Dronningensgade 25 / Sofiegade 10

 

Billeder følger senest i september 2024


Opført: mellem 1675 og 1689 /1734 / 1787 /1972 / 1974-1975

Matrikelnummer: 220, Christianshavns Kvarter

Fredet:

Arkitekt: ukendt / Arne Helth


Beskrivelse

Matriklen består af tre huse, der hver især ses beskrevet nedenfor:

 

Opført over fire fag og i tre etager står det vestre forhus, som blev opført mellem 1675 og 1689. Det stod oprindeligt i blot en etage, men blev i 1734 forhøjet med to etager. I bogen Historiske huse på Christianshavn (s.108) anfører man, at der muligvis var tale om en mere eller mindre nyopførelse af det gamle hus.

 

Det østlige forhus blev som to huse opført mellem 1675 og 1689. De stod dengang i blot en etage, men i 1787 lod spækhøkeren Anders Andersen husene ombygge til et otte fag langt hus og tilføjede to etager.

Porten blev først etableret i 1835.

 

Begge ovenstående bygninger blev i årene 1974-1975  stærkt renoveret under ledelse af arkitekten og galleriejeren Arne Helth (f.1933).

 

Sofiegade 10 blev bygget i 1972 efter tegninger af ovenstående Arne Helth.

 

 

Virksomheder

I mange år og frem til 1897 var her brændevinsbrænderi og dernæst lå her en destillationsvirksomhed ligesom der i en lang årrække var kødudsalg fra en butik i stueetagen.

 


Vil du vide mere

 

Bøger, tidsskrifter m.v.

Jyllands-Posten den 7.oktober 1999 – artikel om Arne Helths liv og arbejde samt venskabet med kunstmaleren Henry Heerup.

Historiske huse på Christianshavn. Foreningen til Gamle Bygningers Bevaring. 1993 (s.108-110).

 

Links

Københavnske Jævnførelsesregistre 1689-2008 – læs her om ejendommens matrikelhistorie (søg under matrikelnummeret)

OIS – Den Offentlige Informationsserver – oplysninger om alle ejendomme på Indenforvoldene.dk kan søges her

 


Rettelser eller tilføjelser til indholdet på Indenforvoldene.dk bedes mailet til webmaster@indenforvoldene.dk