Fredericiagade 15-15b-e

 

Fredericiagade 15-15b-e - lille - tv                    Fredericiagade 15-15b-e - lille - th


Opført: 1867

Matrikelnummer: 320, Sankt Annæ Øster Kvarter

Fredet: nej

Arkitekt: Peter Christian Bønecke


Beskrivelse

Matriklen består af forhus, tre sidehuse, tværhus samt to baghuse:

 

 

Arkitekten bag forhuset Fredericiagade 15 var Peter Christian Bønecke (1841-1915). Det består af kælder og fire etager.

 

Fredericiagade 15-15b-e - 1

Forhuset Fredericiagade 15

Foto fra april 2010

 

Fredericiagade 15-15b-e - 2

Foto fra april 2010

 

Fredericiagade 15-15b-e - 3

Porten til forhuset fra Fredericiagade

Foto fra april 2010

 

Fredericiagade 15-15b-e - 4

Foto fra april 2010

 

Fredericiagade 15-15b-e - 5

Skiltet i porten viser en tegning over hele matriklen

Foto fra april 2010

 

Fredericiagade 15-15b-e - 6

Bagsiden af forhuset med facaden til forreste gård

Foto fra april 2010

 

Fredericiagade 15-15b-e - 7

I forreste gård ses fra venstre sidehuset 15C, tværhuset 15B samt sidehuset 15D

Foto fra april 2010

 

Fredericiagade 15-15b-e - 8

De øverste etager af sidehuset (15D), der ligger til højre i den forreste gård

Foto fra april 2010

 

Fredericiagade 15-15b-e - 9

De nederste etager af sidehuset (15D), der ligger til højre i den forreste gård

Foto fra april 2010

 

Fredericiagade 15-15b-e - 10

Sidehuset (15C) til venstre i den forreste gård

Foto fra april 2010

 

 

I den bageste gård ses til venstre bagsiden af tværhuset og til højre sidehuset i tre etager samt de to baghuse.

 

Fredericiagade 15-15b-e - 11

I den bageste gård ses bagsiden af tværhuset 15B

Foto fra april 2010

 

Fredericiagade 15-15b-e - 12

Et lille hyggehjørne på bagsiden af 15B

Foto fra april 2010

 

Fredericiagade 15-15b-e - 13

Sidehuset i bageste gård

Foto fra april 2010

 

Fredericiagade 15-15b-e - 14

Til venstre i den bageste gård ses dette med kælder og to etager høje baghus

Foto fra april 2010

 

Fredericiagade 15-15b-e - 15

Foto fra april 2010

 

Fredericiagade 15-15b-e - 16

Til højre i den bageste baggård ses dette to etager høje, rødlige baghus

Foto fra april 2010

 

 

Beboere

I mængden af 1800-tallets kendte navne kommer man ikke uden om Viggo Hørup (1841-1902). Han sad som medlem af Folketinget fra 1876 til 1892 og var indædt modstander af bl.a. oprustning, som kom til udtryk i en tale i Folketinget i 1883, hvor han fremsagde de berømte ord: Hvad skal det nytte?

Indførelsen af folketingsparlamentarisme var nok den største af Hørups mærkesager og den nåede han, at opleve med Systemskiftet i juli 1901, hvor han blev Deuntzer-regeringens trafikminister. Hørup døde dog allerede ca. 7 måneder efter udnævnelsen og som noget nær den eneste gerning i sin ministertid sørgede han for, at offentligheden fik adgang til Kongens Have fra Kronprinsessegade/Gothersgade. Går man en tur i Kongens Have kan man mod Kronprinsessegade i øvrigt se J.F. Willumsens smukt udførte statue af Viggo Hørup.

Sammen med meningsfællerne Edvard Brandes (1847-1931) og Herman Bing (1845-1896) grundlagde han dagbladet Politiken i 1884 og førte an som chef til 1901. Han gav bladet den linje, hvis krav om realisme har sat sig dybe spor i eftertidens kulturudvikling. Uvant med journalistisk virksomhed var han ikke da han i perioden 1873-1883, var medarbejder på det af Christen Berg-ejede Morgenbladet.

Han var fætter til digteren og kunstmaleren Holger Drachmann (1846-1908).

Viggo Hørup boede her på 1.sal i årene 1889-1892.

      Viggo Hørup

 


Vil du vide mere

 

Bøger, tidsskrifter m.v.

Dansk Biografisk Leksikon. Red. Svend Cedergreen Bech. Gyldendal, 3.udgave. 1979-1984  Se webudgaven her

Weilbachs Kunstnerleksikon. Red. Sys Hartmann m.fl. Forlagene Munksgaard og Rosinante. 1994-2000  Se webudgaven her

 

Links

Københavnske Jævnførelsesregistre 1689-2008 – læs her om ejendommens matrikelhistorie (søg under matrikelnummeret)

OIS – Den Offentlige Informationsserver – oplysninger om alle ejendomme på Indenforvoldene.dk kan søges her

 


Rettelser eller tilføjelser til indholdet på Indenforvoldene.dk bedes mailet til webmaster@indenforvoldene.dk