Dronningensgade 11

 

Billeder følger senest i september 2024


Opført: 1788 / 1976-1978

Matrikelnummer: 212, Christianshavns Kvarter

Fredet: 1972

Arkitekt: ukendt / Karsten Rønnow


Beskrivelse

Dronningensgade 11 blev som grundmuret hus opført 1788 med kælder og tre etager over fire fag. Bygherren var en linnedvævermester Caspar Køhlert. Omkring 1830 blev der foretaget diverse ændringer, men mest indgribende var nok, at en portgennemkørsel blev etableret i faget til venstre (østre).

En omfattende istandsættelse og ombygning i perioden 1976-1978 betød bl.a., at portgennemkørslen blev nedlagt og den oprindelige indgang blev genskabt. Arkitekten Karsten Rønnow (f.1932) og hans tegnestue forestod dette arbejde.

 

 

Virksomheder 

På tredje sal indrettede ovennævnte Caspar Køhlert sit væverværksted, mens kvistetagen var lagerrum, der dog fra 1854 har været indrettet til beboelse.

 


Vil du vide mere

 

Bøger, tidsskrifter m.v.

Historiske huse på Christianshavn. Foreningen til Gamle Bygningers Bevaring. 1993 (s.98-99).

Weilbachs Kunstnerleksikon. Red. Sys Hartmann m.fl. Forlagene Munksgaard og Rosinante. 1994-2000  Se webudgaven her

 

Links

Københavnske Jævnførelsesregistre 1689-2008 – læs her om ejendommens matrikelhistorie (søg under matrikelnummeret)

OIS – Den Offentlige Informationsserver – oplysninger om alle ejendomme på Indenforvoldene.dk kan søges her

 


Rettelser eller tilføjelser til indholdet på Indenforvoldene.dk bedes mailet til webmaster@indenforvoldene.dk