Fiolstræde 20-22 / Krystalgade 16

 

Fiolstræde 20-22 - Krystalgade 16 - lille - tv                    Fiolstræde 20-22 - Krystalgade 16 - lille - th


Opført: 1810-1811

Matrikelnummer: 70, Klædebo Kvarter

Fredet: 1951

Arkitekt: N. S. Kurtzhals


Beskrivelse

Matriklen her består af et hjørnehus samt to forhuse der alle er beskrevet nedenfor:

 

 

Hjørnehuset Fiolstræde 20 blev opført 1810-1811 af murermesteren og arkitekten Niels Schønberg Kurtzhals (ca.1773-1829) for kaptajn ved det borgerlige infanteri, urtekræmmer Jens Christopher Friborg (1747-1838). Huset har kælder og tre etager. Seks fag vender mod Fiolstræde, fulgt af et rundt hjørnefag samt to fag mod Krystalgade.

 

Fiolstræde 20-22 - Krystalgade 16 - 1

Hjørnehuset Fiolstræde 20 stod opført i 1811

Foto fra oktober 2007

 

 

Rødstensejendommen Fiolstræde 22 er fordelt med kælder og tre etager over de ni fag.

 

Fiolstræde 20-22 - Krystalgade 16 - 2

Fiolstræde 22

Foto fra oktober 2007

 

 

Krystalgade 16 er på fem fag og opført for klejnsmeden Georg Timm i 1810-1811. Huset har kælder og tre etager.

 

Fiolstræde 20-22 - Krystalgade 16 - 4

Krystalgade 16 er kvaderfuget i kælder- og stueetagen,

mens den øvrige facade er i røde sten

Foto fra oktober 2007

 

Fiolstræde 20-22 - Krystalgade 16 - 3

I midten af frisen ses et medusahoved, hvorfra blomsterranker løber ud

Foto fra oktober 2007

 

 

Beboere          

Jens Christopher Friborg (1747-1838) boede her til sin død som 91-årig den 22.januar 1838. Han nedskrev sine erindringer om stort og småt fra sit lange liv, men først i 1893 udkom disse i bogform. Det er en historie om en myreflittig og ikke mindst ærgerrig mand, der trods ulykker som brand og gæld formåede, at rejse sig igen.

 


Vil du vide mere

 

Bøger, tidsskrifter m.v.

Dansk Biografisk Leksikon. Red. Svend Cedergreen Bech. Gyldendal, 3.udgave. 1979-1984  Se webudgaven her

En urtekræmmer. Oplevelser og optegnelser af J. C. Friborg. Sofus Elvius. 1893.

Historiske huse i det gamle København. Nationalmuseet. 1972 (s.48-49).

Latinerkvarteret. Peter Linde. Erik Myrdahls Bogtrykkeri. 1949 (s.59-64).

Minderige huse – kendte mænd og kvinders boliger. Kraks Forlag. 1922.

Weilbachs Kunstnerleksikon. Red. Sys Hartmann m.fl. Forlagene Munksgaard og Rosinante. 1994-2000  Se webudgaven her

 

Links

Københavnske Jævnførelsesregistre 1689-2008 – læs her om ejendommens matrikelhistorie (søg under matrikelnummeret)

OIS – Den Offentlige Informationsserver – oplysninger om alle ejendomme på Indenforvoldene.dk kan søges her

 


Rettelser eller tilføjelser til indholdet på Indenforvoldene.dk bedes mailet til webmaster@indenforvoldene.dk