Frederiksborggade 9

 

Frederiksborggade 9 - lille - tv                    Frederiksborggade 9 - lille - th


Opført: 1825

Matrikelnummer: 141a, Klædebo Kvarter

Fredet: nej

Arkitekt: ukendt


Beskrivelse

Det seks fag brede Frederiksborggade 9 blev i 1825 opført med kælder og fire etager for tømrermester Niels Westergaard. Fra opførelsen har der i kælderen været butik.

 

Frederiksborggade 9 - 1

Foto fra august 2007

 

Frederiksborggade 9 - 2

Foto fra august 2007

 

Frederiksborggade 9 - 3

Foto fra august 2007

 

 

Beboere

Med hele tre titler stod A. W. von Scheel (1799-1879) benævnt i vejviseren, da han i 1828 flyttede ind i huset; således Premierlieutenant, Auditør samt Garnisonsauditør. Han blev justitsminister i 1851-1855.

Scheel, A. W.

    A. W. Scheel

 

Kunstmaleren David Monies (1812-1894) var her boende omkring 1842 og flyttede derefter til Kultorvet.

Allerede som 12-årig blev han optaget på Kunstakademiet (Charlottenborg). Bl.a. under oplæring af portræt- og genremaleren, professor J. L. Lund (1777-1867) samt tildelingen af både den lille og store sølvmedalje fra Kunstakademiet kunne Monies efterhånden ernære sig som professionel kunstmaler, hvor han særligt gældende som portrætmaler. I årene 1835-1837 var han både i München og Paris.  

Blandt de mange fine arbejder af Monies kan fremhæves portrætterne af lægen og professoren J. D. Herholdt (1832) og Grevinde Danner (1850) samt genremalerier som Episode af troppernes hjemkomst (1850), Interiør med dreng og pige der blæser sæbebobler (ukendt årstal), Et kaffeselskab ved et skovløberhus (1856) samt Gadestykke fra København (1857).

David Monies fik titel af professor i 1859.

Monies, David

     David Monies

 

Herunder ses et lille udvalg af Monies´ værker:

David Monies (1812-1894)

Episode af troppernes hjemkomst

1850 – Det Nationalhistoriske Museum på Frederiksborg Slot – public domain

Monies skildrer her en hjemvendt soldat fra Treårskrigen.

De står foran indgangen til Helligåndskirken ved Amagertorv på Strøget

og i baggrunden ses Nikolaj Kirke, der først fik sit spir i 1910erne

 

David Monies (1812-1894)

Et kaffeselskab ved et skovløberhus

1856 – Statens Museum for Kunst, www.smk.dk – public domain

 

David Monies (1812-1894)

Interiør med dreng og pige der blæser sæbebobler

årstal ikke angivet – public domain

 

David Monies (1812-1894)

Gadestykke fra København

1857 – public domain

 

David Monies (1812-1894)

Professor, dr. med. J.D. Herholdt

1832 – Statens Museum for Kunst, www.smk.dk – public domain

 

David Monies (1812-1894)

Grevinde Danner

1850 – Jægerspris Slot -public domain

 

 

Politikeren C. C. Alberti (1814-1890) havde her sin bopæl fra 1844 til 1847.

Han var fra stiftelsen i 1856 og i en lang årrække formand for Den Sjællandske Bondestands Sparekasse som sønnen, justitsminister P. A. Alberti (1851-1932) i 1900-tallets første årti benyttede i sine omfattende bedragerier.

      C. C. Alberti

 

Her i Frederiksborggade 9 boede kvindesagsforkæmperen Sophie Alberti (1846-1947) i henholdsvis 1846-1847 og 1854-1862.

            Sophie Alberti

 

Den evigt flyttende forfatter og nobelprismodtager Johannes V. Jensen (1873-1950) boede her i den korte periode fra december 1896 til januar 1897. Herfra rejste han til Oslo, der dengang hed Kristiania, hvor han bosatte sig et års tid.

Han var født i Farsø, men flyttede 1893 til København for at læse medicin. Studierne droppede han imidlertid 1896 til fordel for et liv som bl.a. oversætter, debattør, dramatiker og ikke mindst digter og romanforfatter.

Hovedværket er romanen Kongens Fald der i 1900-1901 udkom i tre dele, som henholdsvis Forårets død, Den store sommer og Vinteren. Historien er en kronologisk fortælling der følger studenten og lejesoldaten Mikkel Thøgersens omtumlede tilværelse fra 1497 til 1535, hvis liv afspejler kong Christian II´s liv, der parallelt beskrives.

I hundredåret for Oehlenschlägers laubærkransning som Nordens digterkonge i Lund Domkirke hædredes Johannes V. Jensen i 1929 med et æresdoktorat på Lund Universitet, men hæderens krone på værket var dog Nobelprisen i litteratur, som han modtog 1944 i Stockholm.

Mestendels af sit voksenliv boede Johannes V. Jensen i København, der i høj grad var basen, når han kom hjem fra sine mange rejser og ophold. Han var bror til forfatterinden Thit Jensen (1876-1957).

Johannes V. Jensen

   

Ludvig Find

Johannes V. Jensen

1927 – Det Nationalhistoriske Museum på Frederiksborg Slot – public domain

 


Vil du vide mere

 

Bøger, tidsskrifter m.v.

Dansk Biografisk Leksikon. Red. Svend Cedergreen Bech. Gyldendal, 3.udgave. 1979-1984  Se webudgaven her

Historiske huse i det gamle København. Nationalmuseet. 1972 (s. 58).

Minderige huse – kendte mænd og kvinders boliger. Kraks Forlag. 1922.

Weilbachs Kunstnerleksikon. Red. Sys Hartmann m.fl. Forlagene Munksgaard og Rosinante. 1994-2000  Se webudgaven her

 

Links

Københavnske Jævnførelsesregistre 1689-2008 – læs her om ejendommens matrikelhistorie (søg under matrikelnummeret)

OIS – Den Offentlige Informationsserver – oplysninger om alle ejendomme på Indenforvoldene.dk kan søges her

 


Rettelser eller tilføjelser til indholdet på Indenforvoldene.dk bedes mailet til webmaster@indenforvoldene.dk