Frederiksholms Kanal 29 / Christians Brygge 12 / Tøjhusgade 3

Krigsmuseet, Kongernes Lapidarium, Christian IV´s Bryghus m.fl.

 

Billeder følger senest i september 2024


Opført: 1598-1604/1770 / 1863 / 1900

Matrikelnummer: 111, Strand Kvarter

Fredet: 1918 / 1945

Arkitekt: J. H. Nebelong


Beskrivelse

På grunden er der fire bygninger der alle er beskrevet nedenfor:

 

 

Fra 1604 stammer det såkaldte Tøjhus, der i dag rummer det spændende Krigsmuseet i dette kulturelle centrum med bl.a. Rigsarkivet, Det Kongelige Bibliotek, Teatermuseet m.fl. Tøjhuset blev bygget som våbenlager/rustkammer for Christian IV (1577-1648) og er med sin længde på 163 meter opført med røde mursten i to etager.

Forårsaget af en brand februar 1647 i nabohuset Svovlhuset blev Tøjhuset antændt og betød, at alt brændte over Kanonhallens hvælvinger. Først i 1655 stod det genopbygget.

Den forbinder Tøjhusgade (nr.3) med Christians Brygge (nr.12). I nederste etage kommer man via porten ind i museet, som i den 111 meter lange Kanonhallen har opstillet århundreders svære artilleri. I øverste etage findes en stor samling af håndvåben, rustninger m.v.

Billedtekst: Begge af Tøjhusets endegavle blev af J. H. Nebelong ændret i 1862 således, at den dels berappedes med puds. Læs mere på museets hjemmeside www.thm.dk

 

I museets gård op mod Christians Brygge stod Istedløven, der blev udført i 1862 af billedhuggeren H. W. Bissen (1798-1868).

 

Mod Frederiksholms Kanal ligger med det enorme tegltag Christian IV´s bryghus, der blev bygget på en her liggende bastion. I stueetagen ses skansemurene fra omtalte bastion. Det oprindelige bryghus fra 1616-1618 brændte i 1632 og 1767 og sidst genopført i 1770.

Det skal understreges at der i det nuværende bryghus aldrig har været brygget en eneste dråbe øl! I 2014 åbnede Labidariet i det gamle bryghus.

 

Christians Brygge 12 - Frederiksholms Kanal 29 - Tøjhusgade 3 - postkort 1

Bryghuset ligger ud til Frederiksholms Kanal

Postkort nr.160 udgivet af Frits Benzen – ca.1910

 

Christians Brygge 12 - Frederiksholms Kanal 29 - Tøjhusgade 3 - postkort 2

Frederiksholms Kanal set mod Marmorbroen; Bryghuset ses til højre

Postkort fra 1910

 

 

Frederiksholms Kanal 29 er fra 1863 og opført i to etager. I alt er der ca.520 kvm.

 

 

Virksomheder                    

Ved genopførelsen af bryghuset i 1770 fik den status af depot for marinen, men fra 1800 blev den depot for hæren.

Tøjhusmuseet er et museum hvor man bl.a. kan bese håndvåben, sværd, uniformer og rustninger. er et militærhistorisk museum, der har ligget her siden 1838, hvor den bar navnet Den Historiske Våbensamling, men blev først et egentligt museum i 1928. Fra 2004 blev Tøjhusmuseet lagt sammen med Orlogsmuseet under det noget kønsløse navn Statens Forsvarshistoriske Museum og fra 2014 indgik de to museer, som en del af Nationalmuseet.

Til begyndelsen af 1900-tallet havde Hærens Tøjhus til huse i Tøjhuset og udgjorde forsvarets centrale våbenlager.

 

 


Vil du vide mere

 

Bøger, tidsskrifter m.v.

Historiske huse i det gamle København. Nationalmuseet. 1972.

Hvem byggede hvad. Red. Harald Langberg. Politikens Forlag, 2.udgave. 1968 (bind 1).

København før og nu – og aldrig. Forlaget Palle Fogtdal A/S. 1996-1999. Red. Bo Bramsen (bind 1, s. 268-273).

Weilbachs Kunstnerleksikon. Red. Sys Hartmann m.fl. Forlagene Munksgaard og Rosinante. 1994-2000  Se webudgaven her

 

Links

Kongernes Lapidarium

Københavnske Jævnførelsesregistre 1689-2008 – læs her om ejendommens matrikelhistorie

OIS – Den Offentlige Informationsserver – oplysninger om alle ejendomme på Indenforvoldene.dk kan søges her

Tøjhusmuseet

 


Rettelser eller tilføjelser til indholdet på Indenforvoldene.dk bedes mailet til webmaster@indenforvoldene.dk