Fiolstræde 7

 

Fiolstræde 7 - lille - tv                    Fiolstræde 7 - lille - th


Opført: 1819

Matrikelnummer: 266, Klædebo Kvarter

Fredet: 1951

Arkitekt: ukendt


Beskrivelse

Fiolstræde 7 er med kælder og fire etager bygget over 10 fag og opført 1819 for kaptajn Henrich Mariussen. Kælderen og stueetagen er kvaderpudset, mens den øvrige facade er i røde sten med hamborgfuger. Fredet i 1951.

 

Fiolstræde 3-9 - Nørregade 12 - her Fiolstræde 7 (a)

Foto fra januar 2009

 

Fiolstræde 3-9 - Nørregade 12 - her Fiolstræde 7 (b)

Foto fra januar 2009

 

Fiolstræde 3-9 - Nørregade 12 - her Fiolstræde 7 (c)

Foto fra januar 2009

 

 

Beboere

C. T. Engelstoft (1805-1889) flyttede i 1834 ind i Fiolstræde 7 med en teologisk licentiatgrad – og ud igen i 1837 med en doktorgrad, som han fik året før.

I 1845 fik han et teologisk professorat og blev tillige medlem af konsistoriet. Fra 1852 og frem til sin død var han biskop over Fyns Stift, men det er som teologisk videnskabsmand indenfor den kirkehistoriske forskning, at hans navn huskes. Det var særligt den danske reformationshistorie, som han beskæftigede sig med og forskningen blev publiceret som afhandlinger i forskellige tidsskrifter og bøger.

Politisk blev han i december 1863 involveret ved udnævnelsen som kultusminister (kirke- og undervisning) i regeringen, hvor D. G. Monrad (1811-1887) sad som konseilspræsident (statsminister). Allerede i marts 1864 måtte han trække sig tilbage få grund af sygdom og fik derfor ikke udrettet nogle særlige politiske resultater. Han genoptog derefter hvervet som biskop.

C. T. Engelstoft var nevø til historieprofessoren og kongelig ordenshistoriograf Laurids Engelstoft (1774-1851).

    C. T. Engelstoft

 

Omkring 1846 boede kunstmaleren, tegneren og litografen Edvard Lehmann (1815-1892) i Fiolstræde 7, hvis adresse dengang hed Store Fiolstræde 206.

         

           Edvard Lehmann

 

Et udvalg af Edvard Lehmanns værker præsenteres herunder:

Edvard Lehmann (1815-1892)

Amagerkone i Magstræde

1834 – public domain

 

Edvard Lehmann (1815-1892)

Et postbud afleverer et brev til en dame ved et kældervindue mens hunden kigger på

1854 – public domain

 

 

Edvard Lehmann (1815-1892)

Musikalsk aftenselskab

1854 – public domain

 

Edvard Lehmann (1815-1892)

Portræt af kgl. solodanserinde Augusta Nielsen

ca.1844 – privateje – public domain

 

 


Vil du vide mere

 

Bøger, tidsskrifter m.v.

Dansk Biografisk Leksikon. Red. Svend Cedergreen Bech. Gyldendal, 3.udgave. 1979-1984  Se webudgaven her

Grøn ungdom. Charles Kjerulff.

Historiske huse i det gamle København. Nationalmuseet. 1972 (s.46).

Minderige huse – kendte mænd og kvinders boliger. Kraks Forlag. 1922.

 

Links

Københavnske Jævnførelsesregistre 1689-2008 – læs her om ejendommens matrikelhistorie (søg under matrikelnummeret)

OIS – Den Offentlige Informationsserver – oplysninger om alle ejendomme på Indenforvoldene.dk kan søges her

 


Rettelser eller tilføjelser til indholdet på Indenforvoldene.dk bedes mailet til webmaster@indenforvoldene.dk