitekt: ukendt


Beskrivelse

Gothersgade 3-5 består af to forhuse samt et sidehus:

 

 

Forhuset til nr.3 blev opført før 1735 i to etager og købtes i 1764 af Ole Madsen Riis, der opdelte bindingværksbygningen i to huse (nuværende.nr.3-5). Huset blev da grundmuret og forhøjet med en etage. Den nuværende fjerde etage blev dog først påbygget i 1790.

 

Gothersgade 3-5 - 1

Gothersgade 3

Foto fra april 2009

 

Gothersgade 3-5 - 2

Foto fra april 2009

 

Gothersgade 3-5 - 3

Foto fra april 2009

 

 

Sidehuset er fra før 1735. Der er ikke undersøgt yderligere oplysninger om dette hus (pr. 18.januar 2023).

 

 

Forhuset til nr.5 har samme bygningshistorie som nr.3, men tredje og fjerde etage blev antagelig først tilføjet omkring 1800.

 

Gothersgade 3-5 - 4

Gothersgade 5

Foto fra august 2007

 

Gothersgade 3-5 - 5

Foto fra august 2007

 

Gothersgade 3-5 - 6

Foto fra august 2007

   


Vil du vide mere

 

Bøger, tidsskrifter m.v.

Historiske huse i det gamle København. Nationalmuseet. 1972 (s. 70).

Københavnerbindingsværk. Kjeld Kayser. Nationalmuseets Købstadsundersøgelser. 1985 (s.231).

 

Links

Københavnske Jævnførelsesregistre 1689-2008 – læs her om ejendommens matrikelhistorie (søg under matrikelnummeret)

OIS – Den Offentlige Informationsserver – oplysninger om alle ejendomme på Indenforvoldene.dk kan søges her

 


Rettelser eller tilføjelser til indholdet på Indenforvoldene.dk bedes mailet til webmaster@indenforvoldene.dk