Gammel Strand 48 / Læderstræde 15

Isenbergs Gård – Kunstforeningen       

 

Gammel Strand 48 - Læderstræde 15 - lille - tv                     Gammel Strand 48 - Læderstræde 15 - lille - th


Opført: 1750-1751 / 1796

Matrikelnummer: 14, Strand Kvarter

Fredet: 1918

Arkitekt: Philip de Lange / J. C. Taubert / Jørgen Rohweder


Beskrivelse

Matriklen består af for-, side- og baghuse, der alle ses beskrevet nedenfor:

 

 

Gammel Strand 48 opførtes 1750-1751 i to etager af murermester Philip de lange (1704-1766) for grosserer Peter Isenberg. Som en følge af bybranden i 1795 istandsatte bygmester Johan Christian Taubert (ca.1746-ca.1798) hele ejendommen og forhøjede den til de nuværende tre etager.

Bemærk den fine sandstensportal som i 1750 udførtes af stenhuggeren Andreas Gercken den Yngre (1710-1754). Ligeså seværdig ses barokkvisten der dog er fra 1930 og blev udført af en Rasmus Jensen. En ombygning af ejendommen foretoges i 1954 under ledelse af arkitekten Jørgen Rohweder (1904-1994).

 

Gammel Strand 48 - Læderstræde 15 - 1

Foto fra november 2008

 

Gammel Strand 48 - Læderstræde 15 - 2

Trefagskvisten er fra 1930

Foto fra november 2008

 

Gammel Strand 48 - Læderstræde 15 - 3

Gerckens fine sandstensportal

Foto fra november 2008

 

Gammel Strand 48 - Læderstræde 15 - 4

Foto fra november 2008

 

Gammel Strand 48 - Læderstræde 15 - 5

Foto fra november 2008

 

 

Bygmester Johan Christian Taubert (ca.1746-ca.1798) opførte i 1796 desuden til Læderstræde 15 både forhuset og de to sidehuse:

 

 

Forhuset til Læderstræde 15 blev opført med kælder samt tre etager og er bygget over syv fag. Mellem første og anden sal ses en a´ la greque-bort. Der foreligger for øjeblikket hverken billeder eller yderligere oplysninger om forhuset (pr. 31.januar 2023).

 

Sidehuset til Læderstræde 15 står som forhuset opført med kælder og tre etager, men er bygget over tre fag. Der foreligger for øjeblikket hverken billeder eller yderligere oplysninger om forhuset (pr. 31.januar 2023).

 

 

Beboere

J. C. Hansen (1812-1880), der var kongelig skuespiller, boede i Gammel Strand 48 i perioden 1841-1844.

Hansen, J. C.

       J. C. Hansen

 

Grundlæggeren af Zahles Skole – institutbestyrerinden Nathalie Zahle (1827-1913) – havde på 1. og 2.sal i perioden 1856-1877 både sit hjem og sin skole i Gammel Strand 48 (nr.14 indtil 1859).  

Danmarks første kvindelige læge Nielsine Nielsen (1850-1916) kom her på besøg som ganske ung. Hun var af lægen og politikeren C. E. Fenger (1814-1884) blevet rådet til, at tale med personer, som ville kunne få betydning for hendes fremtidige studier.

Hun beretter bl.a. følgende i sine erindringer:

