Gammel Strand 42

 

Gammel Strand 42 - lille - th                    Gammel Strand 42 - lille - tv


Opført: 1799-1800

Matrikelnummer: 11, Strand Kvarter

Fredet: 1945

Arkitekt: Christopher Crane


Beskrivelse

For købmanden Claus Saabye blev for-, side- og baghuset opført i årene 1799-1800 af tømrermesteren Christopher Crane (1777-1841):

 

 

Forhuset er bygget over fire fag og står fordelt på kælder samt fire etager. Kælder- og stueetagen er gråpudset, mens den øvrige facade er mursten.

 

Gammel Strand 42 - 1

Forhuset fordeler sig på kælder samt fire etager

Foto fra november 2008

 

Gammel Strand 42 - 2

Forhusets øverste etager

Foto fra november 2008

 

Gammel Strand 42 - 3

Stue- og kælderetagen er gråpudset

Foto fra november 2008

 

Gammel Strand 42 - 4

Foto fra november 2008

 

 

Sidehuset har også kælder og fire etager, men er bygget over fag og har tillige et smigfag. Der foreligger for øjeblikket ingen billeder af sidehuset (pr. 30.januar 2023).

 

Baghuset er som de øvrige huse med kælder samt fire etager og er bygget over fire fag. Der foreligger for øjeblikket ingen billeder af baghuset (pr. 30.januar 2023).

 

 

Beboere

Agent Hans Holck (1726-1783), der grundlagde vejviseren for København, boede i huset omkring 1782.

       Hans Holck

 

I årene 1817-1818 var Gammel Strand 42 bolig for professor Ludvig Jacobson (1783-1842). Han flyttede herfra til Pilestræde.

   Ludvig Jacobson

 

Contre Admiral L. F. Lassen (1756-1837) havde her sin adresse fra 1834 og til sin død i 1837.

Under Slaget på Reden den 2.april 1801 var han chef for blokskibet Prøvestenen og udøvede en heltemodig indsats mod englænderne, idet han blev til blokskibet var sønderskudt, hvorefter kun to kanoner var brugelige. Lassen forlod det herefter med det meste af besætningen.

Han fortsatte karrieren indtil 1815, hvor hans stilling blev sparet væk. Dog havde man ikke glemt Lassens bedrifter og han fik efter sin afskedigelse titel af kontreadmiral med en pension svarende til sin løn; han fik siden årligt et større økonomisk tillæg.

        L. F. Lassen

 

Årene 1840-1843 var Gammel Strand 42 bopæl for juraprofessoren F.C. Bornemand (1810-1861).

Han var cand.jur. fra 1833 og blev ansat som volontør i kancelliet (centraladministrationen), hvorefter han med den senere biskop Hans Martensen (1808-1884) drog ud på føromtalte studierejse.

I 1839 blev Bornemand lektor ved det juridiske fakultet, hvor han påbegyndte sine filosofiske behandlinger af retsvidenskaben, der først og fremmest omhandlede strafferetten og arveretten, hvoraf størstedelen først blev udgivet efter hans død. Fra 1840 var han ekstraordinær professor, fra 1844 ordinær professor og ad flere omgange universitetets rektor.

F. C. Bornemand var søn af den ligeledes retslærde M. H. Bornemand (1776-1840) og dermed bror til teologiprofessoren J. A. Bornemand (1813-1890).

Bornemand, F. C.

  F. C. Bornemand

 

Kunstmaleren Harald Slott-Møller (1864-1937) boede her med sin kone Agnes Slott-Møller (f. Rambusch; 1862-1937) omkring 1908.    

Slott-Møller, Harald

  H. Slott-Møller

 

Herunder ses et udvalg af Harald Slott-Møllers værker:

Harald Slott-Møller (1864-1937)

Primavera

1901 – Nordjyllands Kunstmuseum – public domain

 

Harald Slott-Møller (1864-1937)

titel ikke angivet (undersøges senere!)

1919 – public domain

 

Harald Slott-Møller (1864-1937)

Sommerdag

1888 – public domain

 

Harald Slott-Møller (1864-1937)

Georg Brandes forelæser på Københavns Universitet, 1889

1889-1890 – Det Kongelige Bibliotek – public domain

 

Harald Slott-Møller (1864-1937)

Foråret

1896 – Hirschsprungske Samling – public domain

 

Harald Slott-Møller (1864-1937)

Fattigfolk. I dødens venteværelse

1888 – Statens Museum for Kunst, www.smk.dk – public domain

 

Harald Slott-Møller (1864-1937)

Pigen der finder guldhornet

1906 – Haderslev museum – public domain

Kirsten Svendsdatter der fandt det første af de to guldhorn, som i 1802

blev stjålet fra Kunstkammeret i København (nu Rigsarkivet) 

 

Kunstmaleren Agnes Slott-Møller (f. Rambusch; 1862-1937) boede her med sin mand Harald Slott-Møller (1864-1937) omkring 1908.

Slott-Møller, Agnes

Agnes Slott-Møller

 

Ægtemanden Harald Slott-Møller malede 1887 dette fine portræt af sin hustru:

Harald Slott-Møller

Min hustru

1887 – public domain

 

Herunder ses et udvalg af Agnes Slott-Møllers egne værker:

Agnes Slott-Møller (1862-1937)

Ebbe Skammelsen i bryllupsgården

Maleri fra 1910 – privateje – public domain

 

Agnes Slott-Møller (1862-1937)

En ung kvinde ved et kniplebræt

Maleri fra 1885 – privateje – public domain

 

Agnes Slott-Møller (1862-1937)

Herregården Kaas i Salling

Maleri fra 1895 – Hirschsprungske Samling – public domain

 

Agnes Slott-Møller (1862-1937)

Niels Ebbesen

Maleri fra 1893 – Randers Kunstmuseum – public domain

 


Vil du vide mere

 

Bøger, tidsskrifter m.v.

Dansk Biografisk Leksikon. Red. Svend Cedergreen Bech. Gyldendal, 3.udgave. 1979-1984  Se webudgaven her

Historiske huse i det gamle København. Nationalmuseet. 1972 (s. 65-66).

Minderige huse – kendte mænd og kvinders boliger. Kraks Forlag. 1922.

Weilbachs Kunstnerleksikon. Red. Sys Hartmann m.fl. Forlagene Munksgaard og Rosinante. 1994-2000  Se webudgaven her

 

Links

Københavnske Jævnførelsesregistre 1689-2008 – læs her om ejendommens matrikelhistorie (søg under matrikelnummeret)

OIS – Den Offentlige Informationsserver – oplysninger om alle ejendomme på Indenforvoldene.dk kan søges her

 


Rettelser eller tilføjelser til indholdet på Indenforvoldene.dk bedes mailet til webmaster@indenforvoldene.dk