Dybensgade 20 / Nikolajgade 20

 

Dybensgade 20 - Nikolajgade 20 - lille - tv                    Dybensgade 20 - Nikolajgade 20 - lille - th


Opført: 1799-1800

Matrikelnummer: 167, Øster Kvarter

Fredet: 1959

Arkitekt: A. C. Wilcken & Andreas Hallander


Beskrivelse

Matriklen består af hjørnehus og sidehus og blev begge opført 1799-1800:

 

 

Dette hjørnehus har tre fag til Dybensgade, et skråt hjørnefag samt otte fag til Nikolajgade. Huset har kælder samt fire etager og blev opført 1799-1800 af murermester A. C. Wilcken (ca.1760-1816) og tømrermester Andreas Hallander (1755-1828).

 

Dybensgade 20 - Nikolajgade 20 - 1

Huset blev fredet i 1959

Foto fra oktober 2007

 

Dybensgade 20 - Nikolajgade 20 - 2

Husets tre fag til Dybensgade

Foto fra oktober 2007

 

Dybensgade 20 - Nikolajgade 20 - 3

Foto fra oktober 2007

 

 

Sidehuset er ligeledes fra 1799-1800 og tillige opført af ovennævnte personer. Hverken billeder eller yderligere oplysninger om sidehuset foreligger endnu ikke (pr. 30.januar 2023).

 

 

Beboere

H. C. Andersen (1805-1875) flyttede hertil i april 1822 med styrmandskonen, madam Caroline Henckel (f.Bentzen; 1786-1853) efter han havde boet til leje hos hende i Ulkegaden 108, der senere blev til Holmensgade 8 (huset nedrevet i 1932; gaden hedder i dag Bremerholm).

Her i Dybensgade havde han sit logi frem til 26.oktober 1822, hvor han sendtes til rektor Simon Meisling (1787-1856) i Slagelse og dér fik genoptaget sin skolegang i Slagelse Lærde Skole.

    H. C. Andersen

 


Vil du vide mere

 

Bøger, tidsskrifter m.v.

Dansk Biografisk Leksikon. Red. Svend Cedergreen Bech. Gyldendal, 3.udgave. 1979-1984  Se webudgaven her

Den Store Danske Encyklopædi. Gyldendalske Boghandel, Nyt Nordisk Forlag A/S. 1994-2003. Se webudgaven her

Historiske huse i det gamle København. Nationalmuseet. 1972 (s.147).

Weilbachs Kunstnerleksikon. Red. Sys Hartmann m.fl. Forlagene Munksgaard og Rosinante. 1994-2000  Se webudgaven her

 

Links

Københavnske Jævnførelsesregistre 1689-2008 – læs her om ejendommens matrikelhistorie (søg under matrikelnummeret)

OIS – Den Offentlige Informationsserver – oplysninger om alle ejendomme på Indenforvoldene.dk kan søges her

 


Rettelser eller tilføjelser til indholdet på Indenforvoldene.dk bedes mailet til webmaster@indenforvoldene.dk