Dronningensgade 9

 

Billeder følger senest i september 2024


Opført: 1747 / slutningen af 1970erne

Matrikelnummer: 211, Christianshavns Kvarter

Fredet: nej

Arkitekt: ukendt


Beskrivelse

Dronningensgade 9 er fra 1747 og blev over fem fag opført i bindingsværk med kælder (dog grundmuret) og to etager samt en treetagers kvist. Senest i 1771 blev forsiden grundmuret og kvistetagen ombygget til en fuld etage. Ligeledes blev huset udvidet med et ekstra fag. Den indmurede inskriptionsplade viser initialerne for Peder Jacobsen og årstallet 1771, hvad der givetvis er en hentydning til ombygningsåret (ifølge bogen Historiske huse på Christianshavn).

Først i slutningen af 1970erne fik huset sit nuværende udseende, men husets bagside står stadig i bindingsværk.

 

Et grundmuret trappehus over to fag står sammenbygget med husets bagside, men hvornår det blev opført vides ikke.

 

 

Beboere

Ifølge bogen Historiske huse på Christianshavn stod husets forgænger beboertomt efter pesten 1711 og fik lov at forfalde. Denne pest var årsag til at omtrent 22.000 københavnere døde ud af en Københavns befolkning på cirka 60.000 mennesker – altså ca. hver tredje københavner døde!

 


Vil du vide mere

 

Bøger, tidsskrifter m.v.

Historiske huse på Christianshavn. Foreningen til gamle Bygningers Bevaring. 1993 (s.97-98).

 

Links

Københavnske Jævnførelsesregistre 1689-2008 – læs her om ejendommens matrikelhistorie (søg under matrikelnummeret)

OIS – Den Offentlige Informationsserver – oplysninger om alle ejendomme på Indenforvoldene.dk kan søges her

 


Rettelser eller tilføjelser til indholdet på Indenforvoldene.dk bedes mailet til webmaster@indenforvoldene.dk