Først lod hun mig vente i henved 2 Timer i et Forværelse eller Dagligstue, hvor nogle ældre Lærerinder gik omkring med strenge Miner og talte med hinanden eller besøgende. Jeg hørte dem tale flere Gange og i forskellige Sammenhæng om “vore egne”, og da altid meget rosende. Da jeg endelig blev lukket ind i den tilstødende Stue, saa jeg en lille, sur Dame, der modtog mig meget strengt og gav sig til at tale meget nedsættende om det Skolepensionat, hvor jeg havde faaet min Uddannelse. Og da hun her ikke fandt nogen Modsigelse, begyndte hun at docere for mig, hvorledes en kvindelig Læge skulde gaa klædt og endte med at sige: saaledes som jeg er paaklædt. og egentlig smagfuld var hendes Paaklædning ikke. Hun havde et stort, trekantet, mørkt, strikket Uldtørklæde med en hvid Bort knyttet om Livet, og dette gjorde jo ikke hendes lille, runde Person meget elegant. Endelig sluttede hun af med at sige med en meget nedladende Mine, at nu kunde jeg jo skrive min Ansøgning, saa skulde hun “se den igennem” og lade den gaa videre. <men da jeg saa fortalte hende, at den allerede var indgivet, blev hun ivrig og skulde have at vide, hvorledes det var foregaaet. At se hendes Minespil, da hun hørte, at Fenger (red. C. E. Fenger) personlig havde afleveret den til sin Ven Kultusminister Hall (red. C. C. Hall), var interessant. – Hun blev nu Venligheden selv, og fulgte mig helt ud paa Trappegangen og bad mig endelig ikke omtale de nedsættende Ytringer, hun havde brugt om Skolepensionatet. “Jeg staar mig ikke selv godt med dem” var mit afsluttende svar. – Da jeg gik ned ad Trappen, følte jeg tydelig, at jeg ikke hørte til “hendes egne” – og endnu mere, at jeg var glad derved”.

     Nathalie Zahle

 

På adressen Læderstræde 15, 2.sal boede chokoladefabrikanten Anthon Berg (1829-1916) omkring 1888.

 

 

Virksomheder                    

Ejendommen er hjemsted for Kunstforeningen, der købte ejendommen i 1941. Foreningen har ikke en permanent udstilling, men derimod afholder fem årlige udstillinger. Den blev grundlagt i 1825 og har gennem tiden præget det københavnske kunstliv. Listen over kunstnere der har udstillet her er på det nærmeste endeløs, men nævnes kan bl.a. den franske maler Paul Gauguin, der i en årrække var gift med danskeren Mette Gauguin (f. Gad). Gauguin udstillede her i en uges tid i maj 1885.

Fotografisk Center har ligesom Kunstforeningen til huse her i ejendommen.

 

Gammel Strand 48 - Læderstræde 15 - 6 - Annonce fra Illustreret Tidende nr.5, 31.oktober 1886

Annonce fra Illustreret Tidende nr.5, 31.oktober 1886

   


Vil du vide mere

 

Bøger, tidsskrifter m.v.

233 danske borgerhuse. Allan Tønnesen. Gyldendal. 1979 (s.29-30).

Architectura 22. Arkitekturhistorisk Årsskrift. Selskabet for Arkitekturhistorie. København. 2000.

Dansk Biografisk Leksikon. Red. Svend Cedergreen Bech. Gyldendal, 3.udgave. 1979-1984  Se webudgaven her

Historiske huse i det gamle København. Nationalmuseet. 1972 (s. 66).

Huse og mennesker. Strejftog i det gamle København. Georg Nygaard. Foreningen Fremtiden. 1941 (hæfte II).

Hvem byggede hvad. Red. Harald Langberg. Politikens Forlag, 2.udgave. 1968 (bind 1, s.98-99).

Impressionismen og Norden. Torsten Gunnarsson m.fl. Statens Museum for Kunst. 2003.

København før og nu – og aldrig. Red. Bo Bramsen. Forlaget Palle Fogtdal A/S. 1996-1999 (bind 4).

Københavnske borgerhuse. Hans Henrik Engqvist. Jul. Gjellerups Forlag. 1948.

Minderige huse – kendte mænd og kvinders boliger. Kraks Forlag. 1922.

Nielsine Nielsens Erindringer – Danmarks første kvindelige læge. Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck. 1985 (s.30-32).

Weilbachs Kunstnerleksikon. Red. Sys Hartmann m.fl. Forlagene Munksgaard og Rosinante. 1994-2000  Se webudgaven her

 

Links

Københavnske Jævnførelsesregistre 1689-2008 – læs her om ejendommens matrikelhistorie (søg under matrikelnummeret)

OIS – Den Offentlige Informationsserver – oplysninger om alle ejendomme på Indenforvoldene.dk kan søges her

 


Rettelser eller tilføjelser til indholdet på Indenforvoldene.dk bedes mailet til webmaster@indenforvoldene.dk