Farvergade

Gaden har navn efter det kongelige farveri – kaldet Farvergården – som fra 1560 havde hjemsted i en gård, hvor nu Vartov ligger. I 1665 overtog Vartov denne gård og lod det indrette til plejehjem for fattige og syge.

Farvergade var en stærkt berygtet gade i den offentlige prostitutions tid og var den direkte årsag til, at man i 1884 udstede et forbud mod, at oprette glædeshuse i gaden.

 

Farvergade set fra Gåsegade og Hestemøllerstræde; Rådhuset ses i midten af billedet

Foto fra august 2017

 

Artiklen fortsætter efter adresserne

 

Find mere om gadens huse ved at klikke på disse links

Farvergade 2-8

Farvergade 10-12 / Regnbuepladsen 7-9

Farvergade 15 / Gåsegade 2 / Vandkunsten 12 / Løngangsstræde 16

Farvergade 17 / Løngangsstræde 20

Farvergade 27-27a-l

Farvergade 27e / Løngangsstræde 24

 

Farvergade - 2 - postkort

Grønnegården i Vartov

Postkort udgivet af Sofie Holten (pinx 98) – ca.1910

 

Farvergade - 3 - postkort

Gæstgivergården Holger Danske lå på adressen Farvergade 15; nedrevet i 1905

 Postkort nr.421 udgivet af V.P. – ca.1910

 

Farvergade - 4 - postkort

Holger Danske i Farvergade kendtes også som Blodkoppen

Postkort nr.647 udgivet af Frits Benzen – ca.1910

 

Farvergade - 1 - Geddes kort over Farvergade

Farvergade strakte sig tidligere fra nuværende Vester Voldgade og ned til Vandmøllestræde (nu Rådhusstræde). Som det ses på kortet var

strækningen mellem Gåsegade og Hestemøllerstræde en del af Farvergade, men er siden indgået som en del af Kompagnistræde

Kortudsnit af Geddes kvarterkort fra 1757

 


Vil du vide mere

 

Bøger, tidsskrifter m.v.

Gader og navne i Absalons by 1-2. Poul Holst. 1957.

Københavns gadenavne. Evan Bogan. Bogans Forlag. 2003.

Københavnske gadenavne i fortid og nutid. Steffen Linvald. Dansk Kautionsforsikring A/S. 1967.

Københavnske gadenavne og deres historie. Bent Zinglersen. Politikens Forlag. 1972.

 

Links

Københavnske Jævnførelsesregistre 1689-2008 – læs her matrikelhistorien om ejendommene i Farvergade

OIS – Den Offentlige Informationsserver – oplysninger om alle ejendomme på Indenforvoldene.dk kan søges her

 


Rettelser eller tilføjelser til indholdet på Indenforvoldene.dk bedes mailet til webmaster@indenforvoldene.dk