Frederiksgade 8

 

Billeder følger senest i september 2024


Opført: 1886

Matrikelnummer: 353, Sankt Annæ Øster Kvarter

Fredet: 1984

Arkitekt: Ferdinand Meldahl


Beskrivelse

Denne yderst elegante ejendom fra 1886 består af forhus og to sidehuse og hører til de eksklusive ejendomme, som fra ca.1875 til 1885 blev rejst under ledelse af arkitekten og byplanlæggeren Ferdinand Meldahl (1827-1908).

Ejendommene danner sammen en bue omkring Marmorkirken og skaber derved en exceptionel arkitektonisk helhed for området. Marmorkirken, der dengang stod som den aldrig fuldførte Frederiks Kirke samt de omkringliggende grunde blev i 1874 opkøbt af bankdirektøren C. F. Tietgen (1829-1901).

For at finansiere opbygningen af kirken lod han under Ferdinand Meldahls ledelse opføre herskabelige ejendomme omkring kirken. Hele projektet stod færdigt i 1886, altså 10 år før Marmorkirken stod endeligt opført.

At Tietgens kongstanker vedrørende projektet ikke blev optimalt, vidner den tomme plads på det fjerde hjørne og de følgende huse til Store Kongensgade om. Husejerne forlangte dengang en langt højere pris end Tietgens tilbud, så området står i dag som Tietgens Ærgelser, da han netop ønskede at fuldføre sit ejendomsprojekt omkring hele Marmorkirken. Forhuset, sidehusene samt støbejernsgitteret omkring forhaven blev alle fredet i 1984.

 

 

Beboere

Kunstmaleren Lauritz Tuxen (1853-1927) ses som beboer her i 1896-udgaven vejviseren for København. I 1892 udnævntes han til professor ved Kunstakademiet. Tuxen mestrede at skildre monumentale begivenheder, hvilket gav ham store opgaver rundt om i Europa. Hans kendteste maleri er Christian IX og dronning Louise med familie i havesalen på Fredensborg som han færdiggjorde i 1886.

Allerede i 1870 var Tuxen på Skagen under et studieophold i forbindelse med sin uddannelse på Kunstakademiet.  Fra Skagen stammer en del af hans værker, som kan ses nedenfor.

Den belgiskfødte Ursula Baisieux (1862-1899) var Tuxens første kone med hvem han fik døtrene Paula (1887-1899), Elsa (1892-1896), Yvonne (1894-1987) og Nina (1898-1982).

     Lauritz Tuxen

 

Nedenfor ses et udvalg af Tuxens værker:

Lauritz Tuxen (1853-1927)

Christian IX og dronning Louise med familie i havesalen på Fredensborg

1883-1885 – Amalienborgmuseet – public domain

 

Lauritz Tuxen (1853-1927)

Prins Carl og prinsesse Maud’s bryllup 1896

1897 – The Royal Collection, Buckingham Palace – public domain

 

Lauritz Tuxen (1853-1927)

Man rejser sig fra bordet

1906 – Privateje – public domain

Motivet er et aftenselskab hos familien Moresco

 

Lauritz Tuxen (1853-1927)

Modelstudie i Bonnats atelier

1877 – public domain

 

Lauritz Tuxen (1853-1927)

Arkonas indtagelse 1169

1894 – Det Nationalhistoriske Museum på Frederiksborg Slot i Hillerød – public domain

 

Lauritz Tuxen (1853-1927)

Ursula og Frederikke Tuxen på Skagen Sønderstrand

1917 – privateje – public domain

 Den lille pige på maleriet er Tuxens barnebarn Ursula, der var datter af Yvonne. Damen på maleriet er Tuxens kone Frederikke. Tuxen var på Skagen allerede i 1870 og blev siden venner med bl.a. P. S. Krøyer. Fra Skagen stammer en del af hans værker, hvorfra ovenstående samt de fire nedenstående er eksempler på.

 

Lauritz Tuxen (1853-1927)

Ved frokosten. Frederikke og Nina Tuxen i Villa Dagminne

Skagen Museum – public domain

Dette maleri købte Skagens Museum selv af Tuxen. Datteren Nina (1898-1982) og hans anden kone, den norskfødte Frederikke Treschow (1856-1946) i sommerboligen Villa Dagminne, som ægteparret købte i 1901 og som de fik ombygget til sommerbolig og atelier efter tegninger af Christiansborgs arkitekt Thorvald Jørgensen (1867-1946).

 

Lauritz Tuxen (1853-1927)

Morgenkaffen skænkes

1906 – Skagens Museum – public domain

 

Lauritz Tuxen (1853-1927)

Yvonne Tuxen og Vibeke Krøyer

1909 – Skagens Museum – public domain

Til venstre sidder Yvonne Tuxen (1894-1987) som var den ene af de fire døtre fra Lauritz Tuxens ægteskab med Ursula Baisieux (1862-1899). Til højre sidder Vibeke Krøyer (1895-1985) der var datter af P. S. Krøyer (1851-1909) og Marie Krøyer (f.Triepcke; 1867-1940).

 

Lauritz Tuxen (1853-1927)

Portræt af P. S. Krøyer

1904 – Museum of Fine Arts Budapest – public domain

Vennen P. S. Krøyer

 

Malerkollegaen Julius Paulsen malede nedenstående i 1907:

Julius Paulsen (1860-1940)

Laurits Tuxen og hustru Frederikke i haven ved Villa Dagminne i Skagen

1907 – Skagen Museum – public domain

 

Malerkollegaen Michael Ancher malede nedenstående i 1906:

Michael Ancher (1849-1827)

Kunstdommere

1906 – Det Nationalhistoriske Museum på Frederiksborg Slot – public domain

Fra venstre ses Laurits Tuxen (1853-1927), P. S. Krøyer (1851-1909), Holger Drachmann (1846-1908) og J. F. Willumsen (1863-1958)

 


Vil du vide mere

 

Bøger, tidsskrifter m.v.

Architectura 22. Arkitekturhistorisk Årsskrift. Selskabet for Arkitekturhistorie. København. 2000.

Dansk Biografisk Leksikon. Red. Svend Cedergreen Bech. Gyldendal, 3.udgave. 1979-1984  Se webudgaven her

Huse i København og Nordsjælland – tegnet af berømte danske arkitekter. Gitte Just og Hans O. Madsen. Aschehoug. 2005.

Weilbachs Kunstnerleksikon. Red. Sys Hartmann m.fl. Forlagene Munksgaard og Rosinante. 1994-2000  Se webudgaven her

 

Links

Københavnske Jævnførelsesregistre 1689-2008 – læs her om ejendommens matrikelhistorie (søg under matrikelnummeret)

OIS – Den Offentlige Informationsserver – oplysninger om alle ejendomme på Indenforvoldene.dk kan søges her

 


Rettelser eller tilføjelser til indholdet på Indenforvoldene.dk bedes mailet til webmaster@indenforvoldene.dk