Gothersgade 15

 

Gothersgade 15 - lille - tv                    Gothersgade 15 - lille - th


Opført: før 1739

Matrikelnummer: 346, Købmager Kvarter

Fredet: nej

Arkitekt: ukendt


Beskrivelse

Det syv fag brede Gothersgade 15 blev opført før 1739 med kælder og tre etager. Huset er bygget over syv fag og regnet fra 1853 har huset haft sit nuværende udseende.

 

Gothersgade 15 - 1

Foto fra april 2009

 

Gothersgade 15 - 2

Foto fra april 2009

 

Gothersgade 15 - 3

Foto fra april 2009

 

 

Beboere

Officeren og kunstmaleren S. P. L. Schack (1811-1864) var omkring 1848 bosiddende her i nr.15. 

Den militære løbebane begyndte allerede i 1821, hvor han som 10-årig blev landkadet, sekondløjtnant i 1830 og premierløjtnant 1839 for så i 1842 at blive afskediget. Dog vendte han tilbage i 1848, hvor han deltog i Treårskrigen og fik rang af kaptajn i 1850.

I 1860 udnævntes han til kaptajnvagtmester i Rendsborg, hvor han forfremmedes til major. Krigen i 1864 deltog han som bataljonskommandør i slaget ved Dybbøl, men blev hårdt såret og blev flyttet til København, hvor han døde få dage efter.

Det var som kunstmaler, at Schack blev et navn, hvor han gjorde sig gældende med både portræt- og genrebilleder. Han gjorde flere studier ved Kunstakademiet i perioden 1835-1840 og modtog ad flere omgange privatundervisning af  C. W. Eckersberg (1783-1853), der siden 1818 havde professor ved Kunstakademiet. Schack modtog den lille sølvmedalje i 1839 og den store sølvmedalje i 1840.

Herfra flyttede han til en ejendom i Overgaden Oven Vandet 2, der senere blev nedrevet.

     S. P. L. Schack

 

Et lille udvalg af Schacks malerier vises herunder:

Sophus Schack (1811-1864)

Fattige børn synger i en gård en vinterdag

1838 – Thorvaldsens Museum – public domain

 

Sophus Schack (1811-1864)

Søbysøgaard set fra Nørre Søby Kirke

årstal ikke angivet – public domain

 


Vil du vide mere

 

Bøger, tidsskrifter m.v.

Historiske huse i det gamle København. Nationalmuseet. 1972 (s. 71-72).

Minderige huse – kendte mænd og kvinders boliger. Kraks Forlag. 1922.

Weilbachs Kunstnerleksikon. Red. Sys Hartmann m.fl. Forlagene Munksgaard og Rosinante. 1994-2000  Se webudgaven her

 

Links

Københavnske Jævnførelsesregistre 1689-2008 – læs her om ejendommens matrikelhistorie (søg under matrikelnummeret)

OIS – Den Offentlige Informationsserver – oplysninger om alle ejendomme på Indenforvoldene.dk kan søges her

 


Rettelser eller tilføjelser til indholdet på Indenforvoldene.dk bedes mailet til webmaster@indenforvoldene.dk